Nexus ERP

Import bonuri fiscale

Importul bonurilor fiscale se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_bonuri_fiscale_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_bonuri_fiscale_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare, a datelor deja importate, si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor:

  • Antete de documente: bonfisc. Cheia primara a tebelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: bonfisc_lin. Legatura cu antetul  anluna + pl_bon + id_bon.
  • Linii de documente pentru plati: bonfisc_plt. Legatura cu antetul  anluna + pl_bon + id_bon.
 

ANEXA A. Tabel antete document: importex_bonuri_fiscale avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente deja importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
dispozitiv_fiscal smallint Numarul dispozitivului fiscal (casa de marcat, imprimanta fiscala) din reteaua de vanzari. Este un numar care identifica unic un dispozitiv fiscal.
numar_z int Numarul de Z in cadrul caruia se relizeaza vanzarea.
numar_document int Numarul bonului fiscal
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_client varchar (25) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau  den_client)
id_extern_client varchar (50) Id-ul extern al clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client)
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau  den_client)
den_client varchar (100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau  cif_client)
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
id_extern_delegat varchar (25) Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)
id_agent varchar (25) Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent)
id_extern_agent varchar (25) Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
den_agent varchar (30) Denumirea agentului (optional daca se specifica id_agent)
incasat_cash money Suma incasata utilizand metoda Numerar
incasat_card money Suma incasata utilizand metoda Card
incasat_tichet money Suma incasata utilizand metoda Tichete valorice
incasat_cec money Suma incasata utilizand metoda CEC/OP
incasat_protocol money Suma incasata utilizand metoda Protocol
incasat_consum money Suma incasata utilizand metoda Consum
incasat_hotel money Suma incasata utilizand metoda Hotel
incasat_contract_cu_bon money Suma incasata utilizand metoda Contract cu bon
incasat_contract_fara_bon money Suma incasata utilizand metoda Contract fara bon
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final
serie_factura varchar (10) Seria facturii (optional)
numar_factura varchar (20) Numarul facturii (optional)
data_factura date Data factura (optional)
observatii varchar (500) Observatii (optional)
numar_bonuri varchar (20) Numarul bonuri (optional)

 


ANEXA B. Tabel linii: importex_bonuri_fiscale_lin avand structura
:

 
Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tva money Pretul de vanzare cu TVA
cota_tva_ies int Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
id_comanda varchar (25) Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
id_extern_comanda varchar (50) Id-ul extern al comenzii (optional daca se specifica id_comanda)
serie_comanda varchar (10) Seria/numarul comenzii
numar_comanda varchar (20) Numarul comenzii
data_comanda date Data comenzii
tip_produs_consum varchar (3) Tip produs consum
cont_produs_consum varchar (17) Cont produs consum
discount money Discount
discount_proc decimal (5,2) Discount procentual
den_suplimentara varchar(500) Denumire suplimentara


 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul bonurilor fiscale:

 
Coloana Descriere
BFR001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
BFR002 Gestiune nespecificata
BFR003 Incasare nespecificata
BFR004 Produs nespecificat
BFR005 Cont produs nespecificat
BFR006 Lipsa antet ...
BFR007 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea ...
BFR008 Lipsa gestiune in nomenclator ...
BFR009 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul ...
BFR010 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul ...
BFR011 Lipsa partener in nomenclator ...
BFR012 Document deja existent ...
BFR013 Urmatoarele conturi sunt invalide ...
BFR014 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii ...
BFR015 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii ...
BFR016 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul ...
BFR017 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul ...
BFR018 Lipsa produs in nomenclator  ...
BFR020 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
BFR021 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
BFR022 Exista linii cu pret de achizitie negativ
BFR023 Exista linii cu pret de vanzare negativ
BFR024 Datele specificate nu identifica unic comanda de client
BFR025 Lipsa comanda client
BFR026 Clientul din comanda client nu corespunde cu cel de pe bonul fiscal
BFR027 Dispozitiv fiscal nespecificat
BFR028 Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul
BFR029 Lipsa delegat in nomenclator
BFR030 Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul
BFR031 Lipsa agent in nomenclator
BFR032 Plata prin [Protocol] exclude alte modalitati de plata pe acelasi bon
BFR033 Plata prin [Consum] exclude alte modalitati de plata pe acelasi bon
BFR034 Urmatoarele conturi produse consumabile sunt invalide
BFR035 Urmatoarele conturi produse consumabile nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii 
BFR036 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
BFR037 Procent discount invalid
BFR038 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
BFR039 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
BFR040 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
BFR041 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic comanda client
BFR042 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul