Nexus ERP

NIR & Punere in functiune

Evidenta intrarilor de imobilizari pe gestiuni si producerea automata a N.I.R.-urilor conform documentelor de intrare (facturi, avize etc.).

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. NIR, Data NIR, Gestiune, Furnizor, Valoare NIR, Gestionar, Curs valutar, Cont creditor, Text, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data NIR, Cont creditor, Furnizor, Gestiune, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data NIR, Cont creditor, Furnizor, Gestiune (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Creez NIR - Creez Note de Intrare Receptie
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Creez NIR - Creez Note de Intrare Receptie
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document N.I.R. Imob., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Document(factura) - Se completeaza tipul de document.
  Numar factura - Se completeaza cu numarul facturii aferente documnetului de note de intrare receptie si punere in functiune.
  Furnizor - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele furnizorului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales.
  Data document - Se completeaza cu data notei de intrare receptie si punere in functiune imobilizari, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Cont creditor - Se completeaza simbolul numeric al contului creditor.
  Data factura - Se completeaza cu data facturii .
  Curs valutar - Se completeaza valoarea cursui valutar la care s-a facut receptia. (needitabil)

  EDPRO,EDCTP

  Observatii - Se completeaza cu observatii in legatura cu nota de intarte receptie si punere in functiune.
  Text P.V. - Se completeaza cu observatii ce urmeaza sa fie tiparite pe formularul procesului verbal.

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Imobilizare activa - Tip imobilizare
  Cantitate - Cantitate
  Valoare de intrare - Valoare de intrare
  Valoare prorata - Valoare prorata
  Baza calcul amortizare - Baza calcul amortizare
  Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%)
  Subventie - Subventie
  Amortizare contabila - Amortizare contabila
  Amortizare fiscala - Amortizare fiscala
  Amortizare prestabilita - Amortizare prestabilita
  Data P.I.F. - Data P.I.F.
  Cod clasificare - Cod clasificare
  Numar de inventar - Numar de inventar
  Metoda de amortizare - Metoda de amortizare
  Amortizare fiscala (%) - Amortizare fiscala (%)
  Durata de serviciu - Durata de serviciu
  Luat in primire de - Luat in primire de
  Centru profit - Centru profit
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Diferente din reevaluare - Rezerve/diferente din reevaluare
  Rapoarte
 • Borderou receptie imobilizari - Borderou
 • Lista intrari imobilizari - Lista intrari
 • Nota de intrare-receptie si punere in functiune - Formular - Formular
 • Nota de receptie si constatare diferente - Formular
 • Proces verbal punere in functiune - Proces verbal punere in functiune