Nexus ERP

Bon de consum materiale

În modulul Bon de consum materiale putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge evidența bonurilor de consum ale materiilor prime, materialelor auxiliare, ambalajelor, produselor și semifabricatelor proprii. În acest modul există posibilitatea importului fișierelor care conțin bonuri de consum din alte aplicații. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug - Adaugă un articol nou;
 • Adaug prin copiere - se adaugă un articol nou prin copiere;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Anulez - se anulează documentul curent;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea unora noi(Borderou bonuri de consum materiale, Listă ieșiri bonuri de consum materiale, Centralizator zilnic bonuri de consum materiale, Notă contabilă centralizată, Centralizator zilnic Beauty Center, Borderou ieșiri carburanți, Bon de consum materii prime și materiale- Formular).

Opțiunea Configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:

- Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ascunderii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor. În urma adăugării și eliminării de câmpuri din cadrul raportului este necesară accesarea butonului Configurare avansată coloane pentru a seta dimensiunile noilor coloane de pe raport, conform necesității. Butonul de Configurare avansată coloane deschide o nouă fereastră cu setări ale coloanelor rapoartelor. În cadrul acestei ferestre se regăsesc instrucțiuni (pentru a redimensiona câmpurile trageți de linia despărțitoare dintre coloane spre stânga sau spre dreapta, pentru a rearanja câmpurile pe raport poziționați-vă pe capul de tabel al coloanei pe care doriți să o rearanjați și trageți de ea până în poziția dorită, pentru a schimba denumirea unui câmp din raport poziționați-vă pe linia ”Denumire” și modificați valoarea corespunzătoare coloanei dorite, pentru a modifica alinierea unei coloane, poziționață-vă pe linia ”Aliniere”, la coloana dorită și modificați valoarea acesteia (<- stânga, >< centrat, -> dreapta), pentru a suma valorile unui câmp din raport setați bifa de total corespunzătoare coloanei dorite (în cazul în care un câmp nu permite total, bifa nu poate fi setată din interfață);
- Filtre/ Grupări/ Ordonări: pentru a facilita vizualizarea informațiilor de interes, s-au pus la dispoziție filtrări, grupări și ordonări de câmpuri. În situația în care există foarte multe informații, iar acestea se doresc a fi filtrate, pot fi utilizate filtrele puse la dispoziție de aplicație. Utilizatorul poate introduce mai multe filtre legate de același câmp în același timp, însă nu se poate introduce același filtru de mai multe ori. Spre exemplu în raportul Borderou bonuri de consum materiale există posibilitatea filtrării după Adresă, Agent partener, Anexă buget, Atribut fiscal, Beneficiar, Centru de profit, Cod fiscal, Cod țară partener, Comandă, Cont de gestiune creditor, Cont de gestiune debitor, Cont debitor, Dată BCM, Data creării, Data livrării, Data modificării, Gestiune, Indicator economic, Indicator funcțional, Județ, Lansare în producție, Limită de creditare, Localitate, Locație, Lucrare agricolă, Nr. auto, Nr. kilometri, Număr document (numeric), Parcelă - cultura, Parcelă - localitate, Parcelă - număr, Parcelă - tarla, Perioadă (an - lună), Persoană, Plătitor de TVA, Restanță maximă, Seria doc., Sufix număr, Țară partener, Telefon, Tip cod bugetar, Tip partener (UE, NON, UE), Utilizator creare, Utilizator modificare, Zonă comercială . În cadrul acestei ferestre mai pot fi adăugate grupări și ordonări pe raport.
- Setări: fiecare raport are caracteristice anumite setări care pot fi modificate în funcție de modul în care se dorește a fi afișat (de exemplu: Formular pagină nouă, Chenar semnături subsol, Dimensiune pagină, Orientare pagină, Perioada- Fixă, Dinamică, incluzând perioada curentă, Dinamică, excluzând perioada curentă, Afișare filtre- Consecutiv, Unul sub altul, Includ brand, Includ dată, etc).
- Texte: în pagina de texte a unui raport se regăsesc mai multe câmpuri: Text expediere raport prin e-mail (în situația în care raportul curent este trimis pe e-mail, textul acestuia poate include anumite observații relevante pentru destinatar), Text suplimentar antet/subsol raport, Semnături de introdus pe raport (acestea pot conține un text liber sau pot fi preluate din lista de persoane aflate în funcțiile de conducere (din nomenclatorul de societăți). Aceste persoane se selectează utilizând săgeata din dreptul fiecărui câmp (vor fi afișate aici toate persoanele și funcția setată în nomenclator societate)
- Afișare/ Tipărire: în acest tab se regăsesc opțiuni care permit personalizarea marginilor raportului, a numelui, a dimensiunii fontului cum ar fi: Margini rapoarte (inch), Afișare/tipărire raport, Opțiuni avansate.
- General: pagina General permite modificarea denumirii, grupării și a nivelului de confidențialitate al unui raport. În cazul în care modulul are foarte multe rapoarte, există posibilitatea de a le grupa în mai multe categorii utilizând câmpul Grupare. Nivelul de acces al utilizatorilor la rapoarte se stabilește pentru fiecare utilizator în parte în cadrul nomenclatorului de Utilizatori (0 nivel maxim; 255 nivel minim). Rapoartele pot fi arhivate automat la validare, aceleași tipuri de rapoarte pot fi trimise automat prin e-mail, pot fi salvate ca atașament la validare, raport de tip centralizare, semnătura digitală poate fi inclusă, poate fi accesibil online, utilizatorul are posibilitatea de a selecta un raport pentru tipărirea pe verso primei pagini, pot fi selectate multiple coduri de rapoarte pentru listarea la sfârșitul raportului curent.

Bon de consum materiale - Rapoarte

 • Import - se realizează import dintr-un excel (Import, Import bonuri de consum materiale prin protocolul Importex, Anularea unei sesiuni de import Importex);
 • Export - se deschide procedura de export a datelor;
 • Asistent - se deschide una dintre procedurile de asistență (Tipărire avize în bloc);
 • Refresh - se aduc din nou datele pe ecran;
 • Favorite - se adaugă în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
 • Închid - se închide fereastra curentă.

În colțul din dreapta sus există o rotiță pentru configurarea coloanelor afișate în modul, a liniilor afișate în pagina de detalii, precum și pentru reîncărcarea coloanelor implicite în modul.

Bon de consum materiale - Vizualizare

Bon de consum materiale - Configurare

În partea dreaptă a ferestrei sunt întâlnite opțiuni cu ajutorul cărora pot fi afișate cantități suplimentare în fereastra de editare, poate fi selectată gestiunea de import comandă EDI, poate fi selectat contul produselor pentru import EDI, opțiuni cu ajutorul cărora importul documentelor prin protocolul IMPORTEX se va realiza într-o singură tranzacție, blocând resursele necesare până la finalizare, opțiuni legate de posibilitatea afișării grupărilor în tree-ul din partea stângă a modulului, de deschidere a modulului fără a mai aduce înregistrări, de setarea modului de redimensionare al coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll, opțiuni care permit generarea notelor contabile (dacă nu este bifat, atunci notele contabile nu vor fi generate), poate fi bifată opțiunea Sistem automat note contabile, opțiune care generează note contabile automat la validarea documentelor, poate fi stabilit nivelul logului de operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat), se poate stabili blocarea sesiunii de lucru doar pentru modulul în cauză și pot fi selectate tipurile de operațiuni înregistrate în log-ul de operare (Trimitere pe e-mail rapoarte, export date modul, export rapoarte, printare rapoarte).

Pe lângă aceste opțiuni mai există posibilitatea prefiltrării după Gestiune, Primitor, Centru de profit, Comandă, Lucrare agricolă, a grupării după Beneficiar, Centru de profit, Comandă, Dată BCM, Gestiune, Locație, Lucrare agricolă, Nr. comandă, Primitor, Serie, User creare, User modificare, Valoare BCM, a generării de avertizări și aprobări.

