Nexus ERP

Configurare Replicare Date


  Creare puncte de lucru individuale cu transmitere date la server comun

  Pașii ce trebuie urmați sunt:

  1. Instalarea serverului SQL la fiecare punct de lucru dar și pe serverul care va cumula datele;
  2. Creăm și configurăm punctele de lucru;
  3. Creăm analitice la contul de casă, bancă, tichete pentru fiecare punct de lucru;
  4. Creăm câte o gestiune pentru fiecare punct de lucru;
  5. Pentu fiecare cont de casa și gestiune definim care este punctul de lucru aferent;

  1. Instalarea serverului SQL la fiecare punct de lucru dar și pe serverul care va cumula datele(în cazul primei instalări a aplicației)
   • Instalare Nexus Server
   • Instalare Nexus ERP

  2. Cream și configurăm punctele de lucru pe server

   În Modulul Nomenclatoare-> Administrare-> Societăți ne poziționăm pe societatea de bază, în fereastra Punct de lucru și cu butonul Adaug de sus cream un punct de lucru nou și completăm în fereastra deschisă :
   • denumirea lui
   • adresa punctului de lucru respectiv a serverului : ip-ul și portul separate prin virgulă.

   În fereastra societății observăm 2 câmpuri:

   1. Cod replicare: este vorba de un câmp ce utilizează caractere alfabetice pentru identificarea pachetului de date. Este legătura între punctul de lucru și server. Aici vom defini noi un cod de replicare. Ex : RE.
   2. Id: numărul regăsit în acest câmp este identificatorul unic al bazei de date.Trebuie completat acest număr în câmpul Baza date.

   Dupa ce salvăm această informație apelăm butonul Creaza config. PL și selectăm o locație unde va fi salvat un fișier text.

  Pe calculatorul de la punctul de lucru , după ce am instalat SQL și Nexus, creăm un nou punct de lucru în modulul Nomenclatoare ->Administrare-> Societăți-> butonul Adaug selectăm Punct de lucru.

  Tot aici, în partea de jos în penultimul câmp (utilizând patratelul din finalul câmpului), la Punct de lucru, selectăm fișierul text salvat anterior pe server și tranferat pe acest calculator și imediat va apare mai jos numele punctului de lucru adăugat la început în cadrul societății de bază.

  Finalizăm prin apelarea butonului Creez.

  Această operație se va repeta pentru fiecare punct de lucru pe care dorim să îl creăm în vederea transmiterii datelor către societatea de bază.

  1. Creăm analitice la contul 5311 și 5125 dacă este cazul aferente fiecărui punct de lucru și pentru casa centrală (pe calculatorul server)

  Fiecare punct de lucru va avea o casă definită. Dacă la final de zi banii se cumulează într-o singură casă (sediu sau cum se dorește să fie denumită ), atunci pe lângă conturile de casă definite pentru fiecare punct de lucu se mai crează un cont. La final de zi se va face transferul banilor din punctele de lucru în casa centrală printr-o notă contabilă manuală realizată în Modulul Financiar Casa în lei (pe baza dispoziției de încasare sau chitanță )

  În rubrica punct de lucru selectăm punctul de lucru aferent contului respectiv. Această setare se realizează pentru toate conturile nou create specifice punctului de lucru.

  1. Creăm câte o gestiune pentru fiecare punct de lucru

  Pentru a nu interveni un conflict între date, informațiile pe care le preluăm de la fiecare punct de lucru vor avea gestiunile lor. Configurăm pe fiecare gestiune atât în sediu cât și în punctul de lucru conturile de încasare și metoda de descărcare a conturilor

  De asemenea dacă se va lucra la fiecare punct de lucru cu carnete, vom defini carnetele aferente și vom configura datele în gestiunile respective.

  1. Configurăm fișierul pentru replicarea datelor

  În primul rând mergem în Modulul Nomenclatoare -> Administrare -> Societăți, intrăm pe societatea de baza și în câmpul Cod replicare introducem un cod la alegere format din 2 litere pe care îl reținem.

  Închidem toate modulele deschise în program și intrăm, în meniul de sus , în Instrumente-> Replicare date și pornim de la setările de baza Module pentru replicare. Bifăm aici informațiile pe care vrem să le transmitem între cele două locații.

  Salvăm informațiile configurate în această fereastră.

  În calculator (atât pe server cât și pe punctul de lucru ) creăm în locația unde este instalată baza de date, în fișierul Bazadate alte 2 fișiere cu denumirile : x_replic respectiv replicare.

  Ulterior, în fereastra din Nexus ERP în Replicare->Optiuni mod offline indicăm calea către cele 2 fișiere astfel: în câmpul : Calea către directorul local pentru pachetul de date selectăm calea către x_replic, iar în cel de-al doilea câmp calea către fișierul replicare.

  Atenție! Această setare trebuie să fie atât pe sediu cât și pe punctul de lucru.

  Replicarea datelor se realizează mereu de pe punctul de lucru. Fie ca această replicare se realizează manual sau online programat.

  Note!

  1. Trebuie pusă lista de prețuri pentru fiecare punct de lucru în parte
  2. Gestiunea, banca, conturile pentru tichete de masă și casă trebuie definite pentru fiecare punct de lucru în parte
  3. Atât pe calculatorul server cât și la cel de la punctul de lucru trebuie setate: Port forwarding și setat portul în firewall.
  4. Pentru replicarea programată, atât pe punctul de lucru cât și pe server trebuie instalat și pornit Nexus Task. În instrumente trebuie creată programarea de trimitere date și primire date de la sediu și către acesta.