Nexus ERP

1.4.41. Actualizarea stării comenzii

Parametri - http://{ip}:{port}/api/v1/import/comenzi_clienti_set_stare

Câmp

Tip

Descriere

id_extern_comanda

varchar (50)

ID-ul unic pentru identificarea documentului. In cazul in care nu se completeaza id_extern_comanda, se face identificarea dupa numarul, data si seria comenzii.                                                                                                                                                                            

numar_comanda 

varchar(20)

Numarul comenzii

serie_comanda

varchar(10)

Seria comenzii

data_comanda 

date

Data comenzii

status 

char(1)

Statusul comenzii poate avea una dintre valorile:
 R  - respingere comanda
 A  - aprobare comanda
 C  - confirmare comanda
 L - aprobare livrare 
 I - inchidere comanda 
 X - anulare comanda 


Exemplu de JSON pentru apelarea procedurii:


{

      "parametri":

   {

              "id_extern_comanda" : "525",

              "id_intern_comanda" : "202004_1_845884",

              "status" : "X"

    }

}