Nexus ERP

Import formatii de lucru

Importul formatiilor de lucru se realizeaza in doua etape:

 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A .
 • Apelarea procedurii stocate importex_formatii_lucru_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.

  Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_formatii_lucru_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


  Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

  •  Nomenclator: form_lcr. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.


  ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_formatii_lucru avand structura:


  Coloana Tip Descriere
  id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
  den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
  tip_calcul char(6) Tipul de calcul al bonului de lucru
  grupa_lucru char(1) Grupul de lucru (Tip CAS). Ia valorile 1, 2 sau 3.
  cod_selectie char(1) Codul de selectie folosit pentru selectia/ gruparea formatiilor in rapoarte.
  den_formatie varchar(100) Numele formatiei de lucru
  punct_lucru smallint Id-ul intern al punctului de lucru. Este optional daca se specifica den_punct_lucru)
  den_punct_lucru varchar(30) Denumirea punctului de lucru
  adresa_formatie varchar (100) Adresa formatiei de lucru
  id_responsabil_pontaj varchar(25) Id-ul responsabilului de pontaj, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. Este optional daca se specifica id_extern_responsabil_pontaj sau den_responsabil_pontaj.
  id_extern_responsabil_pontaj varchar (25) Id-ul extern al responsabilului de pontaj (optional daca se specifica id_responsabil_pontaj sau den_responsabil_pontaj)
  cod_tara char(2) Codul tarii formatiei de lucru
  evitare_dubla_impunere bit In cazul in care se completeaza cu 1 este scutit de impozit in Romania, impozitul fiind retinut in tara unde presteaza munca.
  tip_buget tinyint Tip buget
  anexa_buget char (3) Anexa buget
  ind_func_buget char (17) Indicator functional
  ind_econ_buget char (11) Indicator economic
  id_sectie varchar(25) Id-ul sectiei, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. Optional daca se specifica den_sectie.
  den_sectie varchar (30) Numele sectiei
  id_departament varchar(25) Id-ul departamentului, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. Optional daca se specifica den_departament.
  den_departament varchar (30) Numele departamentului
  sal_brut_carti_munca varchar (17) Cont salarii brute carti munca
  sal_brut_ps varchar (17) Cont salarii brute PS
  cas varchar (17) Cont C.A.S
  ajutor_somaj varchar (17) Cont ajutor de somaj
  cass varchar (17) Cont C.A.S.S
  cass_cond_med varchar (17) Cont C.A.S.S Con. Med.
  fd_risc_accidente varchar (17) Cont Fd. de risc si accidente
  comision_carti_munca varchar (17) Cont comision carti de munca
  con_med_pl_soc varchar (17) Cont Con. Med. plt. soc.
  fd_participare_profit varchar (17) Cont Fd. participare la profit
  contrib_asig_munca varchar (17) Cont Fd. Gar/ Contrib. Asig. Munca
  fond_handicap varchar (17) Cont Fond pentru handicap
  cas_angajator varchar (17) Cont C.A.S angajator
  cas_angajat varchar (17) Cont C.A.S angajat
  cass_angajator varchar (17) Cont C.A.S.S angajator
  cass_con_med varchar (17) Cont C.A.S.S Con. Med.
  cass_angajat varchar (17) Cont C.A.S.S angajat
  ajutor_somaj_angajator varchar (17) Cont ajutor somaj angajator
  ajutor_somaj_angajat varchar (17) Cont ajutor somaj angajat
  cas_con_med_fd_risc varchar (17) Cont C.A.S Con. Med. din Fd. Risc
  comision_carti_de_munca_taxe varchar (17) Cont comision carti de munca (Taxe si impozite)
  impozit_carti_munca varchar (17) Cont impozit carti de munca
  impozit_drept_autori varchar (17) Cont impozit drepturi de autor
  impozit_prestari_servicii varchar (17) Cont impozit prestari servicii
  contrib_asig_munca_taxe varchar (17) Cont Fd. Gar./ Contrib. Asig. Munca (Taxe si impozite)
  cass_con_med_din_fond_risc varchar (17) Cont C.A.S.S Con. Med. din Fd. Risc
  cass_accidente_boli varchar (17) Cont C.A.S.S accidente si boli prof la Con. Med.
  cas_angajat_dr_autor varchar (17) Cont C.A.S angajat dr. autor
  ajutor_somaj_angajat_dr_autor varchar (17) Cont ajutor somaj angajat drepturi de autor
  fond_handicap_taxe varchar (17) Cont fond pentru handicap (Taxe si impozite)
  avansuri_datorate varchar (17) Cont avansuri datorate
  lichidari_datorate varchar (17) Cont lichidari datorate
  prestari_servicii varchar (17) Cont prestari servicii
  asigurari_datorate varchar (17) Cont asigurari datorate
  avans_concedii_odihna varchar (17) Cont avans concedii de odihna
  reanalitic char (15) Analitic inregistrare retineri (01, 02, 03, etc.)
  note_contabile_cent_plati bit Notele contabile ale subunitatilor cu platile salariale vor fi decontate prin Unitatea Centrala
  note_contabile_cent_taxe bit Notele contabile ale subunitatilor cu taxele si impozitele salariale vor fi decontate prin Unitatea Centrala
  id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

  ANEXA B. Tabel erori posibile la importul formatiilor de lucru:


  Coloana Descriere
  FRMLCR001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
  FRMLCR002 Denumire formatie nespecificata
  FRMLCR003 Tip calcul nespecificat
  FRMLCR004 Urmatoarele tipuri de calcul nu exista
  FRMLCR005 Urmatoarele denumiri nu identifica unic punctul de lucru
  FRMLCR006 Lipsa punct de lucru in nomenclator
  FRMLCR007 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
  FRMLCR008 Lipsa centru de profit in nomenclator
  FRMLCR009 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic responsabilul de pontaje
  FRMLCR010 Urmatoarele denumiri nu identifica unic responsabilul de pontaj
  FRMLCR011 Lipsa responsabil de pontaj in nomenclator
  FRMLCR012 Urmatoarele coduri nu identifica tara
  FRMLCR013 Urmatoarele denumiri nu identifica unic sectia
  FRMLCR014 Lipsa sectie in nomenclator
  FRMLCR015 Urmatoarele denumiri nu identifica unic departamentul
  FRMLCR016 Lipsa departament in nomenclator
  FRMLCR017 Urmatoarele conturi pentru salarii brute carti de munca sunt invalide
  FRMLCR018 Cont salarii brute carti munca invalid
  FRMLCR019 Urmatoarele conturi pentru salarii brute ps sunt invalide
  FRMLCR020 Cont salarii brute ps invalid
  FRMLCR021 Urmatoarele conturi pentru C.A.S sunt invalide
  FRMLCR022 Cont C.A.S invalid
  FRMLCR023 Urmatoarele conturi pentru ajutorul de somaj sunt invalide
  FRMLCR024 Cont ajutor somaj invalid
  FRMLCR025 Urmatoarele conturi pentru C.A.S.S sunt invalide
  FRMLCR026 Cont C.A.S.S invalid
  FRMLCR027 Urmatoarele conturi pentru C.A.S.S Con. Med. sunt invalide
  FRMLCR028 Cont C.A.S.S Con. Med. invalid
  FRMLCR029 Urmatoarele conturi pentru Fd. de risc si accidente sunt invalide
  FRMLCR030 Cont Fd. de risc si accidente invalid
  FRMLCR031 Urmatoarele conturi pentru comision carti de munca sunt invalide
  FRMLCR032 Cont comision carti de munca invalid
  FRMLCR033 Urmatoarele conturi pentru con. med. plt. soc. sunt invalide
  FRMLCR034 Cont con. med. plt. soc. invalid
  FRMLCR035 Urmatoarele conturi pentru fd. participare la profit sunt invalide
  FRMLCR036 Cont fd. participare la profit invalid
  FRMLCR037 Urmatoarele conturi pentru Fd. gar/ Contrib. Asig. Munca sunt invalide
  FRMLCR038 Cont Fd. gar/ Contrib. Asig. Munca invalid
  FRMLCR039 Urmatoarele conturi pentru fondul de handicap sunt invalide
  FRMLCR040 Cont fond de handicap invalid
  FRMLCR041 Urmatoarele conturi pentru C.A.S angajator sunt invalide
  FRMLCR042 Cont C.A.S angajator invalid
  FRMLCR043 Urmatoarele conturi pentru C.A.S angajat sunt invalide
  FRMLCR044 Cont C.A.S angajat invalid
  FRMLCR045 Urmatoarele conturi pentru C.A.S.S angajator sunt invalide
  FRMLCR046 Cont C.A.S.S angajator invalid
  FRMLCR047 Urmatoarele conturi pentru C.A.S.S Con. Med (Impozite si taxe) sunt invalide
  FRMLCR048 Cont C.A.S.S Con. Med (Impozite si taxe) invalid
  FRMLCR049 Urmatoarele conturi pentru C.A.S.S angajat sunt invalide
  FRMLCR050 Cont C.A.S.S angajat invalid
  FRMLCR051 Urmatoarele conturi pentru ajutor somaj angajator sunt invalide
  FRMLCR052 Cont ajutor somaj angajator invalid
  FRMLCR053 Urmatoarele conturi pentru ajutor somaj angajat sunt invalide
  FRMLCR054 Cont ajutor somaj angajat invalid
  FRMLCR055 Cont C.A.S Con. Med. din Fd. Risc invalid
  FRMLCR056 Cont C.A.S.S accidente si boli prof. la Con. Med. invalid
  FRMLCR057 Cont C.A.S angajat drepturi de autor invalid
  FRMLCR058 Cont Ajutor somaj angajat dr. autor invalid
  FRMLCR059 Urmatoarele conturi pentru Fond pentru handicap (Taxe si impozite) sunt invalide
  FRMLCR060 Cont Fond pentru handicap (Taxe si impozite) invalid
  FRMLCR061 Urmatoarele conturi pentru avansuri datorate sunt invalide
  FRMLCR062 Cont avansuri datorate invalid
  FRMLCR063 Urmatoarele conturi pentru lichidari datorate sunt invalide
  FRMLCR064 Cont lichidari datorate invalid
  FRMLCR065 Urmatoarele conturi pentru prestari servicii sunt invalide
  FRMLCR066 Cont prestari servicii invalid
  FRMLCR067 Urmatoarele conturi pentru asigurari datorate sunt invalide
  FRMLCR068 Cont asigurari datorate invalid
  FRMLCR069 Urmatoarele conturi pentru avansuri concedii odihna sunt invalide
  FRMLCR070 Cont avansuri concedii odihna datorate invalid
  FRMLCR071 Grupa de lucru este invalida! Trebuie sa fie 1, 2 sau 3!
  FRMLCR072 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit