Nexus ERP

Export / Import Nexus Erp


Instrucțiuni de utilizare cu privire la exportul și importul produselor pentru casele de marcat în programul Nexus Erp

  Selectați: Instrumente >> Setări generale.

  Selectați pagina Aplicație , apoi bifați opțiunea Completare cu zerouri pentru codurile externe.

  În fereastra Articol nomenclator (bunuri și servicii) poziționați cursorul pe câmpul Cod extern, apoi scanați codul de bare al produsului sau introduceți codul acestuia manual.

  Dacă lungimea codului produsului este mai mică de 13 caractere, programul va completa codul acestuia cu zerouri la stânga sau la dreapta, în funcție de tipul codului (dacă prefixul codului este cuprins între 20 si 29, acest lucru indicând un cod de tip cântar, programul va completa la dreapta cu zerouri codul introdus).

  Produsele le puteți exporta din modulul Marfă cu amănuntul cantitativ. Pentru aceasta faceți clic pe butonul Salvare din acest modul pentru apariția ferestrei Salvare fișier.

  Indicați destinația salvării fișierului pentru export. În urma salvării va fi generat un fișier cu denumirea plu.txt în locația specificată. Acest fișier îl veți folosi pentru a importa produsele din aplicația casei de marcat.

  Pentru importul bonurilor și produselor vândute cu casa de marcat în programul Nexus Erp, intrați în modulul Bonuri fiscale, apoi faceți clic pe butonul Preiau. În fereastra apărută alegeți gestiunea în care se vor importa produsele.

  În urma apăsării pe butonul Ok, apare fereastra Localizați fișierul cu bonuri. Selectați fișierul exportat de aplicația casei de marcat care conține bonurile operate, apoi apăsați Preia .

  După preluarea fișierului cu bonuri vă apare fereastra de preluare a fișierului cu tranzacții. Selectați fișierul, apoi apăsați Preia .

  Operația de preluare va selecta numai acele bonuri care au fost operate în cadrul sesiunii de lucru curente din Nexus Erp. De asemenea, nu vor fi preluate bonurile deja importate.
  După importul bonurilor, puteți actualiza stocul apăsand butonul Actualizare.

  Succes!