Nexus ERP

Avize de insotire marfa

În modulul Avize de însoțire marfă putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge evidența avizelor de însoțire a mărfurilor vândute clienților și actualizarea în timp real a stocurilor, pot fi realizate importuri de fișier din alte aplicații, importuri de linii din alt document. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug: se adaugă un articol nou;
 • Adaug prin copiere: se adaugă un articol nou prin copiere;
 • Deschid: se deschide înregistrarea curentă;
 • Anulez: se anulează documentul dorit;
 • Șterg: se șterge înregistrarea curentă;
 • Rapoart rapid: previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate: se oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Aviz de însoțire marfă- Formular, Avize facturate/nefacturate, Borderou avize de însoțire marfă, Borderou avize de însoțire marfă, Borderou ieșiri carburanți, Dispoziție de livrare, Dispoziție de livrare- grupat pe agent, Listă ieșiri avize de însoțire marfă, Livrare delegați, Notă contabilă centralizată). Opțiunea configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:
  - Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ștergerii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor. În urma adăugării și eliminării de câmpuri din cadrul raportului este necesară accesarea butonului Configurare avansată coloane pentru a seta dimensiunile noilor coloane de pe raport, conform necesității. Butonul de Configurare avansată coloane deschide o nouă fereastră cu setări ale coloanelor rapoartelor. În cadrul acestei ferestre se regăsesc instrucțiuni (pentru a redimensiona câmpurile trageți de linia despărțitoare dintre coloane spre stânga sau spre dreapta; pentru a rearanja câmpurile pe raport poziționați-vă pe capul de tabel al coloanei pe care doriți să o rearanjați și trageți de ea până în poziția dorită; pentru a schimba denumirea unui câmp din raport poziționați-vă pe linia ”Denumire” și modificați valoarea corespunzătoare coloanei dorite; pentru a modifica alinierea unei coloane, poziționață-vă pe linia ”Aliniere”, la coloana dorită și modificați valoarea acesteia (<- stânga, >< centrat, -> dreapta); pentru a suma valorile unui câmp din raport setați bifa de total corespunzătoare coloanei dorite (în cazul în care un câmp nu permite total, bifa nu poate fi setată din interfață). );
  - Filtre/Grupări/Ordonări: pentru a facilita vizualizarea informațiilor de interes, s-au pus la dispoziție filtrări, grupări și ordonări de câmpuri. În situația în care există foarte multe informații, iar acestea se doresc a fi filtrate, pot fi utilizate filtrele puse la dispoziție de aplicației. Utilizatorul poate introduce mai multe filtre legate de același câmp în același timp, însă nu se poate introduce același filtru de mai multe ori. Spre exemplu în raportul Borderou avize de însoțire marfă există posibilitatea filtrării după Adresă, Adresă livrare, Agent, Agent partener, Atribut fiscal, Bază impozitare (lei), Client, Cod card, Cod fiscal, Cod țară partener, Cont, Dată aviz, Delegat, Denumire adresă de livrare, Dispoziție livrare, Fax delegat, Gestiune, Identificator comandă, Județ, Limită de creditare, Localitate, Mail delegat, Nr. auto delegate, Nr. comandă, Număr aviz, Nume deviz, Observații, Prescurtare deviz, Reglement, Restanță maximă, Țară partener, Telefon, Telefon delegat, Tip partemer (UE, NON, UE), Transport, Valoare ieșire, Valoare în devize, Valoare TVA (lei), Zonă comercială. În cadrul acestei ferestre pot fi adăugate grupări pe raport, de exemplu în cadrul raportului Borderou avize de însoțire marfă există posibilitatea grupării după Adresă, Adresă livrare, Agent, Agent partener, Atribut fiscal, Client, Cod card, Cod fiscal, Cod țară partener, Cont, Dată aviz, Delegat, Dispoziție livrare, Fax delegat, Județ, Localitate, Mail delegat, Nr. auto delegate, Nr. comandă, Nume deviz, Prescurtare deviz, Reglement, Țară partener, Telefon, Telefon delegat, Tip partener (UE, NON, UE), Transport, Zonă comercială. Informațiile afișate pe un raport pot fi ordonate conform necesității (ascendentă, descendentă).
  - Setări: fiecare raport are caracteristice anumite setări care pot fi modificate în funcție de modul în care se dorește a fi afișat (de exemplu Perioada- Fixă, Dinamică, incluzând perioada curentă, Dinamică, excluzând perioada curentă; Afișare filtre- Consecutiv, Unul sub altul; Orientare pagină- Portrait, Landscape);
  - Texte: în pagina de texte a unui raport se regăsesc mai multe câmpuri: Text expediere raport prin e-mail (în situația în care raportul curent este trimis pe e-mail, textul acestuia poate include anumite observații relevante pentru destinatar.), Text suplimentar antet/subsol raport, Semnături de introdus pe raport (acestea pot conține un text liber sau pot fi preluate din lista de persoane aflate în funcțiile de conducere (din nomenclatorul de societăți). Aceste persoane se selectează utilizând săgeata din dreptul fiecărui câmp (vor fi afișate aici toate persoanele și funcția setată în nomenclator societate));
  - Afișare/Tipărire: în acest tab se regăsesc opțiuni care permit personalizarea marginilor raportului, a numelui, a dimensiunii fontului cum ar fi: Margini rapoarte (inch), Afișare/tipărire raport, Opțiuni avansate;
  - General: pagina General permite modificarea denumirii, grupării și a nivelului de confidențialitate al unui raport. În cazul în care modulul are foarte multe rapoarte, există posibilitatea de a le grupa în mai multe categorii utilizând câmpul Grupare. Nivelul de acces al utilizatorilor la rapoarte se stabilește pentru fiecare utilizator în parte în cadrul nomenclatorului de Utilizatori (0 nivel maxim; 255 nivel minim). Rapoartele pot fi arhivate automat la validare, aceleași tipuri de rapoarte pot fi trimise automat prin e-mail, pot fi salvate ca atașament la validare, raport de tip centralizare, semnătura digitală poate fi inclusă, poate fi accesibil online, utilizatorul are posibilitatea de a selecta un raport pentru tipărirea pe verso primei pagini, pot fi selectate multiple coduri de rapoarte pentru listarea la sfârșitul raportului curent;
 • avize de insotire marfa vizualizare2