Bon de consum materiale - Optiuni

Prin apelarea butonului Adaug se va deschide o nouă fereastră în care pot fi completate următoarele câmpuri:

- Serie: se alege seria carnetului introdus în prealabil în Nomenclatoare - Administrare - Carnete pe tipul de document Bon de consum materiale;
- Număr: numărul se va incrementa automat la validarea documentului;
- Data*: se completează cu data bonului de consum materiale, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curentă a programului;
- Lot: se completează numărul lotului;
- Linie: se completează numărul liniei.
- Gestiune*: se completează cu numele gestiunii produselor/ serviciilor, nume ales din nomenclatorul de gestiuni;
- Centru de profit*: se completează cu numele centrului de profit, nume ales din nomenclatorul centre de profit;
- Primitor*: se completează cu numele primitorului, nume ales din nomenclatorul de personal;
- Beneficiar: se completează cu numele beneficiarului, nume ales din nomenclatorul de personal;
- Adresa de livrare: se completează cu numele adresei de livrare, selectat din lista adreselor de livrare a partenerilor.

În tab-ul Produse există următoarele operații:

- Operații: Operații suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou - Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou - Blank, Salvez și adaug articol nou prin copiere, Salvez și închid, Salt la precedentul articol, Salt la următorul articol);
- Salvez: se salvează modificările realizate în fereastra curentă;
- Validez: se validează documentul curent;
- Renunț: se anulează modificările realizate în fereastra curentă;
- Adaug: se adaugă un articol nou (Articol, Articol – simplificat, Din bon consum materiale, Storno Bon consum materiale, Din NIR, Din N.T.C, Din stoc, Import fișier, Din N.T.G, Din referate aprovizionare, Din comandă WMS). Prin apelarea butonului Adaug - Din bon consum materiale se va deschide o nouă fereastră care permite căutarea și selectarea bonurilor de consum materiale după completarea perioadei, a beneficiarului, a comenzii și a centrului de profit. Butonul Adaug - Din NIR va deschide o nouă fereastră care va permite căutarea și selectarea produselor din N.I.R. după completarea perioadei și a reglementului. Butonul Adaug - Din NTC va deschide o nouă fereastră care va permite căutarea și selectarea produselor din NTC după completarea perioadei. Butonul Adaug - Din stoc va deschide o nouă fereastră care va permite căutarea și selectarea produselor după completarea câmpurilor Cont, Clasă, Furnizor și eventual a bifării câmpurilor Aduc stocuri pozitive, Aduc stocuri negative. Apelarea butonului Adaug - Din NTG deschide o nouă fereastră în care pot fi căutate și adăugate articole din NTG după completarea perioadei, iar pe lângă asta mai există posibilitatea de a bifa +cantități, respectiv -storno. Prin apelarea butonului Adaug - Din comandă WMS se va deschide o nouă fereastră care va permite căutarea și selectarea produselor din comenzile WMS după completarea câmpurilor Gestiune, Cod bare, Cont produse;
- Deschid: se deschide înregistrarea curentă;
- Șterg: se șterge înregistrarea curentă;
- Raport rapid: se previzualizează datele afișate pe ecran;
- Rapoarte customizate: se oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Aviz, Centralizator zinic bonuri de consum materiale, Bon de consum materii prime și materiale - Formular);
- Bon de consum materii prime și materiale: se afișează bonul de consum al materiilor prime și al materialelor;
- Închid: se închide fereastra curentă.

Bon de consum materiale - Adaug raport

Bon de consum materiale - Modificare raport

În tab-ul Detalii pot fi completate câmpurile:

- Mijloc de transport: se selectează/completează numărul de circulație al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule și utilaje;
- Proiect: se alege proiectul din care face parte comanda;
- Comandă: se alege din lista de comenzi clienți numărul și data comenzii asociată bonului de consum materiale;
- Dată livrare: se completează cu data de livrare a produselor din comandă;
- Nr. kilometri: se completează cu numărul de kilometri parcurși pentru livrare;
- Parcelă: se completează parcela pentru care se realizează bonul de consum;
- Locație: se completează locația;
- Lucrare agricolă: se completează codul, denumirea și descrierea lucrării agricole;
- Nr. comandă: se completează cu numărul comenzii;
- Cont gestiune DB: se completează cu simbolul contului debitor- balanța de gestiune;
- Cont gestiune CR: se completează cu simbolul contului creditor- balanță de gestiune;
- Tip articol: se alege tipul articolului (plăți, cheltuieli, plăți + cheltuieli, angajamente legale, cheltuieli+angajamente legale, plăți + cheltuieli + angajamente legale, credite anuale, credite trimestriale, angajamente bugetare, ordonanțări, plăți + angajamente legale, cheltuieli + angajamente bugetare, plăți + ordonanțări, încasări, venituri, încasări + venituri, stingeri pe alte căi).

