Nexus ERP

Import zilieri

Importul zilierilor se realizeaza in doua etape:

  •  Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_zilieri care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_zilieri_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: Sal_zilieri. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru ore: Sal_zilieri_ore. Legatura cu antetul  pl_zilier + id_zilier.
 

ANEXA A. Tabel antete document: importex_zilieri avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea zilierului
id_angajator int Id-ul angajatorului (optional daca se specifica cif_angajator sau  den_angajator)
cif_angajator varchar(13) Codul fiscal al angajatorului (optional daca se specifica id_angajator sau den_angajator)
den_angajator varchar (100) Denumirea angajatorului (optional daca se specifica id_angajator sau cif_angajator)
id_formatie varchar (25) Codul formatiei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica nume_formatie)
nume_formatie varchar(100) Denumirea formatiei (optional daca se specifica id_formatie)
nume_zilier varchar(100) Numele zilierului
cnp varchar(13) CNP zilier (este obligatoriu)
ci_seria char(2) Seria cartii de identitate (este obligatorie)
ci_numar char(6) Numarul cartii de identitate (este obligatoriu)
aninactiv smallint Anul din care zilierul incepe sa fie inactiv
id_motiv_scutire tinyint Pentru id_motiv_scutire utilizati una din variantele:
0   = Persoana NU e scutita
1   = Persoana cu handicap grav sau accentuat
2   = Persoana care desfasoara activitati de creare de programe pentru calculator
3   = Persoana care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica
4   = Persoana care desfasoara activitati sezoniere
5   = Persoana care realizeaza venituri din arenda, scutite de la plata impozitului pe venit
6   = Persoana care realizeaza alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit, in luna de raportare, potrivit legii
7   = Persoana care realizeaza venituri din salarii, ca urmare a desfasurarii activitatilor de constructii mentionate la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.
8   = Persoana care desfasoara activitate in domeniul agricol, privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara

ANEXA B. Tabel linii ore zilieri: importex_zilieri_ore avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea zilierului
ziua smalldatetime Ziua pontajului (implicit ziua curenta)
numar_inregistrare numeric(10,0) Numarul de inregistrare (este obligatoriu)
ore numeric(2,0) Numarul de ore lucrate in ziua pontata
venit_brut numeric(8,0) Venitul brut
venit_net numeric(8,0) Venitul net (in cazul in care venitul brut este 0, acesta se va calcula automat in functie de venitul net)
observatii nvarchar(500) Observatii


 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul zilierilor:

 
Coloana Descriere
ZLR001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
ZLR002 Angajator nespecificat
ZLR003 Formatie nespecificata
ZLR004 Motivul scutirii este invalid!
ZLR005 Numar inregistrare nespecificat
ZLR006 Lipsa antet
ZLR007 Urmatoarele denumiri nu identifica unic angajatorul
ZLR008 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic angajatorul
ZLR009 Lipsa angajator in nomenclator
ZLR010 Urmatoarele denumiri nu identifica unic formatia
ZLR011 Lipsa formatie in nomenclator
ZLR012 Cnp-ul nu contine 13 cifre
ZLR013 Cnp-ul este invalide
ZLR014 Pentru salariatul cu CNP-ul...este deja introdusa o inregistrare pentru ziua..., cu numarul de inregistrare...!Nexus Media srl © | Termeni şi condiţii