  avize de insotire marfa rapoarte

 • Tipăresc: se trimite raportul la imprimantă pentru a fi tipărit;
 • Asistent: se deschide una dintre procedurile de asistență din meniul asociat (Import tablou din fișier Excel, Anularea unei sesiuni de import Importex, Refacere descărcare stoc avize nefacturate);
 • Import avize: pot fi importate avizele direct dintr-un fișier excel (Import avize de însoțire marfă prin protocolul Importex, Anularea unei sesiuni de import Importex);
 • Export: se deschide procedura de export a datelor;
 • Refresh: se aduc din nou datele pe ecran;
 • Favorite: se adaugă în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
 • Închid: se închide fereastra curentă.

avize de insotire marfa vizualizare

În partea dreaptă a ferestrei sunt întâlnite opțiuni cu ajutorul cărora poate fi trecut contul TVA-ului neexigibil, poate fi bifat discount tip rabat (doar pentru admin), poate fi selectat tipul codului produs inclus (Cod extern, Locație, Client, Furnizor, Cod origine), poate fi selectată tipărirea avizului implicit (Aviz, Aviz de însoțire marfă-Formular, Aviz preimprimat), la validarea documentului se poate verifica dacă promoțiile au fost aplicate (această opțiune are efect pe societatea curentă, pentru toți utilizatorii. Modificarea opțiunii necesită drepturi de administrator.), poate fi trecut contul implicit pentru aviz client, preluarea automată a agentului la operarea documentelor (Fără, Partener, Utilizator), poate fi realizată blocarea în momentul unui adaos negativ (Permite, Avertizează, Blochează), se poate bifa Facturez doar prod. pregătite pt. livrare (dacă se bifează se vor aduce doar comenzile pentru care există un transfer între locații depozit, iar modul de utilizare al locației este de tip ieșire.), sunt întâlnite opțiuni cu ajutorul cărora pot fi afișate grupările în tree-ul din partea stângă a modulului, poate fi deschis modulul fără a se mai aduce înregistrări, se poate seta modul de redimensionare al coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll, se poate permite generarea notelor contabile (dacă nu este bifat, atunci notele contabile nu vor fi generate de către Nexus ERP), se poate bifa opțiunea Sistem automat note contabile, opțiune care generează note contabile automat la validarea documentelor, se poate stabili nivelul logului de operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat), se poate stabili blocarea sesiunii de lucru doar pentru modulul în cauză și pot fi selectate tipurile de operațiuni înregistrate în log-ul de operare (Trimitere pe e-mail rapoarte, export date modul, export rapoarte, printare rapoarte).

Pe lângă aceste opțiuni mai există posibilitatea prefiltrării după Gestiune, Salariat, Client și Cont debitor, a grupării după Adresa de livrare, Agent, Client, Dată doc., Delegat, Denumire adresă de livrare, Gestiune, Stare, User creare, User modificare, a generării de avertizări și aprobări.

avize de insotire marfa optiuni

În colțul din dreapta sus există o rotiță pentru configurarea coloanelor afișate în modul, a liniilor afișate în pagina de detalii, precum și pentru reîncarcarea coloanelor implicite în modul.

avize de insotire marfa config coloane

avize de insotire marfa configurare coloane

Prin apelarea butonului Adaug se deschide o nouă fereastră în care pot fi completate câmpurile:

- Serie*: se alege seria carnetului introdus în prealabil în Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de tipul de document Aviz marfă;
- Număr: după ce a fost selectată seria, numărul se va incrementa automat la validarea documentului;
- Data*: se completează cu data avizului de însoțire a mărfii, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curentă a programului;
- Cont: se completează simbolul contului creditor (401, 404) din balanța de verificare;
- Gestiune*: se completează cu numele gestiunii produselor/serviciilor, nume ales din nomenclatorul de gestiuni;
- Client*: se completează cu numele clientului, nume ales din nomenclatorul de parteneri;
- Delegat: se completează cu numele persoanei delegate specificat la emiterea avizului de însoțire al mărfii, nume ales din nomenclatorul de delegați;
- Autovehicul delegat: se alege numărul autovehiculului persoanei delegate pentru livrarea produselor;
- Agent de vânzare: se completează cu numele agentului de vânzări, ales din nomenclatorul de personal;
- Reglement: se completează cu reglementul;
- Deviz: se alege devizul în care se înregistrează operațiunile pentru casă sau banca în valută;
- Curs valutar: se completează valoarea cursului valutar în vama (DVI);
- Scadență: se completează numărul de zile până la data scadentă;
- Factură cu taxare inversă: se va bifa dacă factura este cu taxare inversă;
- Factură cu TVA la încasare: se va bifa dacă este aplicat TVA la încasare.

În tab-ul Produse există următoarele operații:

- Operații: operații suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou- Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou- Blank, Salvez și adaug articol nou prin copiere, Salvez și închid, Salt la precedentul articol, Salt la următorul articol);
- Salvez: se salvează modificările făcute în fereastra curentă;
- Validez: se validează documentul curent;
- Renunț: se anulează modificările făcute în fereastra curentă;
- Adaug: se adaugă un articol nou (Articol, Articol- simplificat, Din avize..., Ștorno aviz, Din factură client, Din factură furnizor, Din comandă, Din NTC, Din NTG, Din Bon Predare Producție).

avize de insotire marfa adaug articol

- Deschid: se deschide înregistrarea curentă;
- Șterg: se șterge înregistrarea curentă;
- Raport rapid: sunt previzualizate datele afișate pe ecran;
- Rapoarte customizate: se oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Aviz, Aviz de însoțire marfă- Formular, Aviz preimprimat, Buletin de analize vinuri, Cerere comandă, Certificat garanție, Dispoziție de livrare, Livrare delegați);
- Promoții: aplicația și ștergerea promoțiilor poate avea ca efect modificarea prețurilor produselor (Aplic promoție, Șterg promoție);
- Comandă: după validarea documentului, poate fi tipărită Cerere comandă;
- Aviz: după validarea documentului, poate fi afișat avizul;
- Cod bare: asistent de generare coduri de bare pentru produsele din document. Prin apelarea acestui buton se va deschide o nouă fereastră în care pot fi căutate produsele după completarea câmpurilor Clasa de produse, Subclasa de produse, Brand, Gestiune. Pe lângă aceste câmpuri mai există Tip cod bare, Limbaj script, Fișier script, Conexiune, Procent modificare preț, Număr fix de copii;
- Închid: se închide fereastra curentă.

avize de insotire marfa modificare

În tab-ul Detalii comandă pot fi completate câmpurile:

- Comandă: se completează cu numărul de comandă primită de la client;
- Disp. livrare: se completează numărul dispoziției de livrare;
- Dată livrare: se completează cu data de livrare a produselor din avizul de însoțire al mărfii;
- Adresă de livrare: se completează cu numele adresei de livrare, selectat din lista adreselor de livrare a partenerilor;
- Nr. kilometri: se completează cu numărul de kilometri parcurși pentru livrare.

avize de insotire marfa detalii comanda

În tab-ul Observații se completează cu observații de tipărit pe formularul avizului de însoțire al mărfii

În partea dreaptă a ferestrei există o altă rotiță pentru configurarea afișării câmpurilor. Capul de tabel al paginii de configurare conține: Denumire, Denumire inițială, Afișare, Blocat adăugare, Blocat modificare, Protejat, Obligatoriu, Coloana, Linia, Copie, Focus, Pagină. Explicația acestor câmpuri este:

- Obligatoriu: se poate seta dacă este obligatorie completarea valorii unui câmp la salvare;
- Pagină: antetul și paginile documentului;
- Coloane: fiecare pagină poate conține până la 5 coloane (numerotate de la 1 la 5);
- Linia: ordinea/indexul în care apare câmpul pentru editare în cadrul coloanelor;
- Copie: permite copierea valorii câmpului respectiv la adăugarea prin copiere a documentelor;
- Procent: se setează cât la % să apară din lățimea inițială a câmpului.

avize de insotire marfa config

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Seria doc., Nr. doc., Data doc., Client, Valoare, Deviz, Cod fiscal, Registrul comertului, Nr. atasamente, Baza de impozitare TVA, Valoare TVA, Nr. evenimente log, Nr. tipariri, Nr. expedieri, Stare, Ruta, Transportator, Valoare cursa, Gestiune, Salariat, Delegat, Denumire adresa de livrare, Adresa de livrare, Nr masina, Email client, Curs factura, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Denumire adresa de livrare, Adresa de livrare, Client, Agent, Delegat, Gestiune, Stare, Ruta, Transportator, Valoare cursa, Data doc., User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Gestiune, Salariat, Client, Contul debitor (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Import - Import
 • Tiparesc - Se trimite raportul la imprimanta pentru a fi tiparit.
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Import avize - Import avize
  Configurari
 • Discount tip rabat - Discount tip rabat (doar pentru admin)
 • Tiparire aviz implicit - Tiparire aviz implicit (doar pentru admin)
 • Verific promotii la validare - La validarea documentului se verifica daca promotiile au fost aplicate (doar pentru admin)
 • Cont implicit aviz client - Cont implicit aviz client (doar pentru admin)
 • Preluare agent in antet - Preluare automata agent la operarea documentelor (doar pentru admin)
 • Blocare la adaos negativ - Blocare la adaos negativ (doar pentru admin)
 • Facturez doar prod. pregatite pt. livrare - Daca se bifeaza se vor aduce doar comenzile pentru care exista un transfer intre locatii depozit, iar modul de utilizare al locatiei este de tip iesire. (doar pentru admin)
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru admin)
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll (doar pentru admin)
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP. (doar pentru admin)
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor (doar pentru admin)
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare) (doar pentru admin)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru admin)
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru admin)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru admin)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Total in lei - Se completeaza valoarea totala in lei.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Agent de vanzare - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal.
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Aviz marfa, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Transportator - Se completeaza cu numele transportatorului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Scadenta - Se completeaza numarul de zile pana la data scadenta.
  Factura cu taxare inversa - Se va bifa daca factura este cu taxare inversa.
  Ruta transport - Se completeaza cu numele rutei de transport, ales din nomenclatorul de rute.
  Data - Se completeaza cu data avizului de insotiere a marfii, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Reglement - Se completeaza reglementul.
  Client - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Total in valuta - Se completeaza valoarea totala in valuta.
  Delegat - Se completeaza cu numele persoanei delegate specificata la emiterea avizului de insotire a marfii, ales din nomenclatorul de delegati.
  Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile pentru casa sau banca in valuta
  Cont - Se completeaza simbolul contului creditor (401, 404) din balanta de verificare.
  Valoare cursa - Se completeaza cu valoarea estimata a rutei
  Factura cu TVA la incasare - Se va bifa daca este aplicat TVA la incasare
  Curs valutar - Se completeaza valoarea cursui valutar in vama (DVI)
  Autovehicul delegat - Se alege numarul autovehicul persoanei delegate pentru livrarea produselor.

