Nexus ERP

Gestiuni

Modulul "Gestiuni" conține nomenclatorul tuturor gestiunilor societății . În acest modul poate fi definită fiecare gestiune cu datele ei specifice – denumire , gestionar , adresă ,centru de profit , proprietăți , carnete implicite de documente , puncte de lucru.

În modulul Gestiuni poate fi introdusă fiecare gestiune a agentului economic prin accesarea butonului Adaug. Aici se definește gestiunea prin completarea fiecărui câmp in parte – Denumire , Gestionar , Adresă , Centru de Profit , Gestiune -tampon in cazul in care trebuie definită o altă gestiune intermediară cu ajutorul căreia se poate face transfer de bunuri între gestiuni atunci când bunurile nu intră în gestiunea destinație în aceeași zi cu iesirea din gestiunea- sursă și se folosește această gestiune- tampon.

În Proprietăți se introduc următoarele informații:

 • Punctul de lucru căruia aparține gestiunea respectivă;
 • Deținătorul spațiului,dacă acesta este închiriat, din nomenclatorul de parteneri;
 • Persoana responsabilă, care are răspunderea patrimoniului gestiunii respective și face parte din personalul angajat al unității;
 • Comisia de recepție a tuturor bunurilor care intră in gestiune;
 • Metoda de descărcare a mărfurilor, care poate fi Fără , La vânzări , La sold și Cantitativă;
 • Conturile de încasări retail cu numerar, cu card ,cu tichete ,cu CEC - trebuie obligatoriu completate când gestiunea respectivă deține una sau mai multe licențe de Nexus Retail;
 • Gestiune utilizată pentru Retail – opțiune care trebuie bifată când gestiunea respectivă are licențe de Retail;
 • Gestiune utilizată in Limite aprovizionare – se bifează când pentru gestiunea respectivă se setează limite minime și/sau maxime de aprovizionare;
 • Blocare vizualizare stoc în interfața de vânzări – se bifează atunci când nu se dorește ca angajații care folosesc interfața de vânzări să poată vedea nivelul stocurilor de mărfuri ale gestiunii utilizate;
 • Permite transferuri directe din depozit in interfața de vânzări – se bifează când se acordă permisiunea transferului direct de produse din depozit in interfața de vânzări;
 • Permite aprobarea cererilor de transfer din depozit în interfața de vânzări;
 • Id extern – id-ul extern al gestiunii;
 • Inactiv din – se bifează si se completează anul intrării în inactivitate a gestiunii;
 • Stoc valoric – se bifează pentru gestiunile pentru care nu se ține evidența cantitativă a stocurilor, doar cea valorică;
 • Blocare stoc negativ – se bifează in cazul in care se dorește să nu se mai poată efectua operațiuni asupra stocurilor negative;
 • Cheltuieli, venituri – se aleg articolele bugetare de cheltuieli și venituri asociate gestiunii.

Proprietati Gestiune

În Carnete Implicite se aleg din nomenclatorul de carnete de documente definite deja , carnetele de documente care vor apărea implicit la emiterea tuturor documentelor contabile ale gestiunii : procesele verbale de modificare a prețului cu amănuntul , note de transfer între conturi și /sau gestiuni , procesele verbale de minus/plus la inventar , de asamblare/dezasamblare , procesele verbale de protocol , facturierele , notele de intrare -receptie , bonurile de consum, bonurile de predare a producției , comenzile și ofertele la client ,comenzile interne , avizele de insoțire a mărfii , comenzile la furnizori.

Gestiuni carnete implicite

În Puncte de lucru se selectează acele puncte de lucru ale societății cărora li se acordă dreptul de a vizualiza documentele gestiunii.

Gestiuni puncte de lucru

În Linkuri – se înregistrează automat logul de operare, atașamente provenite din anumite module/adăugate manual, activități, avertizări, aprobări.

Gestiuni linkuri

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire, Gestionar, Punct de lucru, Persoana responsabila, Puncte de lucru cu drept de vizualizare documente, Blocare stoc negativ, Utilizare, Metoda desc, An inactiv, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Centru profit, Id extern (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Punct de lucru, Puncte de lucru cu drept de vizualizare documente, Utilizare, Centru profit, Persoana responsabila, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Gestionar, Centru profit, Persoana responsabila, Adresa (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Id - Se completeaza id-ul gestiunii.
  Gestionar - Se completeaza cu numele gestionarului asociat acestei gestiuni.
  Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Gestiune tampon - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Adresa (din nomenclator) - Se va completa cu adresa (din nomenclator) a depozitului unde exista gestiunea.
  Denumire - Se completeaza cu numele gestiunii.

  CHELTUIELI - Se alege articolul bugetar.
  Punct de lucru - Se alege punctul de lucru unde exista gestiunea.
  Gestiune utilizata pentru retail - Se bifeaza daca este permisa aprobarea cererilor de transfer in interfata de vanzari
  Utilizare - Se alege modul in care gestiunea va fi utilizata in procesele viitoare
  Detinator spatiu (partener) - Se completeaza cu numele persoanei ce detine spatiul, ales din nomenclatorul de parteneri.
  VENITURI - Se alege articolul bugetar.
  Persoana responsabila - Se completeaza cu numele persoanei responsabile care detine spatiul, ales din nomenclatorul de personal
  Gestiune utilizata in Limite aprovizionare - Se bifeaza daca este permisa aprobarea cererilor de transfer in interfata de vanzari
  Blocare vizualizare stoc in interfata de vanzari - Se va bifa daca se doreste blocarearea vizualizarii stocurilor in interfata de vanzari.
  Comisia de receptie - Se completeaza comisia de receptie din cadrul gestiunii.
  Metoda de descarcare - Se alege metoda de descarcare(Fara,La vanzari,La sold,Cantitativa) a gestiunii.
  Permite transferuri directe din depozit in interfata de vanzari - Se va bifa daca sunt permise transferurile directe din depozit in interfata de vanzari.
  Permite aprobarea cererilor de transfer in interfata de vanzari - Se va bifa daca este permisa aprobarea cererilor de transfer in interfata de vanzari.
  Cont incasari retail cu numerar - Se completeaza simbolul numeric al contului pentru incasari cu numerar din balanta de verificare.
  Cont incasari retail cu card - Se completeaza simbolul numeric al contului pentru incasari cu cardul din balanta de verificare.
  Id extern - Se afiseaza id-ul gestiunii.
  Inactiva din... - Se completeaza anul de inceput al inactivitatii gestiunii.
  Cont incasari retail cu tichete - Se completeaza simbolul numeric al contului pentru incasari cu tichete din balanta de verificare.
  Cont incasari retail cu CREDIT - Se completeaza simbolul numeric al contului pentru incasari cu tichete din balanta de verificare.
  Stoc valoric - Se bifeaza pentru gestiunile pentru care nu se tine evidenta cantitativa a stocului
  Blocare stoc negativ -
  Cont incasari moderne - Se completeaza simbolul numeric al contului pentru incasari cu plata moderna din balanta de verificare.
  Mod repartizare voucher - Se alege modul in care se face incasarea cu voucher, daca se duce pe credit, sau pe tichete.
  Cod CAEN D394 - Se completeaza cu codul CAEN efectiv utilizat al societatii.

