Nexus ERP

1.4.53 Import procese verbale de asamblare

http://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_asamblare

Câmp

Tip

Descriere

id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document  numeric(10,0) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
observatii varchar (250) Observatii

Tabel 47. Date import antet proces verbal de asamblarehttp://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_asamblare

Câmp

Tip

Descriere

id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie
pret_vanzare_tva    money Pretul de vanzare cu TVA
cota_tva_ies numeric(2,0) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (optional)
data_intrare date Data intrarii (optional, implicit este preluata data curenta)
iesire bit Tipul produsului (Daca se completeaza cu 0, atunci produsul este de tip intrare, iar daca se completeaza cu 1 este de tip iesire)

Tabel 48. Date import linii proces verbal de asamblareExemplu de import în format Json

{

          "parametri": {

          "id_document": null,

          "keep_data_on_err": false,

          "single_tran": true

   },

   "antete": [

         {

              "id_document": "14256",

              "serie_document": "PVPER",

              "numar_document": "4526",

              "data_document": "2018-01-19",

              "id_gestiune": "6",

              "id_extern_gestiune" : "143443",

              "den_gestiune": "MAGAZIN",

              "observatii": "",

              "validare": "0",

    "linii": [

          {

               "id_document": "14256",

               "id_produs": "",

               "id_extern_produs" : "77478458",

               "cod_produs": "",

               "den_produs": "Calculator",

               "tip_produs": "GAA",

               "cont_produs": "",

               "serie_produs": "",

               "cantitate": "2.000",

               "iesire" : "0",

               "pret_achizitie": "2500.0000",

               "pret_vanzare_tva": "6000.0000",

               "cota_tva_ies": "19",

                "data_expirare" : "2020-01-24",

               "denumire_sup": "",

               "data_intrare" : "2019-12-19"

             }

           ]

       }

    ]

}