Nexus ERP

Import P.V de dezasamblare

Importul P.V. dezasamblari se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_pv_dezasamblari_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_pv_dezasamblari_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: pvdezasamblare. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: lpvdezasamblare. Legatura cu antetul  anluna + pl_pvd + id_pvd .

ANEXA A. Tabel antete document: importex_pv_dezasamblari avand structura :


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document  numeric(10,0) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare


 

ANEXA B. Tabel linii p.v dezasamblari: importex_pv_dezasamblari_lin avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie
pret_vanzare_tva    money Pretul de vanzare cu TVA
cota_tva_ies numeric(2,0) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (optional)
data_intrare date Data intrarii (optional, implicit este preluata data curenta)
iesire bit Tipul produsului (Daca se completeaza cu 0, atunci produsul este de tip intrare, iar daca se completeaza cu 1 este de tip iesire)


 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul P.V. dezasamblari:

 
Coloana Descriere
PDEZ001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
PDEZ002 Gestiune nespecificata
PDEZ003 Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
PDEZ004 Produs nespecificat
PDEZ005 Cont produs nespecificat
PDEZ006 Lipsa antet
PDEZ007 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
PDEZ008 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
PDEZ009 Lipsa gestiune in nomenclator
PDEZ010 Document deja existent
PDEZ011 Urmatoarele conturi sunt invalide
PDEZ012 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
PDEZ013 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
PDEZ014 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
PDEZ015 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
PDEZ016 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
PDEZ017 Lipsa produs in nomenclator
PDEZ018 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
PDEZ019 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
PDEZ020 Carnet sau numar document nespecificat