În tab-ul Observații se completează observații referitoare la documentul înregistrat.

În colțul din dreapta sus există o altă rotiță pentru configurarea afișării câmpurilor. Capul de tabel al paginii de configurare conține: Denumire, Denumire inițială, Afișare, Blocat adăugare, Blocat modificare, Protejat, Obligatoriu, Coloana, Linia, Copie, Focus, Pagină.

- Obligatoriu: se poate seta dacă este obligatorie completarea valorii unui câmp la salvare;
- Pagină: antetul și paginile documentului;
- Coloane: fiecare pagină poate conține până la 5 coloane (numerotate de la 1 la 5);
- Linia: ordinea/indexul în care apare câmpul pentru editare în cadrul coloanelor;
- Copie: permite copierea valorii câmpului respectiv la adăugarea prin copiere a documentelor;
- Procent: se setează cât la % să apară din lățimea inițială a câmpului.
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. BCM, Data BCM, Gestiune, Centru de profit, Valoare BCM, Primitor, Gestionar, Beneficiar, Comanda, Mijloc de transport, Locatie, Lucrare agricola, Seria, Nr. comanda, Nr. lot, Nr. linie, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Valoare BCM, Locatie, Lucrare agricola, Seria, Primitor, Gestiune, Centru de profit, Data BCM, Nr. comanda, Comanda, Beneficiar, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data BCM, Gestiune, Primitor, Centru de profit, Comanda, Lucrare agricola (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta
 • Import - Import
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza cantitate suplimentara - Afisare in fereastra de editare a cantitatii suplimentare
 • Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Bon Consum Mat., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Lot - Se completeaza numarul lotului.
  Linie - Se completeaza numarul liniei.
  Primitor - Se completeaza cu numele primitorului, ales din nomenclatorul de personal.
  Data - Se completeaza cu data bonului de consum materiale, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Beneficiar - Se completeaza cu numele beneficiarului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Adresa de livrare - Se completeaza cu numele adresei de livrare, selectata din lista adreselor de livrare a partenerilor

  EDPRO,EDCTP

  Mijloc de transport - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje.
  Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
  Nr. comanda - Se completeaza cu numarul comenzii.
  Cont alternativ DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare.
  Proiect - Se alege proiectul din care face parte comanda
  Comanda - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata bonului de consum materiale.
  Cont gestiune DB - Se completeaza cu simbolul contului debitor - balanta de gestiune.
  Cont gestiune CR - Se completeaza cu simbolul contului creditor - balanta de gestiune.
  Data livrare - Se completeaza cu data de livrare a produselor din comanda.
  Nr. kilometri - Se completeaza cu numarul de kilometri parcusi pentru livrare.
  Parcela - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare.
  Locatie -
  Lucrare agricola -
  Previzionare agricola - Se alege denumirea previzionarii agricole
  Previzionare zootehnica - Se alege denumirea previzionarii zootehnice

  Observatii - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat.

  EDPRO,EDCTP

  Mijloc de transport - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje.
  Nr. comanda - Se completeaza cu numarul comenzii.
  Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
  Cont DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare.
  Proiect - Se alege proiectul din care face parte comanda
  Comnada - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata bonului de consum materiale.
  Cont gest DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare.
  Cont gest CR - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de verificare.
  Data livrare - Se completeaza cu data de livrare a produselor din comanda.
  Nr. kilometri - Se completeaza cu numarul de kilometri parcusi pentru livrare.
  Parcela - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare.
  Locatie - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare.

  Observatii -

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Pret unitar - Pret unitar
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Pret unitar - Pret unitar
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)

  (fereastra tip 3)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Pret unitar - Pret unitar
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)

  (fereastra tip 4)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Pret unitar - Pret unitar
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Rapoarte
 • Aviz - Aviz
 • Bon de consum materii prime si materiale - Formular - Formular
 • Borderou bonuri de consum materiale - Borderou
 • Borderou iesiri carburanti - Borderou iesiri carburanti
 • Centralizator zilnic Beauty Center - Centralizator zilnic Beauty Center
 • Centralizator zilnic bonuri de consum materiale - Centralizator zilnic bonuri de consum materiale
 • Lista iesiri bonuri de consum materiale - Lista iesiri
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata