Nexus ERP

Nexus ERP - Acord de licentiere


DESCĂRCÂND, INSTALÂND SAU UTILIZÂND SOFTWARE-UL NOSTRU, SUNTEŢI DE ACORD CU TOŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI ALUF.

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU UNUL DIN TERMENII ACESTUI ALUF, VĂ RUGĂM SĂ NU MAI UTILIZAŢI, SĂ DEZINSTALAŢI, SĂ ŞTERGEŢI ŞI SĂ DISTRUGEŢI IMEDIAT TOATE COPIILE SOFTWARE-ULUI NOSTRU CARE SE AFLĂ ÎN POSESIA DUMNEAVOASTRĂ.


1. ACORDAREA LICENŢEI

a. Acesta este un model cadru de licenţă pentru produsele noastre software. Acordurile de licenţă efective, unde se specifica exact tipurile, versiunile, cantitățile și perioadele de valabilitate ale licențelor pe care vi le-am acordat le gasiţi pe site-ul nostru www.suport.nexuserp.ro, în cadrul contului dvs.

b. Licența vă dă dreptul să instalați și să utilizați o copie a Produsului, copie descărcată de pe site-ul Producătorului și achiziționata în mod legal de Utilizator.

c. Licența se acordă pe server și cuprinde un număr de stații care pot accesa serverul de către Produs.

d. Utilizatorul poate face o singură copie de siguranță a Produsului, copie pe care nu are dreptul de a o înstrăina către terțe persoane fizice sau juridice.

e. Toate drepturile asupra Produsului care nu sunt acordate in mod expres sunt rezervate de către Producător.

f. Acordul de licență împreună cu factura de achiziție sunt documentele prin care justificați utilizarea legala a produselor noastre software în fața organelor de control.

g. Utilizatorul poate cere Producătorului verificarea veridicității Acordului de licențiere primit de la un Distribuitor al Producătorului.

h. La achiziția unei actualizări a produselor noastre acordul de licența va fi actualizat automat. În cazul vânzării în rate a licențelor sau a actualizărilor perioada de valabilitate a licenței va fi modificată pe măsura ce ratele sunt facturate și încasate de către Nexus Media srl.

i. În cazul în care se achiziționează și se instalează o versiune nouă (actualizare) NU se asigură revenirea la versiunea anterioară a bazelor de date.

j. Licența acordată este neexclusivă, netransferabilă, iar sfera ei de acțiune depinde de tipul de licență pe care îl achiziționați. Pentru detalii, consultați documentația produsului sau cereți lămuririi consultantului comercial.

k. Daca Utilizatorul are instalată o actualiazare a licenţelor pe care ulterior nu doreşte să o mai plătească, va trebui să dezinstaleze licenţele şi să instaleze ultima versiune pe care a plătit-o integral. De asemenea, trebuie să aibă în vedere că bazele de date nu pot fi readuse de la versiunea ultimă actualizată la o versiune anterioara. Utilizatorul va trebui sa aibă o salvare a bazelor de date cu ultima versiune plătită sau va folosi în continuare baze de date noi.

l. Procesul verbal de punere în funcţiune a Produsului nu este obligatoriu şi este asimilat cu instalarea produselor de catre Furnizor sau Beneficiar. Atât timp cât produsul a fost instalat şi este utilizat de către Beneficiar (Utilizator) pe o perioadă de 15 zile sau mai mult, Produsul este considerat pus în funcţiune şi nu mei este necesară semnarea unui proces verbal de punere în funcţiune.

m. Stuctura, logica şi codul conţinute în bazele de date sunt proprietatea intelectuală a Producătorului şi doar informaţiile conţinute în bazele de date sunt proprietatea Beneficiarului. Beneficiarul nu va primi acces de administrare/modificare a bazelor de date, mai exact nu va primi parola utilizatorului "sa".

n. Beneficiarul poate scrie şi citi date în şi din bazele de date doar prin intermediul Produselor oferite de Producator şi în mod expres are opţiunea de a activa pentru anumiţi utilizatori dreptul de citire a datelor şi din alte aplicatii externe.

o. Daca Licenţa (Produsul) a fost activată şi este utilizată pe o perioadă de 15 zile sau mai mult se considera automat acceptată recepţia Produsului şi nu mai este necesara semnarea unui proces verbal de recepţie.

p. Dacă Produsul nu a fost activat - testarea se poate face cu licenţe de tip Demo pe firma SC Exemplu SRL - sau după activare licenţele nu au fost folosite şi au fost dezactivate în termen de 15 zile şi a fost înştiinţat producatorul în scris despre problemele întampinate recepţia şi punerea în funcţiune pot fi considerate neefectuate.

r. Prezentul acord de licența este disponibil online şi actualizat automat, în contul utilizatorului final și poate fi descărcat și tipărit de către acesta, pe măsură ce se operează modificări asupra lui prin contracte noi de achiziție sau actualizare.

