Nexus ERP

Import utilaje

Importul utilajelor se realizeaza in doua etape:

 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
 • Apelarea procedurii stocate importex_utilaje_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_utilaje_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

 • Utilaje: utilaj.
  • Tabela documentelor: m_transport
  • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id

  ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_utilaje avand structura:
   

  Coloana Tip Descriere
  id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
  den_utilajvarchar (50)Cod numeric sau alfanumeric care asigura identificarea unica a unui utilaj
  id_marca varchar(25) ID unic pentru identificarea marcii unui utilaj (optional daca se specifica den_marca, id_model sau den_model)
  den_marcavarchar (50)Denumirea marcii utilajului (optional daca se specifica id_marca, id_model sau den_model)
  id_model varchar(25) ID unic pentru identificarea modelului unui utilaj (optional)
  den_modelvarchar (50)Denumirea modelului utilajului (optional daca se specifica id_model)
  nr_inventar varchar(20) Numarul de inventar al utilajului
  tip_proprietatevarchar (20)Tipul de proprietate al utilajului (Proprietate, Leasing, Inchiriat, Client)
  id_proprietar varchar(25) ID unic pentru identificarea proprietarului utilajului (optional)
  id_extern_proprietarvarchar (50)Id-ul extern al proprietarului (optional daca se specifica id_proprietar, cod_proprietar sau den_proprietar)
  cod_proprietarvarchar (20)Codul fiscal al proprietarului (optional daca se specifica id_proprietar, den_proprietar sau id_extern_proprietar)
  den_proprietar varchar(20) Denumirea proprietarului (optional daca se specifica id_proprietar, cod_proprietar sau id_extern_proprietar), ales din nomenclatorul de Parteneri
  id_tipvarchar (25)ID unic pentru identificarea tipului/categoriei din care face parte utilajul (optional)
  den_tip varchar(50) Denumirea tipului/categoriei din care face parte utilajul (optional daca se specifica id_tip)
  id_centru_profitvarchar (25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
  den_centru_profit nvarchar(100) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
  tarif_pe_oramoneyTariful pe ora al utilajului
  an_fabricatie int Anul fabricarii utilajului
  ore_initialeintOrele initiale ale utilajului
  data_initiala smalldatetime Data initiala a utilajului
  cilindreeintCapacitatea cilindrica a utilajului
  sarcina_utila int Sarcina utila a utilajului
  sarcina_maximaintSarcina maxima a utilajului
  volum_maxim int Volumul maxim al rezervorului utilajului
  consum_mediunumeric(3,1)Consumul mediu al utilajului
  combustibil_initial numeric(11,2) Combustibilul initial al utilajului
  validarebitSe va valida sau nu utilajul dupa salvare
  id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)


  ANEXA B
  . Tabel erori posibile la importul utilajelor
  :

  Coloana Descriere
  UTJ001 Lipsa date
  UTJ002Denumire utilaj nespecificata
  UTJ003 Urmatoarele denumiri nu identifica unic marca
  UTJ004Lipsa marca in nomenclator
  UTJ005 Urmatoarele denumiri nu identifica unic modelul
  UTJ006Lipsa model in nomenclator
  UTJ007 Lipsa model cu aceasta marca in nomenclator
  UTJ008Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
  UTJ009 Lipsa centru de profit in nomenclator
  UTJ010Urmatoarele denumiri nu identifica unic tipul(categoria)
  UTJ011 Lipsa tip(categorie) in nomenclator
  UTJ012Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic proprietarul
  UTJ013 Urmatoarele denumiri nu identifica unic proprietarul
  UTJ014Lipsa proprietar in nomenclator
  UTJ015 Urmatoarele denumiri (numere de circulatie) exista deja in nomenclator
  UTJ016Urmatoarele denumiri (numere de circulatie) nu identifica unic utilajul in nomenclator
  UTJ017 Lipsa model utilaj in nomenclator
  UTJ018Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit