Nexus ERP

Bunuri si servicii - Articole

În modulul Bunuri și servicii- Articole putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge articolele dorite. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug - Adaugă un articol nou;
 • Adaug prin copiere - Adaugă un articol nou prin copiere;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport Rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi. (Configurare rapoarte, Listă produse). Opțiunea configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:
  - Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ștergerii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor;
  - Filtre/Grupări/Ordonări: acest tab oferă posibilitatea filtrării, grupării și ordonării după % TVA achiziție/intrare, % TVA vânzare/ieșire, Brand, Cant. Aprovizionare 1, Cant. Aprovizionare 2, Cant. Aprovizionare 3, Cantitate minimă 1, Cantitate minimă 2, Cantitate minimă 3, Cantitate minimă de comandat, Centru de profit, Clasă, Cod prioritar, Cod țară origine, Cont prioritar, Denumire, Descriere, Furnizor traditional, Grup, Instalare, Nume țară origine, Observații, Preț unitar achiziție, Prezentare, produs favorit, Stoc la furnizor, Subclasă, Tip articol, Tip bun/serviciu taxare inversă, UM, Utilizare;
  - Setări: posibilitatea de a alege dimensiunea și orientarea paginii;
  - Texte: Text expediere raport prin e-mail, Text suplimentar antet raport, Text suplimentar subsol raport, Semnături de introdus pe raport;
  - Afișare/Tipărire: Margini rapoarte, Afișare/tipărire raport, Opțiuni avansate;
  - General: pot fi completate câmpurile Cod raport, Raport de bază, Denumire raport, Grupare, Ordine afișare, Nivel de confidențialitate, Salvare ca atașament la validare, Trimitere email la validare, Arhivare electronică, Raport de tip centralizare, Semnătură digitală, Accesibil online, Raport imprimat pe verso primei pagini, Rap. Afiș., tipărite și trimise pe mail la sfârșit, Utilizatori.
 • BS articole - rapoarte configurare

 • Import - Import nomenclator bunuri și servicii prin protocolul Importex, Anularea unei sesiuni din import Importex, Valori atribute-Produse, Valori atribute- Servicii oferite, Import nomenclator coduri echivalente bunuri și servicii prin protocolul Importex;
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistență din meniul asociat (Creează coduri de bare, Modifică cotă TVA, Editare tabelară produse);
 • Atribute;
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Favorite - Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
 • Închid - Închid fereastra curentă.

BS articole - articole vizualizare

Prin apelarea comenzii Adaug se pot completa urmatoarele câmpuri:

 • Nomenclator - Se alege tipul de nomenclator (Produse, Servicii oferite, Imobilizări, Cheltuieli, Discounturi oferite, Discounturi primite) din care urmează să fie selectat produsul/serviciul;
 • Tip produs - Se alege tipul de produs, în funcție de tipul nomenclatorului selectat anterior;
 • Cod extern/hotkeys - Se completază codul extern al produsului;
 • Denumire articol - Se completează numele articolului;
 • Descriere articol - Se completează informații ce desciu articolul;
 • Brand comercial - Se alege brand-ul comercial, din lista de branduri;
 • Clasă articol* - Se alege clasa din care face parte articolul;
 • Sub-Clasă articol - Se alege sub-clasa din care face parte articolul;
 • Furnizor tradițional - Se completează cu numele furnizorului tradițional, ales din nomenclatorul de parteneri.

În tab-ul General întâlnim câmpurile:

- % TVA achiziție/intrare: Se alege procentul de TVA la achiziție sau intrare al articolului;
- % TVA vânzare/ieșire: Se alege procentul de TVA la vânzare sau ieșire al articolului;
- U.M.*: Se completează cu unitatea de măsura principală a articolului;
- U.M. secundară: Se completează cu unitatea de măsură secundară a articolului;
- Conversie UM2: Se completează formula de conversie a unității de măsură în unitate de măsură 2 a articolului;
- Preț unitar achiziție: Se completează prețul unitar de achiziție al articolului;
- Nivel implicit deducere TVA;
- Centru profit: Se completează cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit;
- Cod NC 8: Se completează valoarea codului NC8 al articolului;
- Tip bun/serviciu achiziționat/livrat prin taxare inversă: Se alege tipul bunurilor/ prestărilor de servicii pentru care se aplică taxare inversă (nu sunt permise mai multe tipuri pe același document);
- Tip bun/serviciu parteneri RO neplătitori de TVA: Se alege natura bunurilor achiziționate prin borderou de achiziție (nu sunt permise mai multe tipuri pe același document);
- Țară de origine: Se alege țara în care locuiește persoana de contact;
- Nu intra în baza impozabilă TVA: Se bifează dacă articolul nu intră în baza impozabilă TVA, fiind exclus din raportarea prin D300, D394, D390. Cotele TVA în acest caz sunt obligatoriu 0;
- Cod selecție: Se completează valoarea S.T.A.S. a articolului;
- Status articol: Se alege statusul articolului;
- Locație depozitare: Se alege locația articolului;
- Tip cod de bare: Se alege tipul codului de bare (Fără, Cod nespecificat, Normal Code 39, FULL );
- Format text: Se alege formatul text (Text obisnuit, Html.);
- Cantitate minimă comandă client: Se alege cantitatea minimă ce poate fi comandată din acest articol;
- Cod CAEN activități speciale: Se completează cu codul CAEN efectiv utilizat al societății;
- Produs valoric: Se bifează dacă produsul este de tip produs valoric;
- Produs valoric pe UM secundară: Se bifează dacă produsul este de tip produs valoric pe UM secundară.

În acest tab se regăsesc următoarele operațiuni:

 • Operații - Buton pentru afișarea operațiilor suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou-Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou- Blank, Salvez și adaug articol nou prin copiere, Salvez și închid, Salt la precedentul articol, Salt la următorul articol);
 • Salvez - Salvare modificări făcute în fereastra curentă;
 • Renunț - Anulez modificările făcute în fereastra curentă;
 • Generare - Generare cod de bare nou;
 • Tipărește - Tipărește etichete cu codul de bare;
 • Închid - Închid fereastra curentă.

BS articole - articole modificare

În tab-ul Specificații întâlnim câmpurile:

- Dimensiune LxWxH: Se completează dimensiunile, sub următoarea formă: lungime *lățime *înălțime a articolului;
- Culoare: Se completează cu denumirea culorii articolului;
- Lățime: Se completează lățimea din dimensiunea articolului;
- Greutate: Se completează greutatea articolului;
- Masă netă: Se completează greutatea articolului;
- Volum: Se completează volumul articolului;
- Densitate: Se completează densitatea articolului;
- Ambalare: Se completează ambalarea articolului;
- Tip serviciu: Se alege tipul de serviciu (Serviciu de cazare, Taxa hotelieră, Mic dejun inclus, Alt tip de serviciu) pentru articolele ce urmează să fie incluse în lista de bunuri ți servicii utilizate în cadrul modulelor de Hotel.
- Unități de target - Se compleetază cu numărul de unități de target al articolului;
- Stoc la furnizor - Se completează cu cantitatea articolului aflată în stoc la furnizori;
- Valoare pct. Fidelitate - Se completează valoarea punctelor de fidelitate acordate pentru acest articol;
- Garanție folosință (nr.luni) - Se completează cu numărul de luni reprezentând garanția în folosință a bunurilor și serviciilor;
- Garanție depozitare (nr.luni) - Se completează cu numărul de luni reprezentând garanția în depozitare a bunurilor și serviciilor;
- % Factor perisabilitate - Se completează factorul de perisabilitate al articolului, exprimat procentual;
- Normă timp (ore.minute) - Se completează norma în timp, exprimate în minute, a articolului;
- Timp așteptare între servicii (ore.minute) - Se completează norma în timp, exprimată în minute, a articolului;
- Valoare timbru verde - Se completează cu cantitatea articolului aflată în stoc la furnizori;
- Cod eee - Se alege cosul eee;
- S.T.A.S. - Se completează valoarea S.T.A.S. a articolului;
- Observații - Se completează observații referitoare la documentul înregistrat;
- Ignoră verificarea stocului în Retail - Se bifează dacă în Retail este ignorată verificarea stocului;
- Specificare serie/lot obligatorie - Se bifează dacă specificarea serie/lotului este obligatorie;
- Produs favorit - Se bifează dacă produsul este de tip produs favorit;
- Calcul Taxa verde pe Kg;
- Aprovizionare din depozit.

În tab-ul Coduri echivalente pot fi deschise, adăugate, modificate și șterse coduri echivalente ale articolelor. În acest tab există următoarele operații:

 • Operații- Buton pentru afișarea operațiilor suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou-Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou- Blank, Salvez și adaug articol nou prin copiere, Salvez și închid, Salt la precedentul articol, Salt la următorul articol);
 • Salvez - Salvare modificări făcute în fereastra curentă;
 • Adaug - Adaugă un articol nou. Selectarea butonului Adaug va deschide o nouă fereastră în care se vor putea completa următoarele câmpuri: Denumire, Cod, Descriere, Partener, Factor conversie (Factor de conversie față de unitatea de măsură principală a produsului);
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Închid - Închid fereatra curentă.

În tab-ul Produse echivalente pot fi deschise, adăugate, modificate și șterse produse echivalente ale articolelor. În acest tab există următoarele operații:

 • Operații - Buton pentru afișarea operațiilor suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou-Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou- Blank, Salvez și adaug articol nou prin copiere, Salvez și închid, Salt la precedentul articol, Salt la următorul articol);
 • Salvez - Salvare modificări făcute în fereastra curentă;
 • Adaug - Adaugă un articol nou. Selectarea butonului Adaug va deschide o nouă fereastră în care se vor putea completa următoarele câmpuri: Produs, Cantitate, Cod extrem.
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Închid - Închid fereatra curentă;

BS articole - produse echivalente modificare

În tab-ul Componente pot fi deschise, adăugate, modificate și șterse produse echivalente ale articolelor. În acest tab există următoarele operații:

 • Operații - Buton pentru afișarea operațiilor suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou-Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou- Blank, Salvez și adaug articol nou prin copiere, Salvez și închid, Salt la precedentul articol, Salt la următorul articol);
 • Salvez - Salvare modificări făcute în fereastra curentă;
 • Adaug - Adaugă un articol nou. Selectarea butonului Adaug- Articol va deschide o nouă fereastră în care se vor putea completa următoarele câmpuri: Produs, Cantitate, Grup, Tip. Selectarea butonului Adaug- Componentele altui produs, va deschide o nouă fereastră care va permite căutarea produselor/adăugarea componentelor altor produse;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Închid - Închid fereatra curentă.

În tab-ul Atribute există următoarele operații:

 • Operații - Buton pentru afișarea operațiilor suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou-Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou- Blank, Salvez și adaug articol nou);
 • Salvez - Salvare modificări făcute în fereastra curentă;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Închid - Închid fereatra curentă.

În tab-ul Prezentare se completează o scurtă prezentare a articolului și există următoarele operații:

 • Salvez - Salvare modificări făcute în fereastra curentă;
 • Renunț - Anulez modificările făcute în fereastra curentă;
 • Editez - Editez specificațiile de prezentare ale produsului utilizând editorul HTML integrat;
 • Închid - Închid fereastra curentă;

În tab-ul Utilizare se completează o scurtă descriere a utilizării articolului și există următoarele operații:

 • Salvez - Salvare modificări făcute în fereastra curentă;
 • Renunț - Anulez modificările făcute în fereastra curentă;
 • Editez - Editez specificațiile de prezentare ale produsului utilizând editorul HTML integrat;
 • Închid - Închid fereastra curentă.

În tab-ul Instalare se completează o scurtă descriere a modulului de instalare a articolului și există următoarele operații:

 • Salvez - Salvare modificări făcute în fereastra curentă;
 • Renunț - Anulez modificările făcute în fereastra curentă;
 • Editez - Editez specificațiile de prezentare ale produsului utilizând editorul HTML integrat;
 • Închid - Închid fereastra curentă.

În tab-ul Legături produse pot fi deschise, adăugate, modificate și șterse linkuri ale produselor. În acest tab există următoarele operații:

 • Operații- Buton pentru afișarea operațiilor suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou-Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou- Blank, Salvez și adaug articol nou);
 • Salvez - Salvare modificări făcute în fereastra curentă;
 • Adaug - Adaugă un articol nou. Selectarea butonului Adaug va deschide o nouă fereastră în care se vor putea completa următoarele câmpuri: Tip link (tipul determină cum va fi implementat linkul în pagină), Fițier arhivă, Denumire link (denumirea linkului, după caz, va completa tagul < a>, titlul paginii ...etc ), Adresă web (adresa web completă de unde se va încărca fișierul), Pagină nouă (se va bifa dacă în cazul paginilor web, linkul se va deschide într-o pagină nouă), Ordine (ordinea de afișare a linkurilor, pentru 0 linkul nu este afișat), Înălțime (înălțimea este relevantă doar pentru anumite tipuri de linkuri: pagini popup, youtube), Lățime (lățimea este relevantă doar pentru anumite tipuri de linkuri: pagini popup, youtube);
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Închid - Închid fereastra curentă.

În tab-ul Produse asociate pot fi deschise, adăugate, modificate și șterse produse asociate. În acest tab există următoarele operații:

 • Operații - Buton pentru afișarea operațiilor suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou-Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou- Blank, Salvez și adaug articol nou);
 • Salvez - Salvare modificări făcute în fereastra curentă;
 • Adaug - Adaugă un articol nou. Selectarea butonului Adaug va deschide o nouă fereastră în care se vor putea completa următoarele câmpuri: Descriere (descriere pentru asocierea de produse propuse), Asociază clasa produse (clasa de produse asociată cu produsul curent), Asociează sub-clasa produse (sub-clasa de produse asociate cu produsul cuerent), Asociează produs;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Închid - Închid fereastra curentă.

În tab-ul InfoAliment pot fi completate câmpurile Kcalorii (numărul de kcalorii pe unitatea de produs), Proteine(g) (cantitatea de proteine în grame pe unitatea de produs), Grăsimi(g) (cantitatea de grăsimi în grame pe unitatea de produs), Carbohidrați(g) (cantitatea de carbohidrați în grame pe unitatea de produs), Fibre(g) (cantitatea de fibre în grame pe unitatea de produs), iar ca și operațiuni ale tabului sunt următoarele:

 • Salvez - Salvare modificări făcute în fereastra curentă;
 • Renunț - Anulez modificările făcute în fereastra curentă;
 • Închid - Închid fereastra curentă.

BS articole - InfoAliment

În tab-ul Prețuri de vânzare pot fi editate prețurile de vânzare ale articolelor. Operațiunile acestui tab sunt:

 • Operații - Buton pentru afișarea operațiilor suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou-Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou- Blank, Salvez și adaug articol nou);
 • Salvez - Salvare modificări făcute în fereastra curentă;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă. Prin selectarea butonului Deschid se deschide o noua fereastră, în care pot fi completate următoarele câmpuri: P.U. vânzare fără TVA, P.U. vânzare cu TVA, Adaos % prestabilit;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Închid - Închid fereastra curentă.

BS articol - preturi vanzare

În tab-ul Linkuri pot fi adăugate, modificate și șterse diferite atașamente. În acest tab există următoarele operații:

 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Adaug - Adaugă un articol nou. Selectarea butonului Adaug va deschide o nouă fereastră în care se vor putea completa următoarele câmpuri: Tip, Dată, Valabil, Preluare, Denumire, Detalii, Utilizatori cu acces din WebApp
 • Deschid - Deschid din arhivă (Pentru modificare, Pentru salarizare);
 • Șterg - Șterg din arhivă;
 • Trimite Email;
 • Preia imagine;
 • Închid - Închid fereastra curentă.

BS articol - linkuri articole

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod, Denumire, Descriere, U.M., Grupa, Clasa, Sub-Clasa, Brand, Furnizor traditional, Centrul de profit, Tip articol, TVA intrare, TVA iesire, P.U. achizitie, Punct de lucru, Id, Id importex, Id extern, Stoc la furnizor, Observatii, Volum, Latime, Densitate, Greutate/UM, Cantitate ambalare, Nr. luni garantie folosinta, % factor perisabilitate, Locatie depozitare, STAS, Dimensiune, Status, Cod nc8, Norma timp, Unit Target, Val pct. fidelitate, Serie obligatorie, Ignora ver. stoc in Retail, Produs favorit, Nr. luni garantie depozitare, Cod selectie, Tip bun/serviciu taxare inversa, Data crearii, Operator, Data modificarii, User modificare, Tara origine, Cod prioritar, Cont prioritar, Cod CAEN activitati speciale, Cod EEE, Categorie cod EEE, Culoare, U.M. 2, Conversie U.M. 2, Produs valoric U.M. 2, Aprovizionare din depozit, Coduri echivalente, Masa neta, Kcalorii, Proteine (g), Grăsimi (g), Carbohidraţi (g), Fibre (g) (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Clasa, Tara origine, Cod prioritar, Cont prioritar, Grupa, Sub-Clasa, Brand, Furnizor traditional, Centrul de profit, Tip articol, Operator, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Cod, Denumire, Descriere, Grupa, Clasa, Sub-Clasa, Brand, Furnizor traditional, Cod selectie (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Atribute... - Atribute...
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Import - Import
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Permite prefix cod generat - Generarea codului de bare se va face utilizand ca prefix valoarea introdusa deja in campul Cod extern
 • Tratare dublaje la import - Modul de tratare a situatiilor in care inregistrarile adaugate prin import exista deja in baza de date: Blocheaza - Procedura intoarce o eroare iar importul este oprit; Suprascrie - Procedura va actualiza datele existente in baza de date conform celor provenite din import; Ignora - Procedura va omite, fara eroare, prelucrarea inregistrarii curente trecand automat la urmatoarea inregistrare.
 • Tratare dublaje atribute la import - Modul de tratare a situatiilor in care inregistrarile adaugate prin import exista deja in baza de date: Blocheaza - Procedura intoarce o eroare iar importul este oprit; Suprascrie - Procedura va actualiza datele existente in baza de date conform celor provenite din import; Ignora - Procedura va omite, fara eroare, prelucrarea inregistrarii curente trecand automat la urmatoarea inregistrare.
 • Tratare dublaje coduri echivalente la import - Modul de tratare a situatiilor in care inregistrarile adaugate prin import exista deja in baza de date: Blocheaza - Procedura intoarce o eroare iar importul este oprit; Suprascrie - Procedura va actualiza datele existente in baza de date conform celor provenite din import; Ignora - Procedura va omite, fara eroare, prelucrarea inregistrarii curente trecand automat la urmatoarea inregistrare.
 • Tratare mod cautare la import - Modul in care se face cautarea la import: 0-cauta dupa primul camp completat in ordinea implicita(id_intern > id_extern > cod > denumire); 1-Cauta dupa oricare dintre campurile completate in ordinea implicita; 2-Cauta dupa oricare dintre campurile completate in urmatoarea ordine : cod_origine > cod_emag > id_extern > cod > cod_selectie > denumire); 3-Cauta dupa oricare dintre campurile completate in ordinea implicita. Denumirea produs cu alt cod exista. Adaugare cod extern la coduri echivalente
 • Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.
 • Verific nomenclatorul la sediu - Se face verificarea si la sediu la sediu in cazul editarii nomenclatorului
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Nomenclator - Se alege tipul de nomenlator (Produse,Servicii oferite,Imobilizari,Cheltuieli,Discounturi oferite,Discounturi primite) din care urmeaza sa fie selectat produsul / serviciul. (needitabil)
  Denumire articol - Se completeaza numele articolului.
  Clasa articol - Se alege clasa din care face parte articolul.
  Sub-Clasa articol - Se alege sublcasa din care face parte articolul.
  Descriere articol - Se completeaza informatii ce descriu articolul.
  Tip produs - Se alege tipul de produs, in functie de tipul nomenclatorului selectat anterior. (needitabil)
  Cod extern / hotkeys - Se completeaza codul extern al produsului.
  Brand comercial - Se alege brand-ul comercial, din lista de branduri.
  Furnizor traditional - Se completeaza cu numele furnizorului traditional, ales din nomenclatorul de parteneri.

  Cod selectie - Se completeaza valoarea S.T.A.S. a articolului.
  % TVA achizitie/intrare - Se alege procentul de TVA la achizitie sau intrare al articolului.
  Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Produs valoric - Se bifeaza daca produsul este de tip produs valoric (needitabil)
  Produs valoric pe UM secundara - Se bifeaza daca produsul este de tip valoric pe UM secundara. (needitabil)
  Cod NC 8 - Se completeaza valoarea codului NC8 al articolului.
  % TVA vanzare/iesire - Se alege procentul de TVA la vanzare sau iesire al articolului.
  Status articol - Se alege statusul articolului.
  Locatie depozitare - Se alege locatia articolului.
  U.M. - Se completeaza cu unitatea de masura principala a articolului.
  Tip bun/serviciu achizitionat/livrat prin taxare inversa - Se alege tipul bunurilor / prestarilor de servicii pentru care se aplica taxarea inversa (nu sunt permise mai multe tipuri pe acelasi document)
  Tip bun/serviciu parteneri RO neplatitori de TVA - Se alege natura bunurilor achizitionate prin borderou de achizitie (nu sunt permise mai multe tipuri pe acelasi document)
  U.M. secundara - Se completeaza cu unitatea de masura secundara a articolului.
  Tip cod de bare - Se alege tipul codului de bare (Fara,Cod nespecificat,Normal Code 39,Full ASCII Code 39,HIBC Code 39,CodaBar,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128,Interleaved 2 of 5,PostNET,UPC-A,UPC-E,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,BookLand,MSI/Plessey,PDF-417,Aztec Code,Data Matrix,MaxiCode,RSS-14,RSS-14 Stacked,RSS-14 Stacked Omnidirectional,RSS Limited)
  Format text - Se alege formatul text (Text obisnuit,Html)
  Conversie UM2 - Se completeaza formula de conversie a unitatii de masura in unitate de masura 2 a articolului.
  Tara de origine - Se alege tara in care locuieste persoana de contact
  Nu intra in baza impozabila TVA - Se bifeaza daca articolul nu intra in baza impozabila TVA, fiind exclus din raportarea prin D300, D394, D390. Cotele TVA in acest caz sunt obligatoriu 0.
  Pret unitar achizitie - Se completeaza pretul unitar de achizitie al articolului.
  Cantitate minima comanda client - Se alege cantitatea minima ce poate fi comandata din acest articol.
  Cod CAEN activitati speciale - Se completeaza cu codul CAEN efectiv utilizat al societatii.
  Nivel implicit deducere TVA (%) - Se completeaza cu codul CAEN efectiv utilizat al societatii.
  ID extern - Se completeaza id-ul extern al produsului

  Dimensiune LxWxH - Se completeaza dimensiunile, sub urmatoarea forma: lungime * latime * inaltime a articolului.
  S.T.A.S. - Se completeaza valoarea S.T.A.S. a articolului.
  Stoc la furnizor - Se completeaza cu cantitatea articolului aflata in stoc la furnizori.
  Valoarea pct. fidelitate - Se completeaza valoarea punctelor de fidelitate acordate pentru acest articol.
  Ignora verificarea stocului in Retail - Se bifeaza daca in Retail este ignorata verificarea stocului.
  Culoare - Se completeaza cu denumirea culorii articolului
  Latime - Se completeaza latimea din dimensiunea articolului.
  Specificare serie/lot obligatorie - Se bifeaza daca specificarea serie/ lotului este obligatorie.
  Garantie folosinta (nr.luni) - Se completeaza cu numarul de luni reprezentand garantia in folosinta a bunurilor si serviciilor.
  Garantie depozitare (nr.luni) - Se completeaza cu numarul de luni reprezentand garantia in depozitare a bunurilor si serviciilor.
  Specificare data expirare obligatorie - Se bifeaza daca specificarea datei expirarii este obligatorie.
  Greutate - Se completeaza greutatea articolului.
  Masa neta - Se completeaza greutatea articolului.
  Produs favorit - Se bifeaza daca produsul este de tip produs favorit.
  % Factor perisabilitate - Se completeaza factorul de perisabilitate al articolului, exprimat procentual.
  Norma timp (ore.minute) - Se completeaza norma in timp, exprimata in minute, a articolului.
  Calcul Taxa verde pe Kg - Se bifeaza daca produsul este de tip produs favorit.
  Volum - Se completeaza volumul articolului.
  Densitate - Se completeaza densitatea articolului.
  Aprovizionare din depozit - Se bifeaza daca produsul este de tip produs favorit.
  Timp asteptare intre servicii (ore.minute) - Se completeaza norma in timp, exprimata in minute, a articolului.
  Valoare timbru verde - Se completeaza cu cantitatea articolului aflata in stoc la furnizori.
  Ambalare - Se completeaza ambalarea articolului.
  Tip articol - Se alege tipul de serviciu (Serviciu de cazare,Taxa hoteliera,Mic dejun inclus,Alt tip de serviciu) pentru articolele ce urmeaza sa fie incluse in lista de bunuri si servicii utilizate in cadrul modulelor de Hotel.
  Cod eee - Se alege codul eee
  Unitati de target - Se completeaza cu numarul de unitati de targhet al articolului.

  Observatii - Se completeaza observatiile

  Produsele echivalente utilizate in diverse 0

  Lista de componente (reteta) pentru produsele compuse sau pachete

  Atribute produse - pentru afisare pe site-ul de eCommerce

  Prezentare - Se completeaza o scurta prezentare a articolului.

  Utilizare - Se completeaza o scurta descriere a utilizarii articolului.

  Instalare - Se completeaza o scurta descriere a modului de instalare a articolului.

  Legaturi produse catre diverse surse online - pentru afisare pe site-ul de eCommerce

  Produse asociate la vanzare - pentru afisare pe site-ul de eCommerce

  Informatii alimentare despre produs

  Kcalorii - Numarul de kcalorii pe unitatea de produs
  Proteine (g) - Cantitatea de proteine in grame pe unitatea de produs
  Grăsimi (g) - Cantitatea de grasimi in grame pe unitatea de produs
  Carbohidraţi (g) - Cantitatea de carbohidrati in grame pe unitatea de produs
  Fibre (g) - Cantitatea de fibre in grame pe unitatea de produs

  Pretul produselor din listele de pret

  (fereastra tip 1)

  Denumire - Denumirea produsului
  Cod - Codul extern
  UM - Unitatea de masura
  Descriere - Descriere
  Partener - Partener
  Factor conversie - Factor de conversie fata de unitatea de masura principala a produsului

  (fereastra tip 2)

  Produs - Produsul asociat cu produsul curent
  Cantitate - Cantitate
  Cod extern - Produsul asociat cu produsul curent (needitabil)

  (fereastra tip 3)

  Produs - Produsul asociat cu produsul curent
  Cantitate - Cantitate
  Grup - Grup - 0 daca nu se utilizeaza grupuri de componente echivalente
  Tip - Tip

  (fereastra tip 4)

  Tip link - Tipul determina cum va fi implementat linkul in pagina
  Fisier arhiva - Selectati fisierul asociat linkului din arhiva de documente
  Denumire link - Denumirea linkului, dupa caz, va completa tagul <a>, titlul paginii ...etc
  Adresa web - Adresa web completa de unde se va incarca fisierul
  Pagina noua - Daca, in cazul paginilor web, linkul se va deschide intr-o pagina noua
  Ordine - Ordinea de afisare a linkurilor, pt. 0 linkul nu este afisat
  Inaltime - Inaltimea este relevanta doar pentru anumite tipuri de linkuri: pagini popup, youtube
  Latime - Latimea este relevanta doar pentru anumite tipuri de linkuri: pagini popup, youtube

  (fereastra tip 5)

  Descriere - Descriere pentru asocierea de produse propusa
  Asociaza clasa produse - Clasa de produse asociata cu produsul curent
  Asociaza sub-clasa produse - Sub-Clasa de produse asociata cu produsul curent
  Asociaza produs - Produsul asociat cu produsul curent

  (fereastra tip 6)

  Denumire - Denumirea produsului (needitabil)
  Cod - Codul extern (needitabil)
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Adaos % prestabilit - Prestabilire procent adaos

  (fereastra tip 7)

  Produs - Produs

  (fereastra tip 8)

  Clasa - Clasa
  Produs - Produs
  Rapoarte
 • Lista produse - Lista produse