  Carnet implicit comenzi de la clienti - Se alege carnetul implicit pentru comenzile de la clienti din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete. cu tip = ''Comanda client'
  Carnet implicit PV modificare pret amanunt - Se alege carnetul implicit pentru procesul verbal de modificare pret cu amanuntul din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = "P.V.M.P.M.A."
  Carnet implicit note PV protocol - Se alege carnetul implicit pentru procesele verbale de protocol din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = "P.V.Protocol"
  Carnet implicit facturi - Se alege carnetul implicit pentru facturi clienti din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete.
  Carnet implicit note transfer intre conturi - Se alege carnetul implicit pentru notele de transfer intre conturi din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = "N.T.C."
  Carnet implicit oferte clienti - Se alege carnetul implicit pentru ofertele pentru clienti din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete. cu tip = 'Oferta Client'
  Carnet implicit comanda interna - Se alege carnetul implicit pentru comenzile interne din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete. cu tip = 'Oferta Client'
  Carnet implicit note transfer intre gestiuni - Se alege carnetul implicit pentru notele de transfer intre gestiuni din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = "N.T.G."
  Carnet implicit Note de intrare receptie - Se alege carnetul implicit pentru facturi clienti din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete. cu tip = 'N.I.R.'
  Carnet implicit Bonuri de consum - Se alege carnetul implicit pentru bonurile de consum din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete. cu tip = 'Bon Consum Mat.'
  Carnet implicit note PV minus inventar - Se alege carnetul implicit pentru P.V. minus inventar din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = "MinusLaInventar"
  Carnet implicit avize - Se alege carnetul implicit pentru avize din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete. cu tip = 'Aviz marfa'
  Carnet implicit comenzi furnizori - Se alege carnetul implicit pentru comenzile catre furnizori din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = 'Comanda furniz.'
  Carnet implicit note PV plus inventar - Se alege carnetul implicit pentru P.V. plus la inventar din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = "PlusLaInventar"
  Carnet implicit Bonuri de predare productie - Se alege carnetul implicit pentru bonurile de predare productie din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete. cu tip = 'Bon Predare'
  Carnet implicit Bonuri de consum obiecte de inventar - Se alege carnetul implicit pentru bonurile de consum din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete. cu tip = 'Bon Consum obiecte de inventar'
  Carnet implicit PV asamblare - Se alege carnetul implicit pentru P.V. de asamblare din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = "P.V.Asamblare"
  Carnet implicit lansare productie - Se alege carnetul implicit pentru lansarile din productie din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = 'Lansare Prod.'
  Carnet implicit PV dezasamblare - Se alege carnetul implicit pentru P.V. de dezasamblare din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = "P.V.Dez."
  Carnet implicit Referate aprovizionare - Se alege carnetul implicit pentru referatele de aprovizionare definite in nomenclatorul de carnete. cu tip = 'Bon Consum obiecte de inventar'
  Carnet implicit dispozitie de plata - Se alege carnetul implicit pentru dispozitiile de plata din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = 'Dispoz. Plata'
  Carnet implicit contract imprumut garantii - Se alege carnetul implicit pentru contractele de imprumut cu garantii din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete. cu tip = 'Imprumut'
  Carnet implicit intrari in depozit - Se alege carnetul implicit pentru intrarile in depozit din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete. cu tip = 'CmdIntDep'
  Carnet implicit dispozitie de incasare - Se alege carnetul implicit pentru dispozitiile de incasare din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = 'Dispoz. Incasare'
  Carnet implicit chitanta - Se alege carnetul implicit pentru chitanta din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = 'Chitanta'
  Carnet implicit iesiri din depozit - Se alege carnetul implicit pentru iesirile din depozit din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete. cu tip = 'CmdIesDep'
  Carnet implicit transfer intre locatii depozit - Se alege carnetul implicit pentru transferurile intre locatii depozit din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = 'TransfIntreLoc'

  Adresa serverului FTP - Se completeaza adresa serverului FTP
  Cale fisier import - Se completeaza cale fisierului de import
  Utilizator server FTP - Se completeaza utilizatorul serverului FTP
  Parola server FTP - Se completeaza parola serverului FTP
  Mod pasiv FTP - Se bifeaza daca este permisa aprobarea cererilor de transfer in interfata de vanzari

  (fereastra tip 1)

  Gestiune - Gestiune
  Rapoarte
 • Lista gestiuni - Lista gestiuni
 • Sursa date formulare la gestiuni - Creati diverse formulare la gestiuni impreuna cu Formulare HTML