2. RESTRICŢII

Exceptând cazul în care prezentul ALUF prevede în mod expres altceva, Beneficiarului NU i se acordă următoarele permisiuni, fie în mod direct sau indirect:

a. Cu excepția utilizării în scop demonstrativ, Beneficiarul nu are dreptul să utilizeze Produsul fără o licență achiziționată de la Nexus Media srl sau de la unul din distribuitorii autorizaţi. Varianta demonstrativă, pe lângă alte limitări integrate, nu poate fi folosită decât pe baza de date Exemplu srl şi pentru o perioada de cel mult 90 de zile. Datele introduse pe societatea Exemplu srl sunt periodic şterse/modifcate fără nici un preaviz sau atenţionare.

b. Beneficiarul nu are dreptul să utilizeze Produsul fără a face plata contractului de achiziţie la termenele stabilite în contractul de vânzare.

c. Beneficiarul nu are dreptul să transfere, să cesioneze sau să sub-licențieze drepturile dumneavoastră de licență unei alte persoane sau entități și nici să utilizați ori să permiteți utilizarea Software-ului nostru unor terți. (Confirmați că orice încercare de transfer, cesionare, sub-licențiere sau utilizare va anula licența.)

d. Beneficiarul nu are dreptul să încorporeze în Produs aplicaţii noi, module noi sau actualizări fără acordul Producătorului și fără plata, după caz, a contravalorii acestora prin contracte speciale de vânzare şi/sau actualizare.

e. Beneficiarul nu are dreptul să intervină asupra Produsului şi/sau asupra Bazelor de date ale Produsului în nici un fel în afara drepturilor exprese acordate prin acest ALUF. Astfel, nu sunt permise următoarele operaţiuni, dar fără a ne limita doar la acestea, asupra Produsului şi/sau asupra Bazelor de date ale Produsului: modificări, adaptări, decompilarea, decriptarea, aplicarea tehnicilor de inginerie inversă pentru obţinerea codului sursă sau accesarea bazelor de date cu utilizatori de tipul System Administrator (sa).

f. Beneficiarul nu are dreptul să ocolească sau să furnizeze o metodă de ocolire a Măsurilor de protecție tehnologică (MPT) aferente Produsului în ceea ce privește utilizarea acestuia fără a achiziționa o licența valida.

g. Beneficiarul nu are dreptul să utilizeze Produsul, inclusiv bazele de date ale Produsului, în orice mod care nu este autorizat în mod expres în acest ALUF.

3. CONFIDENŢIALITATE

Produsul nostru include elemente importante (de ex., organizare, algoritmi, logică) pe care le păstrăm ca informații confidențiale; acesta reprezintă un secret tehnologic care este proprietatea noastră, a furnizorilor sau a distribuitorilor noștri, incluzând designul intern specific și structura fiecărui program, precum și informațiile de interfață asociate. Trebuie să păstrați în siguranță Produsul nostru și să nu permiteți dezvăluirea aspectelor lui confidențiale. Produsul nostru este protejat de legi și tratate din UE și pe plan internațional privind brevetele, mărci, copyright etc.

4. REZERVAREA DREPTURILOR

Confirmați că toate drepturile de proprietate intelectuală privind Produsul nostru ne aparțin nouă. Drepturile în cazul Produsului nostru sunt licențiate (nu vândute). Nu aveți niciun drept sau titlu în cadrul Produsului nostru, exceptând dreptul limitat acordat în virtutea acestui ALUF. Noi, Nexus Media srl, deținem proprietatea tuturor copiilor Produsului nostru și ne rezervăm toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres în virtutea acestui ALUF. Acest Produs poate include și cuprinde software-ul unui terț, inclusiv software cu sursă deschisă („Sursă deschisă”), pe care ați putea-o utiliza conform termenilor și condițiilor licenței specifice în baza căreia este distribuit. Titlul pentru Sursa deschisă și alt software al unui terț rămâne în posesia licențiatorului(lor) de drept. Orice Sursă deschisă sau software al unui terț oferit cu sau cuprins în Produs este furnizat „CA ATARE” și fără niciun fel de garanție.

5. PROTECŢIA DATELOR ŞI ACTIVAREA LICENŢELOR

Nexus Media srl și dumneavoastră trebuie să respectați prevederile legilor aplicabile privind protecția datelor. Noi tratăm cu toată seriozitatea protecția datelor personale și respectăm cu strictețe legile privind protecția datelor care se aplică în acest caz. La activarea licentelor, colectăm, prelucrăm și utilizăm datele dumneavoastră personale si non-personale pentru implementarea și procesarea relațiilor contractuale cu dumneavoastră pentru Produsele noastre.

Date non-personale şi anonime sunt colectate în mod automat pentru a îmbunătăți funcționalitatea și experiența dumneavoastră în raport cu Produsul nostru, îndeosebi pentru a facilita și a îmbunătăți furnizarea de actualizări ale software-ului, pentru protectia antipiraterie şi măsuri de protecţie tehnologică.

Sunteți de acord că pentru a îmbunatăţi fluxul de activarea a licenţelor, în cazul plăţilor periodice, şi pentru a vă proteja şi pentru a ne proteja împotriva pirateriei software licenţele vor fi reactivate lunar automat.

6. ACTUALIZĂRI ALE CONŢINUTULUI, MĂSURI DE PROTECŢIE TEHNOLOGICĂ

Activarea, reactivarea şi actualizările automate ale produselor software sunt necesare pentru a asigura o utilizare optimă. Produsele noastre conțin, de asemenea, măsuri de protecţie tehnologică - precum o cheie de licență şi instrumente care să împiedice copierea nelimitată sau care să limiteze timpul de utilizare sau funcționalitatea pe baza licenței pe care ați achiziționat-o.

Sunteți de acord să-i permiteți Produsului nostru să se conecteze automat pentru reactivare pe baza cheiilor de licenţă ale produselor instalate şi sunteţi de acord că produsul va fi blocat în următoarele cazuri:
- nu aţi efectuat plata produsului sau a actualizărilor la termenele prevăzute în contracte;
- aţi activat deja produsul pe un alt server;
- nu a fost facută o reactivare în ultimele 12 luni;
- nerespectarea conditiilor de utilizare a licentelor din acest ALUF.

7. PLĂŢI

Sunteți de acord să plătiți contractul de achiziție a software-ului în conformitate cu termenii de plată conveniți. Pentru sumele neachitate la termen se poate percepe o taxă suplimentară (penalizare) de 1,5% pe lună, dar nu peste suma permisă de lege.

Sunteți de acord că neefectuarea la termen a plații și în cuantumul prevăzut de contract va duce la imposibilitatea activării sau prelungirii perioadei de valabilitate a licenței și în consecință nu veți putea utiliza Produsul până nu veți achita plata integrală a contractului și a penalizărilor aferente.

Dacă plata licențelor, implementării sau a dezvoltărilor la cerere nu se face de către Utilizator (Beneficiar) la termenele prevazute în contractul de achiziţie, atunci Producătorul împreună cu distribuitorii săi nu vor fi nevoiţi la randul lor să respecte termenele de predare a diverselor lucrari, produse sau servicii contractate.

Dacă Utilizatorul (Beneficiarul) întârzie plata licenţelor, implementării sau a dezvoltărilor la cerere cu mai mult de 30 de zile faţă de termenele prevazute în contractul de achiziţie ne rezervam dreptul de a opri funcţionarea licenţelor definitiv şi plăţile efectuate deja sunt asimilate ca chirie pentru utilizarea licenţelor până în acel moment.

8. DURATĂ ŞI ÎNCETARE

După achiziționarea și plata integrală a licenței, pentru versiunea achiziționată aceasta poate fi folosită pe o durată nelimitată.

Licențele achiziționate în rate/tranșe sau licențele care sunt obiectul actualizării la o versiune mai nouă cu plata în rate/tranșe au termenul de expirare la data de încasare ratei următoare.

Prezentul Acord de licențiere devin nul, urmând a fi înlocuit cu altul nou, in următoarele doua cazuri:
  • achiziționați printr-un contract de actualizare o noua versiune de program;
  • modificați numărul de stații aferente unui cod de activare.

Dreptul dumneavoastră de a utiliza produsul nostru încetează imediat după expirarea termenului licenței.

Licențele de abonament valabile pe o perioadă de o lună se reînnoiesc automat pentru încă o lună după expirarea fiecărei luni, exceptând cazul în care solicitați anularea printr-o notificare scrisă adresată nouă cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea lunii curente.

Utilizatorul consimte că acest Acord de licența sunt declarate nule în cazul in care Producătorul nu încasează contravaloarea licenței de la Distribuitor sau de la Utilizator în termenul prevăzut de formularul de comandă existent pe site-ul Nexus Media srl.
Putem majora preturile licențelor de abonament în orice moment după ce v-am informat printr-un mesaj de poștă electronică cu cel puțin 14 zile înainte. Puteți solicita în scris anularea abonamentului înainte ca noul preț să intre în vigoare.

Putem să reziliem imediat, în întregime sau parțial, acest ALUF și să anulăm dreptul dumneavoastră de a utiliza produsul nostru, precum și să căutăm alte mijloace de despăgubire în cazul în care încălcați una dintre obligațiile care vă revin. După încetare, trebuie să încetați orice utilizare a produsului nostru, să distrugeți toate copiile produsului și toate părțile lui componente.

Notă importantă: Secțiunile 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 si 15 ale acestui ALUF rămân executorii şi după încetare.

9. RETURNARE

Puteţi cere anularea achiziționării Produsului nostru în termen de 7 zile de la data semnnării Contractului de Licenţiere. Pentru aceasta trebuie să trimiteți o notificare scrisă la adresa indicată în secțiunea 15.

După termenul acordat de 7 zile nu mai puteţi cere returnarea produselor, aceasta deoarece vi se oferă pâna la 90 de zile posibilitatea de testare a produselor noastre software înainte de efectuarea achiziţiei.

In caz de returnare, din sumele plătite vi se vor reţine contravaloarea tuturor serviciilor prestate de genul: instruiri, instalări, transfer de date ...etc. Calcul acestora se va face la un cost al prestaţiilor de 18 euro/oră fără TVA.

10. CONTROLUL EXPORTURILOR

Sunteți de acord ca Produsul nostru să nu fie utilizat, livrat, transferat sau exportat în nicio țară sau niciunei persoane prin încălcarea regulamentelor UE privind controlul exporturilor sau în nici un alt fel interzis de Politica externă și de securitate comună a UE. Dacă utilizați Produsul, confirmați că nu vă aflați în, nu sunteți rezident al sau sub controlul unei astfel de tari. În plus, vă asumați întreaga responsabilitate privind utilizarea Produsului nostru.

11. GARANŢIE

Furnizorul garantează utilizatorilor că Produsul nu prezintă defecțiuni materiale (fișiere livrate defecte) și că acesta va funcționa conform documentației existente pe site-ul www.docs.nexuserp.ro pentru o perioadă de un an de la data achiziției. Furnizorul va remedia prompt eventualele erori datorate proiectării sau realizării Produsului.

Furnizorul nu va răspunde pentru sesizările care au ca obiect module, funcţionalităţi şi facilitați pe care programul nu a fost proiectat să le cuprindă. Astfel, Producătorul acorda posibilitatea Utilizatorului sa testeze Produsul (în versiune demo) pentru o perioada de 90 zile înainte ca acesta sa hotărască achiziția.

Aceste garanții sunt acordate numai pentru Benefciar și nu pot fi transferate către terți.

Pretențiile de garanție sunt EXCLUSE dacă erorile Produsului nostru rezultă în urma unor: modificări legislative neclare şi ambigue, accident, abuz în utilizare, utilizare incorectă, încercare de distrugere, funcționarea defectuoasă a sistemului informatic al utilizatorului, sistem infectat de viruşi sau după ce Furnizorul a pus la dispoziția Beneficiarului corecţia pentru rezolvarea sesizării acestuia.

EXCEPTÂND CELE MENŢIONATE MAI SUS, PRODUSUL NOSTRU ESTE FURNIZAT UTILIZATORULUI CA ATARE. NU GARANTĂM CĂ SPECIFICAŢIILE SAU FUNCŢIILE CONŢINUTE ÎN PRODUSUL NOSTRU VOR CORESPUNDE CERINŢELOR BENEFICIARULUI, CĂ FUNCŢIONAREA PRODUSULUI NOSTRU VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI SAU CĂ DEFECŢIUNILE CARE APAR LA PRODUSUL NOSTRU ÎN FUNCŢIONAREA CU ALTE PRODUSE SOFTWARE SAU HARDWARE VOR FI REMEDIATE. NU SUNTEM RĂSPUNZĂTORI PENTRU ABSENŢA DATELOR DE REZERVĂ, PIERDEREA ORI CORUPEREA DATELOR ŞI NICI PENTRU EVENTUALE ERORI ALE UNOR ALGORITMI DE CRIPTARE, CHEI ASOCIATE SAU ALTE MĂSURI DE SECURITATE. NU GARANTĂM CĂ PRODUSUL VA FUNCŢIONA CU ALTE PRODUSE TERŢE SOFTWARE SAU HARDWARE. ÎN PLUS, NU GARANTĂM CĂ PRODUSUL SAU VERSIUNI CONCEPUTE SPECIAL VOR CONTINUA SĂ FIE DISPONIBILE PRIN MAGAZINE ONLINE SAU PIEŢE TERŢE SAU PENTRU DISPOZITIVE SPECIFICE SAU SISTEME PRODUSE DE TERŢI.

12. LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII

Producătorul sau distribuitorii săi nu sunt răspunzători in fata Utilizatorului sau in fată unei alte terțe persoane, pentru nici un fel de daune incluzând, fără limite, reducerea profitului sau întreruperea afacerilor, pierderea de informații si alte pierderi financiare provocate prin utilizarea sau imposibilitatea utilizării acestui produs.

Sunteți de acord să exonerați Nexus Media srl, organizațiile sale partenere ori subsidiare, funcționari, agenți și angajați, de orice răspundere privind eventuale pretenții, pierderi, solicitări sau daune, inclusiv onorarii ale avocaților.

Suntem răspunzători pentru daune numai în cazuri de neglijență intenționată grava sau de neglijență care reprezintă un atentat contra vieții, integrității corporale ori sănătății. Totuși, în acest caz, responsabilitatea va fi limitată la înlocuiri pentru daunele obișnuite, care pot fi prevăzute şi care nu pot depăşi valoarea de achiziţie a acestei licenţe. Nu suntem în niciun caz răspunzători pentru daune speciale, incidentale, indirecte sau ulterioare de niciun fel.

13. DESPĂGUBIRE

Prezentul ALUF reprezintă întregul acord asupra Produsului nostru. Acesta are prioritate fată de orice altă comunicare, propunere sau reprezentare anterioară sau simultană, orală sau în scris, relativă la Produsul nostru. Prezentul ALUF are prioritate fată de orice termeni contradictorii sau suplimentari se pot regăsi pe site-ul nostru în Termenii de vânzare, Întrebări frecvente, etc.

Sunteți de acord să despăgubiți Nexus Media srl, în urma încălcării de către dumneavoastră a unei clauze a acestui ALUF și/sau a încălcării de către dumneavoastră a unei legi în vigoare legate în special de Legea Drepturile de Autor.

Acest ALUF se conformează legislației din România. Pârțile, la rândul lor, își exprimă în mod necondiționat și irevocabil acordul privind competenta exclusivă a instanțelor din Iași, România.

14. DIVERSE

a. În cazul în care se dovedește că prezentul ALUF sau o parte a acestuia este ilegal, nevalid sau neexecutoriu, pârțile trebuie să ajungă la un acord asupra unei prevederi care să reflecte cel mai bine clauza respectivă și care să fie legală, validă și executorie.

b. Nicio parte din prezentul ALUF, explicit sau implicit, nu este menită să aducă atingere drepturilor legale ale unei persoane sau entități.

c. Puteți cesiona, garanta sau transfera într-un alt mod prezentul ALUF sau orice alte drepturi ori obligații din acesta unui terț numai cu acordul nostru scris obținut în prealabil.

d. Titlurile au exclusiv rolul de a facilita parcurgerea documentului; ele nu servesc niciunui alt scop și nu trebuie interpretate.

15. ÎNŞTIINŢĂRI

Toate înștiințările trebuie efectuate în scris, semnate de persoane responsabile din conducerea firmei şi adresate către:
Nexus Media srl
Șoseaua Bucium 82j
700275, Iași