Nexus ERP

Accesare externa lista de preturiANEXA A. View-ul: accesex_preturi_lista_view cu urmatoarea structura:


Coloana Tip Descriere
tip_oferta varchar (25) Pentru tip oferta utilizati una din variantele:
  Contract oferta pe client
  Oferta pe grup
  Oferta generala de pret
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
den_produs nvarchar(110) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_ext)
cod_produs char(20) Codul extern al produsului sau codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau denumire)
cod_selectie_produs varchar(50) Cod selectie produs
den_client varchar (100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client)
cod_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client)
den_grup_oferta varchar(50) Denumirea grupei de oferte.
pret_vanzare money Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii
pret_vanzare_tva money retul de vanzare cu TVA in moneda facturii
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)
cota_tva_ies numeric(2) Cota de TVA utilizata la vanzarea produsului. Trebuie sa existe cota de TVA in tabelul cote_tva.
promotii_permise varchar(254) Promotiile permise
data_modificare datetime Data modificarii
pl_gest smallint Punctul de lucru al gestiunii.
id_gest numeric(18, 0) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
pl_part smallint Punctul de lucru al partenerului.
id_part numeric(18, 0) Codul intern al partenerului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
id_disc numeric(18, 0) Id-ul de discount al partenerilor, din tabelul clase discount in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
pl_pr smallint Punctul de lucru al produsului.
id_pr numeric(18, 0) ID-ul extern al produsului (din aplicatia terta). (optional daca se specifica cod_ext sau denumire)
cod_pr char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
pl_dev smallint Punctul de lucru al devizului.
id_dev numeric(18, 0) Codul intern al devizului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_deviz)