Nexus ERP

1.4.46. Tipărire raport Z

Parametri - http://{ip}:{port}/api/v1/importex/tiparire_z

Câmp

Tip

Descriere

nr_disp

smallint

Numărul dispozitivului.                                                                                                                                                                            


Exemplu de JSON pentru apelarea functiei:


{

     "parametri" :

            {

                 "nr_dispozitiv" : "10"

             }

}