Nexus ERP

Import antecalcul comenzi productie

Importul antecalculului pentru produsul curent (produsul pe care sunteti pozitionat) din cadrul unei comenzi de productie se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea intr-un temporar a informatiilor corecte si complete preluate din structura fisierului .xlsx/.xls. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
  • Apelarea procedurii stocate care valideaza, importa datele si goleste tabela temporara. In cazul in care datele nu sunt corecte, procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.

ANEXA A. Structura tabelului utilizat pentru realizarea importului antecalculului :


Coloana Tip Descriere
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_produs, cod_produs sau den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (100) Codul de bare al produsului sau cod selectie (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs). In cazul in care coloanele "tip_produs" si "cont_produs" nu exista in structura fisierului, atunci se completeaza cont produs conform contului implicit de pe fiecare produs
serie_produs varchar (50) Numar lot produs. Atentie! Aceasta serie trebuie sa fie unica pe fiecare produs, deoarece este utilizata mai departe pentru stabilirea ierarhiei produselor (a se vedea serie_subansamblu).
cantitate_ret decimal(13,5) Cantitate reteta
cantitate decimal(13,3) Cantitatea
id_manopera varchar (25) Codul intern al manoperei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_manopera)
den_manopera varchar (70) Denumirea manoperei (optional daca se specifica id_manopera)
pret_furnizor money Pretul de achizitie
pret_vanzare money Pretul de vanzare fara TVA
pret_vanzare_tva  money Pretul de vanzare cu TVA
cota_tva_ies decimal(2,0) T.V.A. iesire %
denumire_sup varchar(500) Denumirea suplimentara a produsului
serie_subansamblu varchar (50) Serie/numar lot subansamblu (stabileste ierarhia produselor)


ANEXA B. Tabel erori posibile la importul antecalculului:


Coloana Tip
CCLA001 Eroare import comenzi clienti antecalcul: Produs/Manopera nespecificat
CCLA002 Eroare import comenzi clienti antecalcul: Nu e permisa specificarea pe aceeasi linie atat a produsului, cat si a manoperei
CCLA003 Eroare import comenzi clienti antecalcul: Numar lot nespecificat pentru produsele care contin subansamble
CCLA004 Eroare import comenzi clienti antecalcul: Urmatoarele conturi sunt invalide
CCLA005 Eroare import comenzi clienti antecalcul: Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
CCLA006 Eroare import comenzi clienti antecalcul: Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
CCLA007 Eroare import comenzi clienti antecalcul: Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
CCLA008 Eroare import comenzi clienti antecalcul: Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
CCLA009 Eroare import comenzi clienti antecalcul: Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
CCLA010 Eroare import comenzi clienti antecalcul: Lipsa produs in nomenclator
CCLA011 Eroare import comenzi clienti antecalcul: Urmatoarele denumiri nu identifica unic manopera
CCLA012 Eroare import comenzi clienti antecalcul: Lipsa manopera in nomenclator
CCLA013 Eroare import comenzi clienti antecalcul: Cont produs nespecificat
CCLA014 Eroare import comenzi clienti antecalcul: Antecalcul deja existent
CCLA015 Eroare import comenzi clienti antecalcul: Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie