Nexus ERP

Import arhiva produse

Importul arhivei de produse se realizeaza in doua etape:
  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
  • Apelarea procedurii stocate importex_arhiva_produse_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B
Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_arhiva_produse_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_arhiva_produse avand structura:
 

Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_extern varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
nume_fisier varchar(50) Denumirea fisierului
extensie_fisier varchar(5) Extensia fisierului
continut_fisier varbinary(MAX) Continutul fisierului
tip_imagine varchar(30) Tipul imaginii
descriere nvarchar(MAX) Descrierea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_ext sau  denumire)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs
cod_produs varchar(20) Codul produsului sau codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  denumire)
den_produs nvarchar (110) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)

ANEXA B. Tabel erori posibile la importul arhivei cu produse:

Coloana Descriere
ARH001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
ARH002 Nume fisier nespecificat
ARH003 Extensie fisier nespecificata
ARH004 Continut fisier inexistent
ARH005 Continut Tip imagine nespecificat
ARH006 Produs nespecificat
ARH007 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul:
ARH007.0 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul:
ARH008 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul:
ARH009 Lipsa produs in nomenclator:
ARH010 Urmatoarele ID-uri externe exista deja in arhiva:
ARH011 Urmatoarele articole exista deja in nomenclator:
ARH012 Urmatoarele ID-uri de produs nu identifica unic articolul in arhiva:
ARH013 Urmatoarele valori exista deja in arhiva:
ARH014 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
ARH015 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie