Nexus ERP

Import avize clienti

Importul avizelor de clienti se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_avize_clienti_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_avize_clienti_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: avmarfa. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: lavmarfa. Legatura cu antetul  anluna + pl_avm + id_avm.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_avize_clienti avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex
varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
data_scadenta date Data scadentei facturii
moneda char (3) Moneda
curs money Cursul valutei
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
cont_debit varchar (17) Cont debit. Poate fi de forma 418.1, programul corectand automat formatul
id_client varchar (25) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau den_client)
id_extern_client varchar (50) Id-ul extern al clientului (optional daca se specifica id_client, cif_client sau den_client)
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client)
den_client varchar (100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif _client)
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
id_extern_delegat varchar (25) Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)
observatii varchar (250) Observatii document
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
numar_auto varchar(20) Numarul de inmatriculare a masinii
incasare_bon_fiscal  bit Incasare cu bon fiscal
id_transp varchar(25) Codul intern al transportatorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_transp)
id_extern_transp varchar(25) Id-ul extern al transportatorului (optional daca se specifica id_transp sau den_transp)
cif_transp varchar(20) Codul fiscal / CNP al transportatorului (optional daca se specifica id_transp sau den_transp)
den_transp varchar(100) Denumirea transportatorului (optional daca se specifica id_transp)
id_agent varchar(25) Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent)
id_extern_agent varchar(25) Id-ul extern al agent (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
data_int_cantar smalldatetime Data intrare cantar
data_ies_cantar smalldatetime Data iesire cantar
disp_liv varchar(20) Disp. livrare
id_adresa varchar(25) Codul intern al adresei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_adresa)
id_extern_adresa varchar(50) Id-ul extern al adresei (optional daca se specifica id_adresa sau den_adresa)
den_adresa varchar(100) Denumirea adresei


ANEXA B. Tabel linii: importex_avize_clienti_lin avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului sau codul de selectie al produsului(optional daca se specifica id_produs sau den_produs). In cazul in care nu se gaseste niciun cod de bare cu aceasta valoare se va cauta si in campul cod selectie.
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare money Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii
pret_vanzare_tva  money Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii
cota_tva_ies int Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (optional)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profit  varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
id_comanda varchar (25) Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
id_extern_comanda varchar (50) Id-ul extern al comenzii (optional daca se specifica id_comanda)
serie_comanda varchar (10) Seria/numarul comenzii (optional)
numar_comanda varchar (20) Numarul comenzii
data_comanda date Data comenzii
corectie_tva money Corectie TVA
id_extern_centru_profit varchar(25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)


ANEXA C. Tabel erori posibile la importul facturilor clienti:


Coloana Tip
ACL001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
ACL002 Numar nespecificat
ACL003 Client nespecificat
ACL004 Gestiune nespecificata
ACL005 Cont debit nespecificat
ACL006 Urmatoarele conturi sunt invalide...
ACL007 Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator...
ACL008 Produs nespecificat
ACL009 Cont produs nespecificat...
ACL010 Lipsa antet
ACL011 Cont debit invalid ...
ACL012 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea...
ACL013 Lipsa gestiune in nomenclator...
ACL014 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul ...
ACL015 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul ...
ACL016 Lipsa partener in nomenclator
ACL017 Document deja existent
ACL018 Urmatoarele conturi sunt invalide ...
ACL019 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii ...
ACL020 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii ...
ACL021 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul ...
ACL022 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul ...
ACL023 Lipsa produs in nomenclator ...
ACL024 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit ...
ACL025 Lipsa centru de profit in nomenclator ...
ACL026 Cantitate insuficienta in stoc
ACL027 Lipsa autovehicul in nomenclator
ACL028 Urmatoarele numere de inmatriculare nu identifica unic autovehiculul ...
ACL029 Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegat ...
ACL030 Lipsa delegat in nomenclator ...
ACL031 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
ACL032 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
ACL033 Exista linii cu pret de achizitie negativ
ACL034 Exista linii cu pret de vanzare negativ
ACL035 Valoarea totala a documentului importat difera de cea presetata in campul [Valoare]
ACL036 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
ACL037 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
ACL038 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegat
ACL039 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
ACL040 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic comanda
ACL041 Lipsa id comanda in nomenclator
ACL042 Urmatoarele denumiri nu identifica unic o adresa de livrare
ACL043 Lipsa adresa de livrare in nomenclator
ACL044 Urmatoarele informatii nu identifica unic comanda client
ACL045 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
ACL046 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic o adresa de livrare
ACL047 Clientul din aviz difera de clientul din comanda client
ACL048 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic transportatorul
ACL049 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic transportatorul
ACL050 Urmatoarele denumiri nu identifica unic trasnportatorul
ACL051 Lipsa transportator in nomenclator
ACL052 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul de vanzare
ACL053 Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul de vanzare
ACL054 Lipsa agent de banzare in nomenclator
ACL055 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit