Nexus ERP

Contracte prestari servicii

20 Oct 2011 | 914 |

Urmarirea contractelor de prestari servicii incheiate cu clientii, evidenta pe contracte in lei si devize a facturilor emise, urmarirea sumelor ce urmeaza a se factura catre clienti, generare automata de facturi conform ratelor din contracte, calcul penalizari conform schemelor de penalizare plata atasate fiecarui contract.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip, Nr. contract, Data contract, Data finala, Client, Gestiune, Agent, Delegat, Clasificare, Valoare, Status Contract, Status facturare, Deviz facturare, ID gestiune, PL gestiune, Punct de lucru, Seria documentului, ID carnet, Nr document, Sufix nr. document, Zi facturare, ID client, ID agent, PL agent, ID delegat, PL delegat, PL clasificare, ID clasificare, PL schema penalizare, ID schema penalizare, PL deviz, ID deviz, ID zona, PL zona, Zona comerciala, Adresa partener, In curs de aprobare, Clasa discount, Sold, Localitate, Valoare lunara, Data suspendarii, Contract activ, Contul debitor, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Id (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Localitate, Client, Gestiune, Clasificare, Agent, Data contract, Tip, Status Contract, Status facturare, Deviz facturare, Seria documentului, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Contul debitor, Zona comerciala, Tip, Gestiune, Agent, Client, Adresa, Clasificare, Status Contract, Status facturare, Deviz facturare (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Import - Import
 • Facturare - Se creeaza o factura.
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor.
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Facturare si incasare - Proceduri pentru crearea de facturi, chitante si abonamente
 • Import - Import
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
  Configurari
 • Afisare contracte inactive - Afisare contracte inactive (doar pentru admin)
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru admin)
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll (doar pentru admin)
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare) (doar pentru admin)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru admin)
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru admin)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru admin)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Tip document - Se alege tip contractului de prestari servicii: Chirie,Service,Intretinere,Paza,Salubritate,CM Service,Cablu TV,Monitorizare,Interventie,Ctr. Patrulare,Transp. Valori. Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie.
  Client - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Deviz facturare - Se alege numele devizului in care exte exprimata valoarea contractului de prestari servicii
  Sfarsit - Se completeaza data de incetare a contractului de prestari servicii
  Grup oferta - Se alege grupul de discount acordat.
  Delegat - Se completeaza cu numele delegatului, ales din nomenclatorul de delegati.
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Data - Se completeaza cu data contractului de prestari servicii.
  Agent de vanzare - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal.
  Cont - Se completeaza simbolul contului din balanta de verificare.
  Contract activ - Se va bifa daca contractul de prestari servicii este activ
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.

  Linii aferente contractului

  Linii aferente contractului

  Clasificare contract - Se alge tipul de clasificare a contractului, din nomenclatorul de clasificari.
  Adresa prestare serviciu - Se completeaza cu adresa unde are loc prestarea serviciului stipulat in contract.
  Zi in cadrul lunii pentru facturare - Se completeaza cu ziua in cadrul lunii pentru facturarea contractului.
  Zile scadenta factura - Se completeaza numarul de zile scadenta de la emiterea facturii.
  Contract suspendat pana la data: - Se completeaza cu data pana la care contractul de prestari servicii este suspendat.
  Schema de penalizare - Se alege schema penalizare
  Serviciu generic - Se alege serviciu generic utilizat pentru generarea automata de articole/rate noi, selectat din nomenclatorul de bunuri si servicii.
  Garantia de constituit - Se completeaza suma pentru Garantia de constituit
  Garantia de constituit BV - Afiseaza alte creante imobilizate (needitabil)

  Facturi emise aferente contractului

  Observatii referitoare la contract

  Observatii - Se completeaza cu observatii la contractul de prestari servicii.

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire serviciu - Denumire serviciu (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  PU fara TVA - PU fara TVA
  PU cu TVA - PU cu TVA
  Deviz - Deviz
  Data facturare - Data facturare
  Interval facturare - Intervalul (in luni) pentru facturarea serviciului
  Centru profit - Centru profit
  Suspendat - Serviciu suspendat in luna curenta (nu se factureaza)
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  TVA iesire % - TVA iesire % (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Ruta transport - Ruta transport
  Contor - Dispozitiv de contorizare

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Denumire service - Denumire service (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Deviz - Deviz
  PU fara TVA - PU fara TVA
  Model - Model
  Serie - Serie
  Serie fiscala - Serie fiscala
  Data achizitionarii - Data achizitionarii
  Data iesirii din gar. - Data iesirii din gar.
  Data fiscalizarii - Data fiscalizarii
  Contract service - Contract service
  Data revizie - Data revizie
  Interval facturare - Intervalul (in luni) pentru facturarea serviciului
  Centru profit - Centru profit
  Suspendat - Serviciu suspendat in luna curenta (nu se factureaza)
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  TVA iesire % - TVA iesire % (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

  (fereastra tip 3) (fereastra tip 3)

  Denumire serviciu - Denumire service (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  PU fara TVA - PU fara TVA
  PU cu TVA - PU cu TVA
  Deviz - Deviz
  Interval facturare - Intervalul (in luni) pentru facturarea serviciului
  TVA iesire % - TVA iesire % (needitabil)
  Centru profit - Centru profit
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Data inceput - Data inceput
  Data sfarsit - Data sfarsit
  Denumire spatiu - Denumire spatiu
  Cont serviciu - Cont serviciu (needitabil)
  Sabloane predefinite pentru avertizari
 • Contracte prestari servicii expirate
  Rapoarte
 • Abonament autobuz - Tipareste abonamente autobuz pe imprimante speciale de tichete (script ZPL)
 • Borderou contracte - Borderou contracte
 • Borderou contracte service case de marcat - Borderou contracte service case de marcat
 • Jurnal incasari - Jurnal incasari facturi
 • Lista servicii contractate - Lista servicii contractate
 • Lista servicii facturare in luna - Lista serviciilor din contract cu facturare in luna de lucru
 • Servicii nefacturate - Lista servicii nefacturate
 • Situatie inchiriere spatii - Situatie inchiriere spatii
 • Sursa date contracte prestari servicii - Creati diverse formulare anexe la Contracte prestari servicii impreuna cu Formulare HTML