Nexus ERP

1.4.54. Import localitati

Parametri

Camp

Tip

Descriere

manage_existing

tinyint

0 = blocheaza, 1 = suprascrie, 2 = ignora                                                                                                                                                             

keep_data_on_err  

bit

Se pastreaza datele in tabele buffer in cazul aparitiei unei erori

single_tran

bit

Importul se executa intr-o singura tranzactie

exec_type  

tinyint

0 = validare si import cu oprire in cazul erorilor, 1 = validare si import sarind inregistrarile cu erori, 2 = validare date fara import

updated_columns

varchar (max)

Lista coloanelor in vederea suprascrierii


http://{ip}:{port}/api/v1/import/localitati

Camp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (50)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)

id_intern

numeric (18,0)

Id-ul intern al localitatii (util in cazul suprascrierii)

id_extern

varchar (50)

Id-ul extern al localitatii, cel utilizat in aplicatia din care se importa

denumire

nvarchar (200)

Denumirea localitatii (optional in cazul suprascrierii daca se specifica id_intern sau id_extern)

cod_tara

char (2)

Codul de tara (implicit "RO")

id_judet

numeric (18,0)

Id-ul judetului din tabelul judete (optional daca se specifica den_judet sau cod_judet)

cod_judet

char (2)

Cod judet (optional daca se specifica id_judet sau den_judet)

den_judet

nvarchar (200)

Denumirea judetului (optional daca se specifica id_judet sau cod_judet)

cod_siruta

numeric (16,0)

S.I.R.U.T.A.

mediu_urban

bit

Localitate din mediul Urban

errorlist

varchar (max)

Lista erorilor aparute la validarea importurilor

Tabel 1. Date import localitatiExemplu de import in format Json

{

         "parametri" :

        {

           "manage_existing" : 1,

           "keep_data_on_err" : false,

           "single_tran" : true,

           "updated_columns" : null,

           "exec_type" : 0

        },

        "linii": [

      {

         "id_intern": null,

         "id_extern": "",

         "denumire": "LOCALITATE TEST",

         "cod_tara": "RO",

         "id_judet": null,

         "cod_judet": "GL",

         "den_judet": "",

         "cod_siruta": "8888",

         "mediu_urban": "1",

       }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/localitati_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}