Nexus ERP

1.4.13. Importul deciziilor de salarizare

Parametri

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.                                                                                                                                                                     

keep_data_on_err  

bit

Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.

single_tran

bit

Importul se executa intr-o singura tranzactie.http://{ip}:{port}/api/v1/import/decizii_salarizare

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate).

id_salariat

varchar (25)

Codul intern al salariatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_salariat   marca_salariat sau cnp_salariat).

cnp_salariat

varchar (13)

Codul numeric personal al salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat   den_salariat sau marca_salariat).

marca_salariat

varchar (13)

Marca salariatului. 

den_salariat

varchar (100)

Denumirea salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat   cnp_salariat sau marca_salariat).

id_contract

varchar (25)

Codul intern al contractului de munca în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci contractul este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică numar_contract si data_contract).

numar_contract

varchar (20)

Numărul contractului de munca (opțional dacă se specifică id_contractului si data_contractului).

data_contract

date

Data contractului de munca (opțional dacă se specifică id_contract si numar_contract).

data_decizie

date

Data deciziei de salarizare (opțional dacă se specifică numar_decizie).

numar_decizie

numeric (10,0)

Numărul deciziei de salarizare (opțional dacă se specifică data_decizie).

salariu

numeric (10,0)

Salariul angajatului.

ore_locm

numeric (2,0)

Norma locului de munca.

ore_norm

numeric (2,0)

Norma din contractul de munca.


Tabel 20. Date import decizii de salarizare


Exemplu de import in format Json

{ 

        "parametri" :

           {

              "id_document" : null,

              "keep_data_on_err" : false,

              "single_tran" : true

          },

       "linii": [

         {

             "id_salariat": "1(1)",

             "cnp_salariat": "",

             "marca_salariat": "",

             "den_salariat": "Plugaru Liviu",

             "id_contract": "18",

             "numar_contract": "3",

             "data_decizie": "2017-07-28",

             "numar_decizie": "36",

             "salariu": "5000",

             "ore_locm": "8",

             "ore_norm": "8"

         }]

}