Nexus ERP

Banca in devize

Evidenta platilor si incasarilor in valuta prin banca. Posibilitatea de a tine evidenta documentelor de incasare/plata pe analiticele contului 5124 (mai multe conturi in valuta la banci), repartizarea sumei platite/incasate, incasarea si plata facturilor in alt deviz decat cel in care sunt exprimatw facturile,conversia si calculul automat a; diferentelor de curs valutar.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Tip doc., Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Suma in lei, Suma licitata, Cont casa, Seria doc., Data doc., Centru de profit, Buget, Incasari, Plati, Suma nerepartizata, Curs deviz, Document corespondent, Punct de lucru corespondent, Id importex, Id extern, Anul si luna (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data doc., Document corespondent, Beneficiar/Platitor, Cont, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont, Beneficiar/Platitor (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta
 • Import - Import
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)
 • C.Profit prioritar din gestiunea facturii - Centru Profit prioritar din gestiunea facturii, pentru generarea articolelor contabile
 • Preia sold initial an din balanta - Daca e bifat, soldul initial al anului este preluat din balanta de verificare. In caz contrar, soldul initial este calculat doar din documente
 • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
 • Filtru facturi pe nivel 1 analitic - La repartizarea facturilor vor fi aduse documente filtrand doar dupa primul grup de cifre din cadrul simbolului.
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Tip - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)
  Suma - Se completeaza cu valoarea sumei totale.
  Tip beneficiar - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului.
  Deviz - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)
  Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata).
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Curs valutar - Se completeaza valoarea cursui valutar in vama (DVI). (needitabil)
  Beneficiar (furnizor) - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului (furnizorului).
  Explicatie - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat.
  Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil corespondent aferent tipului de operatiune selectat.
  Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Suma licitata - Se completeaza cu valoarea sumei totale.
  Suma in lei - Se completeaza cu valoarea sumei totale in lei. (needitabil)

  Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

  Punct de lucru corespondent - Se alege punctul de lucru corespondent.
  Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
  Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
  Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
  Centru de cheltuieli - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Buget - Se alege bugetul.

  Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

  Punct de lucru corespondent - Se alege punctul de lucru corespondent.
  Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
  Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
  Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
  Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Buget - Se alege bugetul.
  Rapoarte
 • Borderou documente - Borderou documente
 • Jurnal de banca - Jurnal de banca
 • Nota analitica de banca - Nota analitica de banca
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata
 • Situatie diferente de curs - Situatie diferente de curs
 • Sursa date formulare anexe la banca in devize - Creati diverse formulare anexe la banca impreuna cu Formulare HTML