Nexus ERP

1.3. Răspunsuri primite

21 Feb 2018 | 43 |

Când se efectuează un apel API, serviciul trimite un răspuns. Răspunsul va fi întotdeauna în format JSON având următoarea structură:

isError - valoarea booleana reprezentând statusul răspunsului;

message - mesajul inclus în răspuns, de ex. un mesaj de eroare, etc.;

result - rezultatul inclus în răspuns, în principal atunci când se citesc date.