Nexus ERP

Import centre de profit

Importul centrelor de profit se realizeaza in doua etape:

 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A .
 • Apelarea procedurii stocate importex_centre_profit_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.

  Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_centre_profit_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


  Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

  •  Nomenclator: obiective. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.


  ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_centre_profit avand structura:


  Coloana Tip Descriere
  id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  nume nvarchar(100) Numele centrului de profit
  aninactiv smallint Anul din care centrul de profit incepe sa fie inactiv
  exclus_declaratie_101 bit Se completeaza cu 1 daca centrul de profit este exclus din declaratia 101
  id_atribut1 varchar(25) Id-ul atributului 1, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
  nume_atribut1 char (50) Numele atributului 1
  id_atribut2 varchar(25) Id-ul atributului 2, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
  nume_atribut2 char (50) Numele atributului 2
  id_atribut3 varchar(25) Id-ul atributului 3, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
  nume_atribut3 char (50) Numele atributului 3
  id_atribut4 varchar(25) Id-ul atributului 4, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
  nume_atribut4 char (50) Numele atributului 4
  id_atribut5 varchar(25) Id-ul atributului 5, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
  nume_atribut5 char (50) Numele atributului 5
  buget_venituri numeric(15,2) Buget venituri
  buget_cheltuieli numeric(15,2) Buget cheltuieli
  errorlist varchar(max) Lista a erorilor aparute la validarea importurilor
  id_extern varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit

  ANEXA B. Tabel erori posibile la importul centrelor de profit:


  Coloana Descriere
  CPROF001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
  CPROF002 Denumire nespecificata
  CPROF003 Urmatoarele denumiri nu identifica unic atributul 1
  CPROF004 Lipsa atribut 1 in nomenclator
  CPROF005 Urmatoarele denumiri nu identifica unic atributul 2
  CPROF006 Lipsa atribut 2 in nomenclator
  CPROF007 Urmatoarele denumiri nu identifica unic atributul 3
  CPROF008 Lipsa atribut 3 in nomenclator
  CPROF009 Urmatoarele denumiri nu identifica unic atributul 4
  CPROF010 Lipsa atribut 4 in nomenclator
  CPROF011 Urmatoarele denumiri nu identifica unic atributul 5
  CPROF012 Lipsa atribut 5 in nomenclator