Nexus ERP

Bonuri de predare a productiei

Evidenta bonurilor de predare a productiei realizate catre gestiuni si actualizarea stocurilor de produse si semifabricate in timp real, asistent generare rapoarte de productie pe baza facturiloe catre clienti,

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. BPP, Data BPP, Gestiune, Centru de profit, Primitor, Valoare BPP, Anul si luna, Id, Gestionar, Beneficiar, Nr. lansare productie, Data lansare productie, Reteta lansare productie, Seria, Cont creditor, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Cont creditor, Beneficiar, Seria, Data BPP, Gestiune, Centru de profit, Primitor, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data BPP, Cont creditor, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Gestiune, Centru de profit (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Import - Import
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Bon Predare, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Primitor - Se completeaza cu numele primitorului, ales din nomenclatorul de personal.
  Cont creditor - Se completeaza simbolul contului creditor (401, 404) din balanta de verificare.
  Observatii - Se completeaza cu eventuale observatii privind comanda curenta.
  Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Data - Se completeaza cu data bonului de predare a productiei, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Beneficiar - Se completeaza cu numele beneficiarului, ales din nomenclatorul de parteneri.

  EDPRO,EDCTP

  Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
  Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Data intrarii - Data intrarii
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate predata - Cantitate predata
  Pret unitar - Pret unitar
  Comanda client - Comanda client
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Data intrarii - Data intrarii
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate predata - Cantitate predata
  Pret unitar - Pret unitar
  Comanda client - Comanda client
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Rapoarte
 • Bon de predare productie - Formular - Formular
 • Borderou bonuri predare productie - Borderou bonuri predare productie
 • Centralizator zilnic bonuri predare productie - Centralizator zilnic bonuri predare productie
 • Consum aferent bonului din productie - Consum aferent bonului din productie
 • Lista intrari bonuri predare productie - Lista bonuri predare productie
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata
 • Raport de productie - Raport de productie