Nexus ERP

Import foi utilaje

Importul foilor de utilaje se realizeaza in doua etape:

 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
 • Apelarea procedurii stocate importex_m_foiutilaje_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_m_foiutilaje_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

 • Foi de utilaje: m_foiutilaje.
  • Tabela documentelor: m_foiutilaje
  • Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id

  ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_m_foiutilaje avand structura:
   

  Coloana Tip Descriere
  id_importex
  varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
  id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
  id_carnet  numeric(18,0) Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
  serie_document varchar(10) Seria documentului (optional)
  numar_document numeric(10,0) Numarul documentului
  data_document date Data documentului
  id_utilaj varchar (25) Codul intern al utilajului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica nr_utilaj)
  nr_utilaj varchar (100) Numarul utilajului (optional daca se specifica id_utilaj)
  id_pers varchar (25) Codul intern al soferului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_pers sau den_pers)
  id_extern_pers varchar (25) Id-ul extern al soferului (optional daca se specifica id_pers sau den_pers)
  den_pers varchar (30) Denumirea soferului (optional daca se specifica id_pers sau id_extern_pers)
  id_beneficiar varchar (25) Codul intern al beneficiarului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_beneficiar)
  den_beneficiar varchar (30) Denumirea beneficiarului (optional daca se specifica id_beneficiar)
  id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
  id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
  den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
  data_inceput date Data de inceput
  den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
  ore_expl numeric(5,2) Ore exploatare
  dif_cons numeric(4,1) Diferente consum
  ore_man numeric(3,0) Ore manopera
  suprafata numeric(13,3) Suprafata
  valid bit Daca se completeaza cu 1, se va valida documentul dupa salvare


  ANEXA B
  . Tabel erori posibile la importul foilor de utilaje
  :

  Coloana Descriere
  FU001 Lipsa date
  FU002Numar utilaj nespecificat
  FU003 Urmatoarele numere nu identifica unic utilajul
  FU004Lipsa utilaj in nomenclator
  FU005 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic angajatul
  FU006Urmatoarele denumiri nu identifica unic angajatul
  FU007 Lipsa angajat in nomenclator
  FU008Urmatoarele denumiri nu identifica unic beneficiarul
  FU009 Lipsa beneficiar in nomenclator
  FU010Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
  FU011 Lipsa centru de profit in nomenclator
  FU012 Angajat lucrare nespecificat
  FU013 Centru de cost nespecificat
  FU014Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit