Nexus ERP

Import facturi furnizori linii

Importul liniilor facturilor de furnizori se realizeaza in doua etape:

  •  Inserarea in tabelul de linii a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
  •  Apelarea procedurii stocate importfis_factfurn_linii_exec care valideaza si importa datele. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.


Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Linii de documente: linfactfurnizori
 

ANEXA A. Tabelul cu linii document are structura:


Coloana Tip Descriere
cod_extern varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica den_produs)
den_produs varchar (231)Denumirea produsului (optional daca se specifica cod_extern)
cod_contvarchar (3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs
varchar (17)
Contul produsului (optional daca se specifica cod_cont)
um_produs varchar(8) Unitatea de masura a produsului
tip_nomenclator varchar(1) Pentru tip produs utilizati una din variantele:
N = Produs obisnuit (marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata ... etc)
P = Cheltuieli (achizitii de servicii, produse inregistrate direct pe cheltuieli ... etc)
S = Servicii oferite (servicii proprii vandute catre clienti)
W = Discounturi oferite
X = Discounturi primite
M = Imobilizari
den_clasa varchar(100) Denumirea clasei de produse.
cantitatenumeric(13,3)  Cantitatea facturata
pret_achizitiemoney Pretul furnizorului
pret_vanzare_tva money Pret de vanzare cu TVA (optional, implicit se va prelua pretul din lista generala de pret)
cota_tva_intnumeric(2,0) Cota TVA intrare (optional, implicit e preluata din nomenclator)
cota_tva_ies
numeric(2,0)
Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
den_subclasa varchar(100) Denumirea subclasei de produse
nr_lot varchar(50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
data_exp date Data expirarii (optional)
id_centru_profit varchar(25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit sau id_extern_centru_profit)
id_extern_centru_profit  varchar(25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
den_centru_profit nvarchar(100) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
 

ANEXA B. Tabel erori posibile la importul liniilor de facturi furnizori:

Coloana Descriere
FUR001 Urmatoarele articole au Codul extern si Denumirea nespecificate
FUR002 Urmatoarele produse nu au specificata clasa de produse
FUR003 Urmatoarele produse au tipul invalid
FUR004 Urmatoarele produse nu au specificata unitatea de masura
FUR005 Urmatoarele produse nu au contul specificat
FUR006 Urmatoarele coduri/conturi de produse nu exista in nomenclatorul de bunuri si servicii
FUR007 Urmatoarele produse nu au pretul de achizitie completat
FUR008 Urmatoarele conturi sunt invalide
FUR009 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
FUR0010 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
FUR0011 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
FUR0012
Lipsa centru de profit in nomenclator