Nexus ERP

Import facturi bonuri fiscale

Importul facturilor din bonuri fiscale se realizeaza in doua etape:
  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_facturi_bonuri_fiscale_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_facturi_bonuri_fiscale_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: bonfisc_facturi . Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: bonfisc_facturi_lin. Legatura cu antetul  anluna + pl_fact + id_fact.


ANEXA A. Tabel antete document: importex_facturi_bonuri_fiscale avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente deja importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
numar_document   int Numarul bonului fiscal
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al getsiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_client varchar (25) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau  den_client)
id_extern_client varchar (25) Id-ul extern al clientului (optional daca se specifica )
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau  den_client)
den_client varchar (100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau  cif_client)
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
id_extern_delegat varchar (25) Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final
observatii varchar(500) Observatiile documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar(10) Seria documentului (optional)
observatii_print varchar(250) Observatii tiparite pe factura
anulare bit Se va anula sau nu documentul dupa salvare

ANEXA B. Tabel antete document: importex_facturi_bonuri_fiscale_lin avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tva money Pretul de vanzare cu TVA pentru marfa cu amanuntul
cota_tva_ies numeric(2,0)
Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
discount money Discount
dispozitiv_fiscal smallint Dispozitiv fiscal (casa de marcat)
numar_z int Numar Z
numar_bon_fiscal int Numar bon fiscal
data_bon_fiscal date Data bon fiscal
numar_bonuri int Numar bonuri

ANEXA C.  Tabel erori posibile la importul facturilor din bonuri fiscale:
 
Coloana Descriere
FBF001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
FBF002 Client nespecificat
FBF003 Gestiune nespecificata
FBF004 Se doreste anularea unei facturi nevalidate
FBF005 Codul de carnet nu exista in nomenclator
FBF006 Produs nespecificat
FBF007 Cont produs nespecificat
FBF008 Lipsa antet
FBF009 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
FBF010 Lipsa gestiune in nomenclator
FBF011 Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul
FBF012 Lipsa delegat in nomenclator
FBF013 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
FBF014 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
FBF015 Lipsa partener in nomenclator
FBF016 Document deja existent
FBF017 Exista linii cu pret de achizitie negativ
FBF018 Exista linii cu pret de vanzare negativ
FBF019 Urmatoarele conturi sunt invalide
FBF020 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
FBF021 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
FBF022 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
FBF023 Urmatoarele coduri echivalente nu identifica unic produsul
FBF024 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
FBF025 Lipsa produs in nomenclator
FBF026 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
FBF027 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
FBF028 Valoarea totala a documentului importat difera de cea presetata in campul [Valoare]
FBF029 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
FBF030 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul
FBF031 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
FBF032 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul