Nexus ERP

1.4.27. Importul pontajelor

http://{ip}:{port}/api/v1/import/pontaje

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)

data_pontaj

date

Data pontajului

id_salariat

varchar(25)

Codul intern al salariatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cnp_salariat sau marca_salariat sau den_salariat)

cnp_salariat

varchar (13)

Codul numeric personal al salariatului (CNP) (opțional dacă se specifică id_salariat sau marca_salariat sau den_salariat)

marca_salariat

varchar (13)

Marca salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat sau cnp_salariat sau den_salariat)

den_salariat

varchar (100)

Denumirea salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat sau cnp_salariat sau marca_salariat)

id_formatie

varchar(25)

Codul intern al formației în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_formatie)

den_formatie

varchar (100)

Denumirea formației (opțional dacă se specifică id_formatie)

id_locmunca

varchar(25)

Codul intern al locului de munca în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_locmunca)

den_locmunca

varchar (100)

Denumirea locului de munca (opțional dacă se specifică id_locmunca)

id_contract

varchar(25)

Codul intern al contractului de munca în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică numar_contract sau data_contract)

numar_contract

varchar (20)

Numărul contractului de munca (opțional dacă se specifică id_contract sau data_contract)

data_contract

date

Data contractului de munca (opțional dacă se specifică id_contract sau numar_contract)

tip_ore

varchar (3)

Tipul de ore

numar_ore

int

Numărul de ore


Tabel 42. Date import pontajeExemplu de import în format Json

{

             "parametri" :

                      {

                           "id_document" : null,

                           "keep_data_on_err" : false,

                           "single_tran" : true

                     },

           "linii": [

           {

                         "data_pontaj": "2018-01-01",

                         "id_salariat": "",

                         "cnp_salariat": "2941121365896",

                         "marca_salariat": "Analist",

                         "den_salariat": "Ioana",

                         "id_formatie": "1",

                         "den_formatie": "Programatori",

                         "id_locmunca": "1",

                         "den_locmunca": "Analist programator",

                         "id_contract": "",

                         "numar_contract": "",

                         "tip_ore": ""

          }]

}