Nexus ERP

1.4.15. Importul facturilor din bonuri fiscale

Parametri

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.                                                                                                                                                             

keep_data_on_err  

bit

Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.

single_tran

bit

Importul se executa intr-o singura tranzactie.


 id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente deja importate)
Atentie!Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_bonuri_fiscale

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente deja importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului

numar_document  

int

Numărul bonului fiscal

data_document

date

Data documentului

id_gestiune

varchar (25)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)

den_gestiune

varchar (30)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)

id_client

varchar (25)

Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau  den_client)

cif_client

varchar (20)

Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau  den_client)

den_client

varchar (100)

Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau  cif_client)

id_delegat

varchar (25)

Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)

den_delegat

varchar (30)

Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat)

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

valoare

money

Valoarea inclusiv TVA pentru control final

observatii

varchar(500)

Observațiile documentului

id_carnet

bigint

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)

serie_document

varchar(10)

Seria documentului (opțional)

observatii_print

varchar(250)

Observații tipărite pe factura 


Tabel 22. Date import antet facturi bonuri fiscale


http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_bonuri_fiscale

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)

pret_vanzare_tva

money

Prețul de vânzare cu TVA pentru marfa cu amănuntul

cota_tva_ies

numeric(2,0)

Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

discount

money

Discount

dispozitiv_fiscal

smallint

Dispozitiv fiscal (casa de marcat)

numar_z

int

Număr Z 

numar_bon_fiscal

int

Număr bon fiscal 

data_bon_fiscal

date

Data bon fiscal 

numar_bonuri

int

Număr bonuri 


Tabel 23. Date import linii facturi bonuri fiscale

Exemplu de import în format Json

{

        "parametri" :

          {

               "id_document" : null,

               "keep_data_on_err" : false,

               "single_tran" : true,

               "id_importex : "NX00001"

         },

       "antete": [

       {

             "id_document": "36542",

             "serie_document": "FBF",

             "numar_document": "124521",

             "data_document": "2017-11-24",

             "id_gestiune": "",

             "den_gestiune": "MAGAZIN",

             "id_client": "246(1)",

             "cif_client": "234234",

             "den_client": "ANDREMAN SRL",

             "id_delegat": "273(1)",

             "den_delegat": "Alexandru Grigore",

             "observatii": "",

             "observatii_print": "",

             "validare": "0",

             "anulare": "0",

             "linii": [

                {

                        "id_document": "36542",

                        "id_produs": "66990(1)",

                        "cod_produs": "",

                        "den_produs": "Covrigi cu seminte",

                        "tip_produs": "FAA",

                        "cont_produs": "",

                        "serie_produs": "",

                        "cantitate": "2.000",

                        "pret_achizitie": "10.0000",

                        "pret_vanzare_tva": "15.0000",

                        "cota_tva_ies": "19",

                        "discount": "0.0000",

                        "dispozitiv_fiscal": "2",

                        "numar_z": "1",

                        "numar_bon_fiscal": "1",

                        "data_bon_fiscal": "2017-11-24",

                        "numar_bonuri": "1"

              }]

        }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_bonuri_fiscale_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}