Nexus ERP

Bonuri de predare a productiei

Modulul de Bonuri de Predare a Producției facilitează evidența bonurilor realizate către gestiuni și actualizarea stocurilor de produse și semifabricate în timp real, asistent generare rapoarte de producție pe baza facturilor către clienți.

bpp1

Funcționalități de bază

Câmpuri disponibile pentru afișare în fereastra principală: Nr. BPP, Data BPP, Gestiune, Centru de profit, Primitor, Valoare BPP, Anul si luna, Id, Gestionar, Beneficiar, Nr. lansare productie, Data lansare productie, Reteta lansare productie, Seria, Cont creditor, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare.

bpp configurare

Posibilitate grupare după: Cont creditor, Beneficiar, Seria, Data BPP, Gestiune, Centru de profit, Primitor, User creare, User modificare.

bpp grupare

Posibilitate filtrare după: Data BPP, Cont creditor, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Gestiune, Centru de profit.

Configurări - Opțiuni

 • Import într-o singură tranzacție - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza într-o singură tranzacție, blocând resursele necesare până la finalizare;
 • Afișează grupări în stânga - Afișează grupările separat, în tree-ul din partea stângă a modulului;
 • Redimensionare automată coloane - Se setează modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll;
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; dacă nu este bifat, notele contabile nu se generează de către Nexus ERP;
 • Sistem automat note contabile - Generează note contabile automat la validarea documentelor;
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat);
 • Sesiune blocată la modificări - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul în cauză;
 • Salvez în log operare – Permite trimitere rapoarte prin e-mail, Export date modul, Export rapoarte, Printare rapoarte;
 • bpp optiuni

 • *Aprobări - Permite generarea unui flux de aprobări.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug - Adaugă un articol nou;
 • Adaug prin copiere - Adaugă un articol nou prin copiere;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Anulez - Anulez document curent;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea unora noi;
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistență din meniul asociat- asistent producție pe baza facturilor;
 • Import – Import bonuri de predare a producției prin procedura Importex;
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Favorite - Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale;
 • Etichete – Posibilitate de printare etichete;
 • Închid - Închid fereastra curentă.

Adăugare articol:

Pentru adăugarea articolelor în bonul de predare a producției introdus manual (în situația în care nu se lucrează cu modulul de Producție, respectiv cu devize de lucrări și nu se creează automat un BPP direct din deviz), avem opțiunea de adăugare:

- a unui articol - prin căutarea acestuia după cont, clasă, denumire,
- a unui articol simplificat,
- din comenzi clienți,
- din bonuri fiscale nedescărcate,
- din alte bonuri de predare.

bpp adaugare 1

Adăugarea din alte bonuri de predare a producției:

bpp adaugare 2

Alegem gestiunea, perioada, o plajă de numere ale bonurilor, dacă le cunoaștem și selectăm căutarea acestora după ceriteriile date. Selectăm bonul din care dorim să aducem articolele, precum și cantitățile de importat, după care salvăm.

Tipărire etichete:

bpp etichete

Rapoarte

Din interiorul bonului avem posibilitatea de afișare a formularului creat, un raport al consumului aferent bonului de producție sau un raport de producție.

Din modul, putem genera următoarele rapoarte:

 • Bon de predare producție - Formular
 • Borderou bonuri predare producție
 • Centralizator zilnic bonuri predare producție
 • Listă intrări bonuri predare producție
 • Notă contabilă centralizată
 • Raport de producție
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. BPP, Data BPP, Gestiune, Centru de profit, Primitor, Valoare BPP, Anul si luna, Id, Gestionar, Beneficiar, Nr. lansare productie, Data lansare productie, Reteta lansare productie, Seria, Cont creditor, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Cont creditor, Beneficiar, Seria, Data BPP, Gestiune, Centru de profit, Primitor, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data BPP, Cont creditor, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Gestiune, Centru de profit (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Import - Import
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Cont creditor implicit venituri productie - Contul creditor implicit utilizat la adaugarea manuala sau la generarea din Lansare productie a bonului de predare a productiei.
 • Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Bon Predare, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Primitor - Se completeaza cu numele primitorului, ales din nomenclatorul de personal.
  Cont creditor - Se completeaza simbolul contului creditor (401, 404) din balanta de verificare.
  Observatii - Se completeaza cu eventuale observatii privind comanda curenta.
  Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Data - Se completeaza cu data bonului de predare a productiei, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Beneficiar - Se completeaza cu numele beneficiarului, ales din nomenclatorul de parteneri.

  EDPRO,EDCTP

  Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
  Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Data intrarii - Data intrarii
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate predata - Cantitate predata
  Pret unitar - Pret unitar
  Comanda client - Comanda client
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Data intrarii - Data intrarii
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate predata - Cantitate predata
  Pret unitar - Pret unitar
  Comanda client - Comanda client
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Rapoarte
 • Bon de predare productie - Formular - Formular
 • Borderou bonuri predare productie - Borderou bonuri predare productie
 • Centralizator zilnic bonuri predare productie - Centralizator zilnic bonuri predare productie
 • Consum aferent bonului din productie - Consum aferent bonului din productie
 • Lista intrari bonuri predare productie - Lista bonuri predare productie
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata
 • Raport de productie - Raport de productie