Nexus ERP

Justificari avansuri in devize

Evidenta deconturilor pentru avansurile in devize primite de catre salariati. Posibilitatea de a selecta analiticul contului care va fi utilizat pentru inregistrarea operatiunilor. Alculul diferentelor de curs aferente operatiunilor.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Document, Nr. document, Ziua, Cont, Salariat, Suma, Curs deviz, Deviz, Data, Observatii, Valid, Anulat, User creare, Data crearii, User modificare, Data modificarii (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Salariat, Data (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data, Document, Salariat (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)
 • C.Profit prioritar din gestiunea facturii - Centru Profit prioritar din gestiunea facturii, pentru generarea articolelor contabile
 • Cont compensare lei - Cont articole contabile pentru compensarile in lei
 • Preia sold initial an din balanta - Daca e bifat, soldul initial al anului este preluat din balanta de verificare. In caz contrar, soldul initial este calculat doar din documente
 • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Tip document - Se alege tipul documentului specific documentelor de tip justificari avansuri in devize.
  Salariat - Se completeaza cu numele salariatului, ales din nomenclatorul de personal.
  Punct de lucru - Se alege punct de lucru unde poate fi folosit carnetul.
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Data - Se completeaza cu data documentului de tip justificari avansuri in devize, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Deviz - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)

  Vizualizarea sub forma unei liste a documentelor de tip justificari avansuri in devize. Acestea pot fi de tip decont sau ordin de deplasare. Informatiile precizate sunt: numarul si data documentului, contul corespondent operatiunii, suma, numele partenerului si explicatii. Operatiile efectuate asupra liniilor sunt : adaugare, modificare si stergere.

  Observatii avansuri in devize

  Observatii - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul tipului de document ales.
  Rapoarte
 • Decont - Decont
 • Fisa angajat - Fisa angajat
 • Jurnal justificari - Jurnal justificari
 • Nota analitica - Nota analitica
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata
 • Situatie diferente de curs - Situatie diferente de curs
 • Solduri angajati - Solduri angajati