Nexus ERP

Import coduri echivalente

Importul codurilor echivalente se realizeaza in doua etape:

 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
 • Apelarea procedurii stocate importex_nomen4_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_nomen4_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


Puteti consulta urmatoarul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

 • Nomenclatorul: nomen4 .
  • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id

  ANEXA A. Tabel antete document: importex_nomen4 avand structura:


  Coloana Tip Descriere
  id_importex
  varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
  id_extern varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  id_produs varchar(25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)    
  id_extern_produs varchar(25) Id-ul extern al produsului (id_produs, cod_produs sau den_produs)
  cod_produs varchar(20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)    
  den_produs varchar(110) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)    
  descriere varchar(30) Descrierea produsului
  id_partener varchar (25) Codul intern al partenerului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_partener sau den_partener)
  id_extern_partener varchar (50) Id-ul extern al partenerului (optional daca se specifica id_partener sau cif_partener)
  cif_partener varchar (20) Codul fiscal / CNP al partenerului (optional daca se specifica id_partener sau den_partener)
  den_partener varchar (100) Denumirea partenerului (optional daca se specifica id_partener sau cif_partener)
  cod_extern varchar (20) Codul extern al produsului sau codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  denumire)
  denumire varchar (110) Denumirea produsului
  um varchar (8) Unitatea de masura a produsului
  conv_um varchar (110) Conversie unitate de masura


  ANEXA B. Tabelul cu erori posibile la importul codurilor echivalente:


  Coloana Tip
  N4D001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
  N4D002 Produs nespecificat
  N4D003 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
  N4D004 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
  N4D005 Lipsa produs in nomenclator
  N4D006 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
  N4D007 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
  N4D008 Lipsa partener in nomenclator
  N4D009 Urmatoarele ID-uri externe exista deja in nomenclator
  N4D010 Urmatoarele valori exista deja in nomenclator
  N4D011 Urmatoarele ID-uri de produs nu identifica unic produsul in nomenclator
  N4D012 Urmatoarele valori exista deja in nomenclator
  N4D013 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
  N4D014 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul