Nexus ERP

Import P.V. modificare pret vanzare marfa cu amanuntul

Importul P.V. modificare pret vanzare marfa cu amanuntul se realizeaza in doua etape:
  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_modificare_pret_amanunt_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_modificare_pret_amanunt_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: pvmodifpret. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: lpvmodifpret. Legatura cu antetul  anluna + pl_mod + id_mod.


ANEXA A. Tabel antete document: importex_modificare_pret_amanunt avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document  varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
observatii varchar (250) Observatii document
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea finala a documentului (dupa modificarea pretului) pentru control final


 
ANEXA B. Tabel linii facturi clienti: importex_modificare_pret_amanunt_lin avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, daca se specifica NULL atunci descarcarea marfii din stoc se va face FIFO)
pret_vanzare_tva money Pretul de vanzare cu TVA(optional, daca se specifica NULL atunci descarcarea marfii din stoc se va face FIFO)
cota_tva_ies int Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
pret_vanzare_tva_mod   money Pretul de vanzare cu TVA modificat
cota_tva_ies_mod int Cota TVA iesire modificata (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250)  Denumire suplimentara (optional)


 
ANEXA C. Tabel erori posibile la importul P.V. modificare pret marfa cu amanuntul:
 
Coloana Descriere
MOD001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
MOD002 Gestiune nespecificata
MOD003 Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator...
MOD004 Produs nespecificat
MOD005 Cont produs nespecificat
MOD006 Lipsa antet
MOD007 Gestiunea nu este identificata unic in nomenclator dupa denumirea data
MOD008 Lipsa gestiune in nomenclator
MOD009 Combinatia serie/numar/data identifica un document deja existent
MOD010 Formatul contului pentru produs este invalid
MOD011 Contul produsului nu este identificata unic in nomenclator dupa valoarea data
MOD012 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
MOD013 Contul specificat nu reprezinta marfa cu amanuntul
MOD014 Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa codul dat
MOD015 Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
MOD016 Lipsa produs in nomenclator
MOD017 Sesiunea inregistrarii documentului a fost blocata la modificari
MOD018 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
MOD019 Cantitate insuficienta pe stoc