Nexus ERP

Import P.V. diferente inventar

Importul P.V. diferente inventar se realizeaza in doua etape:
  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_pv_diferente_inventar_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_pv_diferente_inventar_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: pvdiferenteinventar. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: linpvdiferenteinventar. Legatura cu antetul  anluna + pl_pvd + id_pvd.


ANEXA A. Tabel antete document: importex_pv_diferente_inventar avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
tip_document varchar (15) Tipul de document
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document  varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25)
Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
tip_corespondent varchar (1) Tip corespondent
id_corespondent varchar (25) Codul intern al persoanei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_corespondent sau cod_corespondent)
id_extern_corespondent varchar (25) Id-ul extern al corespondentului (optional daca se specifica id_corespondent sau den_corespondent)
cod_corespondent   varchar (20) Codul fiscal al corespondentului (optional daca se specifica id_corespondent sau den_corespondent)
den_corespondent   varchar (30) Denumirea persoanei (optional daca se specifica id_corespondent sau cod_corespondent)
id_clasificare varchar (25) Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional daca se specifica den_clasificare)
den_clasificare varchar (30) Numele clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare).
cont_debit varchar (17) Contul de debit
cont_tva varchar (17) Contul de TVA
imputabil
bit
Se alege daca este imputabil sau nu
observatii varchar (250) Observatii document
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea pentru control final


 
ANEXA B . Tabel linii facturi clienti: importex_pv_diferente_inventar_lin avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tva    money Pretul de vanzare cu TVA
cota_tva_int numeric(2,0) Cota TVA intrare (optional, implicit e preluata din nomenclator)
cota_tva_ies numeric(2,0) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (25) Denumire suplimentara (optional)
data_expirare date Data expirarii (optional)
id_primitor varchar (25) Codul intern al persoanei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_primitor)
id_extern_primitor varchar (25) Id-ul extern al primitorului (optional daca se specifica id_primitor sau den_primitor)
cod_primitor varchar (30) Codul primitorului
den_primitor varchar (250) Denumirea persoanei (optional daca se specifica id_primitor)


 
ANEXA C. Tabel erori posibile la importul P.V. diferente inventar:
 
Coloana Descriere
DIF001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
DIF002 Gestiune nespecificata
DIF003 Tip document invalid
DIF004 Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
DIF005 Produs nespecificat
DIF006 Cont produs nespecificat
DIF007 Lipsa antet
DIF008 Urmatoarele conturi sunt invalide
DIF009 Cont debit invalid
DIF010 Cont TVA invalid
DIF011 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
DIF012 Lipsa gestiune in nomenclator
DIF013 Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea
DIF014 Lipsa clasificare in nomenclator
DIF015 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
DIF016 Lipsa gestiune in nomenclator
DIF017 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
DIF018 Lipsa centru de profit in nomenclator
DIF019 Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
DIF020 Lipsa salariat (corespondent) in nomenclator
DIF021 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
DIF022 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
DIF023 Lipsa partener in nomenclator
DIF024 Document deja existent
DIF025 Urmatoarele conturi sunt invalide
DIF026 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
DIF027 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
DIF028 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
DIF029 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
DIF030 Lipsa produs in nomenclator
DIF031 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
DIF032 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
DIF033 Cantitate insuficienta in stoc pentru produsul
DIF034 Urmatoarele coduri ale primitorilor nu identifica unic primitorul
DIF035 Urmatoarele denumiri nu identifica unic primitorul
DIF036 Lipsa primitor pentru obiecte de inventar date in folosinta
DIF037 Lipsa primitor in nomenclator
DIF038 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
DIF039 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
DIF040 Urmatoarele id-uri externe ale primitorilor nu identifica unic primitorul
DIF041 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
DIF042 Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
DIF043 Lipsa salariat (corespondent) in nomenclator
DIF044 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul