Nexus ERP

1.4.21. Importul codurilor echivalente

http://{ip}:{port}/api/v1/import/nomen4

Câmp

Tip

Descriere

id_importex 

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_extern

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)

id_produs

varchar(25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)    

cod_produs

varchar(20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)    

den_produs

varchar(110)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)    

descriere

varchar(30)

Descrierea produsului

id_partener

varchar (25)

Codul intern al partenerului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_partener sau den_partener)

cif_partener

varchar (20)

Codul fiscal / CNP al partenerului (opțional dacă se specifică id_partener sau den_partener)

den_partener

varchar (100)

Denumirea partenerului (opțional dacă se specifică id_partener sau cif_partener)

cod_extern

varchar (20)

Codul extern al produsului sau codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  denumire)

denumire

varchar (110)

Denumirea produsului

um

varchar (8)

Unitatea de măsura a produsului

conv_um

varchar (110)

Conversie unitate de măsura


Tabel 34. Date import antet coduri echivalenteExemplu de import în format Json

{ 

    "parametri" :

               {

                  "keep_data_on_err" : false,

                  "manage_existing" : 0,

                  "updated_columns" : null

               },

    "linii":[

              {

                 "id_extern": "",

                 "id_produs": "26501(1)",

                 "cod_produs": "",

                 "den_produs": "Abonament Servicii Internet",

                 "descriere": "",

                 "id_partener": "",

                 "cif_partener": "",

                 "den_partener": "",

                 "cod_extern": "",

                 "denumire": "",

                 "um": "",

                 "conv_um": "0.00000"

          }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/nomen4_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}