Nexus ERP

Import retete restaurant

Importul retetelor de restaurant se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_retete_restaurant_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_retete_restaurant_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: retrest. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: retrest_lin. Legatura cu antetul  anluna + pl_ret + id_ret.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_retete_restaurant avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
numar_document  varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (30) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_produs varchar (30) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (110) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
id_centru_profit   varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
scad_produs varchar (17) Scad produsul sau reteta
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)


 

ANEXA B. Tabel linii facturi clienti: importex_retete_restaurant_lin avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (30) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
tip_materie_prima int Tip materie prima
pret_vanzare_produs   numeric(14,2) Pret de vanzare produs


 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul retetelor de restaurant:

 
Coloana Descriere
RET001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
RET002 Gestiune nespecificata
RET003 Centru de profit nespecificat
RET004 Produs nespecificat
RET005 Cont produs nespecificat
RET006 Produs nespecificat
RET007 Cont produs nespecificat
RET008 Tip materie prima invalid
RET009 Lipsa antet
RET010 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
RET011 Lipsa gestiune in nomenclator
RET012 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
RET013 Lipsa centru de profit in nomenclator
RET014 Urmatoarele conturi sunt invalide
RET015 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
RET016 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
RET017 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
RET018 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
RET019 Lipsa produs in nomenclator
RET020 Document deja existent
RET021 Urmatoarele conturi sunt invalide
RET022 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
RET023 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
RET024 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
RET025 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
RET026 Lipsa produs in nomenclator
RET027 Reteta deja existenta
RET028 Cantitate produs nespecificata
RET029 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
RET030 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
RET031 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
RET032 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit