Nexus ERP

Import oferte clienti

Importul ofertelor de clienti se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_oferte_clienti_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_oferte_clienti_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: oferprod. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: oferprodlin. Legatura cu antetul  anluna + pl_of + id_of.
 
ANEXA A. Tabel antete document: importex_oferte_clienti avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar(10) serie_document varchar(10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
valabil smallint Valabilitatea ofertei exprimata in numarul de zile
scadenta smallint Numar de zile scadente de la data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
den_gestiune varchar(30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_client varchar(25) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client, id_extern_client sau den_client)
id_extern_client varchar (25) Id-ul extern al partenerului (optional daca se specifica id_client, cif_client, den_client)
cif_client varchar(20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client)
den_client varchar(100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client)
id_agent varchar (25) Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent)
id_extern_agent varchar(25) Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
den_agent varchar (100) Denumirea agentului de vanzari (optional daca se specifica id_agent)
id_agent_sec varchar (25) Codul intern al agentului de vanzari secundar in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent_sec)
id_extern_agent_sec varchar(25) Id-ul extern al agentului secundar (optional daca se specifica id_agent_sec sau den_agent_sec)
den_agent_sec varchar (100) Denumirea agentului de vanzari secundar (optional daca se specifica id_agent_sec)
id_delegat varchar(25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
id_extern_delegat varchar (25) Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegat varchar(100) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)
id_pregatire varchar (25) Codul intern al salariatului insarcinat cu pregatirea ofertei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_pregatire)
id_extern_pregatire varchar (25) Id-ul extern al salariatului insarcinat cu pregatirea ofertei (optional daca se specifica id_pregatire, den_pregatire)
den_pregatire varchar (100) Denumirea salariatului insarcinat cu pregatirea ofertei (optional daca se specifica id_pregatire)
id_oportunitate varchar(25) Codul intern al oportunitatii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_oportunitate)
den_oportunitate varchar(255) Denumirea oportunitatii (optional daca se specifica id_oportunitate)
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
observatii varchar(500) Observatii document
errorlist varchar(max) Lista erorilor din antet


 
ANEXA B. Tabel linii: importex_oferte_clienti_lin avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produs varchar(25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produs varchar(231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cantitate numeric(13, 3) Cantitatea
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)
pret_furnizor money Pretul de achizitie al produsului de la furnizor
pret_vanzare money Pretul de vanzare fara TVA in moneda ofertei (daca se omite, se calculeaza automat din pretul de vanzare cu TVA)
discount money Discount
discount_proc decimal(5,2) Discount procentual
cota_tva_ies numeric(2, 0) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
denumire_sup varchar(500) Denumire suplimentara (optional)
errorlist_linii varchar(max) Lista erorilor din linii


 
ANEXA C. Tabel erori posibile la importul facturilor clienti:
 
Coloana Descriere
OFC001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
OFC002 Client nespecificat
OFC003 Gestiune nespecificata
OFC004 Moneda nespecificata
OFC005 Produs nespecificat
OFC006 Procent discount invalid
OFC007 Lipsa antet
OFC008 Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
OFC009 Lipsa moneda in nomenclator
OFC010 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
OFC011 Lipsa gestiune in nomenclator
OFC012 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
OFC013 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
OFC014 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
OFC015 Lipsa partener in nomenclator
OFC016 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul
OFC017 Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul
OFC018 Lipsa agent secundar in nomenclator
OFC019 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul secundar
OFC020 Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul secundar
OFC021 Lipsa agent secundar in nomenclator
OFC022 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul
OFC023 Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul
OFC024 Lipsa delegat in nomenclator
OFC025 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
OFC026 Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
OFC027 Lipsa salariat (pregatire) in nomenclator
OFC028 Document deja existent
OFC029 Urmatoarele denumiri nu identifica unic oportunitatea
OFC030 Lipsa oportunitate in nomenclator
OFC031 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
OFC032 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
OFC033 Lipsa produs in nomenclator
OFC034 Lipsa produs discount in nomenclator