Nexus ERP

Import clase produse

Importul nomenclatorului de clase produse se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
  • Apelarea procedurii stocate importex_clase_produse_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_clase_produse_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

  • Nomenclator clase bunuri si servicii: nomen1.
    • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id
    • Legatura cu tabelul de grupe nomen0 este: pl_grupa + id_grupa

ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_clase_produse avand structura:
 

Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_intern varchar (25) Codul intern al clasei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica denumire).
Folosit pentru suprascrierea claselor care nu au id extern.
id_clasa varchar (25) Id-ul extern al clasei
tip char(1) Pentru tip produs utilizati una din variantele:
= Produs obisnuit (marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata ... etc)
P  = Cheltuieli (achizitii de servicii, produse inregistrate direct pe cheltuieli ... etc)
S  = Servicii oferite (servicii proprii vandute catre clienti)
W = Discounturi oferite
X  = Discounturi primite
M = Imobilizari
denumire varchar (52) Denumirea clasei (optional daca se specifica id_clasa)
id_grupa varchar (25) Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional daca se specifica den_grupa)
den_grupa varchar (30) Denumirea grupei de produse (optional daca se specifica id_grupa).
cod_prior varchar(3) Aliasul contului prioritar al clasei
error_list varchar(MAX) Lista a erorilor aparute la validarea importurilor


ANEXA B
. Tabel erori posibile la importul claselor de produse
:


Coloana Descriere
CLS001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
CLS002 Denumire nespecificata
CLS003 Tip produs invalid
CLS004 Urmatoarele denumiri nu identifica unic grupa
CLS005 Lipsa grupa in nomenclator...
CLS006 Urmatoarele ID-uri exista deja in nomenclator:
CLS007 Urmatoarele denumiri exista deja in nomenclator