Nexus ERP

Accesare externa facturi furnizoriANEXA A. View-ul: accesex_facturi_furnizori cu urmatoarea structura:

Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
tip_document varchar (15) Tipul documentului (Factura, Factura externa, Fact. Ext. cu TVA) (optional, implicit Factura)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)
curs money Cursul valutar (1.00 pentru RON) (optional, implicit 1)
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
cont_credit varchar (17) Cont credit. Poate fi de forma 401.1, programul corectand automat formatul
id_furnizor varchar (25) Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor sau  den_furnizor)
cif_furnizor varchar (20) Codul fiscal /CNP al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau  den_furnizor)
den_furnizor varchar (100) Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau  cif_furnizor)
observatii varchar (250) Observatii document
id_clasificare numeric(18, 0) Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_clasificare varchar(50) Numele clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare).
taxare_inversa bit Factura cu taxare inversa (optional, implicit 0)
loc_diferit_tva bit Locul livrarii diferit de locul inregistrarii in scopuri de TVA (optional, implicit 0)
tva_la_incasare bit Factura cu TVA la incasare
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
anulare bit Se va anula sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea fara TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
numar_nir varchar(10) Numar nota de intrare receptie
data_nir smalldatetime Data notei de intrare receptie


 
ANEXA B. Tabel linii facturi furnizori: accesex_facturi_furnizori_lin avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
cantitate2 numeric(13,3) Cantitatea 2 a produsului
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare money Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii
cota_tva_ies int Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
cota_tva_ies int Cota TVA intrare (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (optional)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1(optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
numar_auto varchar (20) Numar de inmatriculare autovehicul (optional)
corectie_tva money Corectie TVA
data_intrare date Data intrare
procent_rabat numeric(2,0) Procent rabat
rab_f_va money Valoare rabat %
pu_f money Pretul furnizorului