  Informatii generale

  Detalii

  Comanda - Se completeaza cu numarul de comanda primita de la client.
  Data intrare cantar - Se completeaza cu data intrarii pe cantar
  Data iesire cantar - Se completeaza cu data iesirii de pe cantar
  Disp. livrare - Se completeaza numarul dispozitie de livrare
  Data livrare - Se completeaza cu data de livrare a produselor din avizul de insotiere a marfii.
  Adresa de livrare - Se completeaza cu numele adresei de livrare, selectata din lista adreselor de livrare a partenerilor
  Nr. kilometri - Se completeaza cu numarul de kilometri parcusi pentru livrare.

  Observatii

  Observatii - Se completeaza cu observatii de tiparit pe formularul avizului de insotire a marfii.

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Pret lista fara TVA - Pret lista fara TVA
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Centru profit - Centru profit
  Facturat - Facturat (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil)
  Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Centru profit - Centru profit
  Facturat - Facturat (needitabil)
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  Vanzare in UM2 - La listarea avizului produsul va avea unitatea de masura suplimentara, cantitatea si un pret echivalent calculat in aceasta unitate de masura
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

  (fereastra tip 3) (fereastra tip 3)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Centru profit - Centru profit
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)

  (fereastra tip 4) (fereastra tip 4)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Procent discount - Procent discount
  Baza de calcul - Baza de calcul
  Centru profit - Centru profit
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)

  (fereastra tip 5) (fereastra tip 5)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Discount - Discount
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Centru profit - Centru profit
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)

  (fereastra tip 6) (fereastra tip 6)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil)
  Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Pret lista fara TVA - Pret lista fara TVA
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Facturat - Facturat (needitabil)
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  Centru profit - Centru profit

  (fereastra tip 7) (fereastra tip 7)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil)
  Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil)
  Numar bucati - Numar bucati
  Lungime (ML) - Lungime (ML)
  Suprafata (MP) - Suprafata (MP)
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Facturat - Facturat (needitabil)
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)

  (fereastra tip 11) (fereastra tip 8)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Centru profit - Centru profit
  Facturat - Facturat (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)

  (fereastra tip 12) (fereastra tip 9)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil)
  Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Centru profit - Centru profit
  Facturat - Facturat (needitabil)
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)

  (fereastra tip 13) (fereastra tip 10)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Centru profit - Centru profit
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)

  (fereastra tip 15) (fereastra tip 11)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Discount - Discount
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Centru profit - Centru profit
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)

  (fereastra tip 16) (fereastra tip 12)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil)
  Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Pret lista fara TVA - Pret lista fara TVA
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Facturat - Facturat (needitabil)
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  Centru profit - Centru profit
  Sabloane predefinite pentru avertizari
 • Perioada maxima facturare avize depasita
  Rapoarte
 • Aviz - Aviz
 • Aviz de insotire marfa - Formular - Formular
 • Aviz preimprimat - Aviz preimprimat
 • Avize facturate/nefacturate - Avize nefacturate
 • Borderou avize de insotire marfa - Borderou avize
 • Borderou iesiri carburanti - Borderou iesiri carburanti
 • Buletin de analize vinuri - Buletin de analize vinuri
 • Cerere comanda - Cerere comanda
 • Certificat garantie - Certificat garantie
 • Dispozitie de livrare - Dispozitie de livrare
 • Dispozitie de livrare - grupat pe agent - Dispozitie de livrare - grupat pe agent
 • Lista iesiri avize de insotire marfa - Lista iesiri
 • Livrare delegati - Livrare delegati
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata
 • Sursa date formulare anexe la aviz - Creati diverse formulare anexe la aviz impreuna cu Formulare HTML