Nexus ERP

Carnete

În modulul Carnete putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge carnetele aferente modulelor în care acestea se folosesc. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operațiile care pot fi efectuate în fereastra principală a modulului sunt următoarele:

 • Adaug - Adaugă un articol nou;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea unora noi. (Configurare rapoarte, Listă bănci);
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Favorite - Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale. (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
 • Închid - Închid fereastra curentă.

Vizualizare carnete

Fiecare modul are posibilitatea de a fi grupat dupa 3 criterii, utilizând tab-ul "Grupări" din partea dreaptă a fiecărui modul. Dacă se va seta item-ul "Fără grupare" în locul câmpului selectat, se va scoate o grupare de pe un anumit nivel. La eliminarea unei grupări sunt eliminate și grupările inferioare ei.

În modulul Carnete există posibilitatea grupării după: Completare manuală a numarului de document, Gestiune, Punct de lucru, Tip document, User creare, User modificare, Utilizator.

Carnete - grupare

Prin apelarea comenzii Adaug se va deschide o fereastră în care se pot completa următoarele date:

 • Denumire - Se completează denumirea carnetului;
 • Tipul de document - Se selectează modulul pentru care se generează carnetul;
 • Seria - Se completeaza seria documentului;
 • Numar initial - Se completează numărul de la care începe carnetul;
 • Numar final - Se completează numărul la care se încheie carnetul;
 • Numarul curent - Se completează primul număr pe care dorim sa il alocăm la inserarea următorului document din carnetul respectiv;
 • Utilizator - Se completează în cazul în care dorim să permitem adaugarea documentelor din carnetul respectiv doar către un anumit utilizator;
 • Punct de lucru - Se completează în cazul în care dorim să permitem adaugarea documentelor din carnetul respectiv doar către utilizatorii de pe un anumit punct de lucru;
 • Gestiune - Se completează în cazul în care dorim să permitem adaugarea documentelor din carnetul respectiv doar către utilizatorii care au drepturi pe gestiunea respectiva. Selectarea carnetelor pe o anumita gestiune se face din nomenclatorul de gestiuni;
 • Resetare numar - Putem alege ca resetarea numerelor să se facă anual, lunar sau să nu se facă niciodată.

La configurarea carnetelor avem posibilitatea de a alege dacă se vor putea completa numerele manual de către utilizatori, dacă dorim verificarea ordinii cronologice a numerelor, dacă dorim generarea numărului la validarea documentului sau dacă carnetul este inactiv( carnet epuizat).

Carnete - modificare

În cadrul modulului Carnete avem următoarele rapoarte predefinite:

 • Carnete
 • Decizie responsabil carnet
 • Detalii utilizare carnet
 • Raport lunar carnete
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire, Tip, Nr initial, Nr final, Nr curent, Utilizator, Resetare numar, Verificare a ordinii cronologice a documentelor, ID, Seria, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Inactiv(Epuizat), Completare manuala a numarului de document, Gestiune, Punct de lucru, Tip document (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Completare manuala a numarului de document, Gestiune, Punct de lucru, Tip document, Utilizator, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Denumire, Tip, Nr initial (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Denumire - Se completeaza cu numele carnetului
  Numar initial - Se completeaza cu numarul de inceput al numerotarii pentru tipul de carnet ales.
  ID - (needitabil)
  Numar final - Se completeaza cu numarul de sfarsit al numerotarii pentru tipul de carnet ales.
  Tip documente - Se alege tipul carnetului. (needitabil)
  Seria - Se completeaza cu seria carnetului. (needitabil)
  Numar curent - Reprezinta numarul curent al numerotarii tipului de carnet ales.

  Utilizator - Se alege ulilizatorul (din nomenclatorul de utilizatori) ce poate folosi carnetul.
  Completare manuala a numarului de document - Se va bifa daca se doreste completare manuala a numarului de document.
  Verificare ordine cronologica a numerelor - Se bifeaza daca se doreste verificarea cronologica a numerelor.
  Punct de lucru - Se alege punct de lucru unde poate fi folosit carnetul.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Generare numar la salvarea documentului - Se va bifa daca se doreste generarea numarului la salvarea documentului, chiar daca acesta nu a fost validat
  Inactiv (carnet epuizat) - Se bifeaza daca carnetul nu mai are numere disponibile, este epuizat.
  Resetare numar - Se completeaza cu tipul de resetare (Fara,Anuala,Lunara) numar carnet
  Cod ISO - Se completeaza cu codul ISO al carnetului.
  Rapoarte
 • Carnete - Carnete
 • Decizie responsabil carnet - Decizie responsabil carnet
 • Detalii utilizare carnet - Detalii utilizare carnet
 • Raport lunar carnete - Raport lunar carnete