Nexus ERP

Bon de consum materiale

Evidenta bonurilor de consum a materiilor prime, materialelor auxiliare, ambalajelor, produselor si semifabricatelor proprii, import fisiere din alte aplicatii.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. BCM, Data BCM, Gestiune, Centru de profit, Valoare BCM, Primitor, Gestionar, Beneficiar, Comanda, Mijloc de transport, Locatie, Lucrare agricola, Seria, Nr. comanda, Nr. lot, Nr. linie, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Valoare BCM, Locatie, Lucrare agricola, Seria, Primitor, Gestiune, Centru de profit, Data BCM, Nr. comanda, Comanda, Beneficiar, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data BCM, Gestiune, Primitor, Centru de profit, Comanda, Lucrare agricola (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta
 • Import - Import
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza cantitate suplimentara - Afisare in fereastra de editare a cantitatii suplimentare
 • Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Bon Consum Mat., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Lot - Se completeaza numarul lotului.
  Linie - Se completeaza numarul liniei.
  Primitor - Se completeaza cu numele primitorului, ales din nomenclatorul de personal.
  Data - Se completeaza cu data bonului de consum materiale, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Beneficiar - Se completeaza cu numele beneficiarului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Adresa de livrare - Se completeaza cu numele adresei de livrare, selectata din lista adreselor de livrare a partenerilor

  EDPRO,EDCTP

  Mijloc de transport - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje.
  Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
  Nr. comanda - Se completeaza cu numarul comenzii.
  Cont alternativ DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare.
  Proiect - Se alege proiectul din care face parte comanda
  Comanda - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata bonului de consum materiale.
  Cont gestiune DB - Se completeaza cu simbolul contului debitor - balanta de gestiune.
  Cont gestiune CR - Se completeaza cu simbolul contului creditor - balanta de gestiune.
  Data livrare - Se completeaza cu data de livrare a produselor din comanda.
  Nr. kilometri - Se completeaza cu numarul de kilometri parcusi pentru livrare.
  Parcela - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare.
  Locatie -
  Lucrare agricola -

  Observatii - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat.

  EDPRO,EDCTP

  Mijloc de transport - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje.
  Nr. comanda - Se completeaza cu numarul comenzii.
  Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
  Cont DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare.
  Proiect - Se alege proiectul din care face parte comanda
  Comnada - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata bonului de consum materiale.
  Cont gest DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare.
  Cont gest CR - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de verificare.
  Data livrare - Se completeaza cu data de livrare a produselor din comanda.
  Nr. kilometri - Se completeaza cu numarul de kilometri parcusi pentru livrare.
  Parcela - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare.
  Locatie - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare.

  Observatii -

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Pret unitar - Pret unitar
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Pret unitar - Pret unitar
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Rapoarte
 • Aviz - Aviz
 • Bon de consum materii prime si materiale - Formular - Formular
 • Borderou bonuri de consum materiale - Borderou
 • Borderou iesiri carburanti - Borderou iesiri carburanti
 • Centralizator zilnic Beauty Center - Centralizator zilnic Beauty Center
 • Centralizator zilnic bonuri de consum materiale - Centralizator zilnic bonuri de consum materiale
 • Lista iesiri bonuri de consum materiale - Lista iesiri
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata