Nexus ERP

1.4.14. Importul intervențiilor

Parametri

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.                                                                                                                                                                      

keep_data_on_err  

bit

Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.

single_tran

bit

Importul se executa intr-o singura tranzactie.http://{ip}:{port}/api/v1/import/crm_interventii

Câmp

Tip

Descriere

id_importex 

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_carnet

bigint

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)

serie_document

varchar (10)

Seria documentului (opțional)

numar_document

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

id_client

varchar (25)

Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau den_client)

cif_client

varchar (20)

Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau den_client)

den_client

varchar (100)

Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau cif _client)

id_delegat

varchar (25)

Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)

den_delegat

varchar (30)

Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat)

solicitant

varchar (50)

Denumirea solicitantului intervenției

tip_sesizare

varchar (100)

Tipul sesizării

data_incepere

datetime

Data începere intervenție

data_finalizare

datetime

Data finalizare intervenție

prioritate

int

Se stabilește dacă intervenția respectivă are sau nu prioritate

id_pers_preluat

varchar (25)

Codul intern al persoanei care preia intervenția, în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_pers_preluat)

den_pers_preluat

varchar (100)

Denumirea persoanei care preia intervenția (opțional dacă se specifică id_pers_preluat)

id_pers_verificat

varchar (25)

Codul intern al persoanei care verifica intervenția, în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_pers_verificat)

den_pers_verificat

varchar (100)

Denumirea persoanei care verifica intervenția (opțional dacă se specifică id_pers_verificat)

numar_auto

varchar(20)

Numărul de înmatriculare a mașinii

observatii

varchar (250)

Observații document

confirmata

bit

Se va confirma sau nu intervenția

finalizata

bit

Se va finaliza sau nu intervenția

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

Tabel 21. Date import linii intervenții

Exemplu de import in format Json

{ 

      "parametri" :

                      {

                        "id_document" : null,

                        "keep_data_on_err" : false,

                        "single_tran" : true

                      },

      "antete": [

                     {

                        "id_document": "46",

                        "serie_document": "",

                       "numar_document": "1",

                       "data_document": "2018-01-25",

                       "id_client": "",

                       "cif_client": "123456",

                       "den_client": "",

                       "id_delegat": "",

                       "den_delegat": "DELEGAT",

                       "solicitant": "SOLIC",

                       "tip_sesizare": "SES",

                       "data_incepere": "2018-01-01T00:00:00",

                       "data_finalizare": "2018-01-30T00:00:00",

                       "prioritate": "1",

                       "id_pers_preluat": "",

                       "den_pers_preluat": "PERS_PREL",

                       "id_pers_verificat": "",

                       "den_pers_verificat": "PERS_VERIF",

                       "numar_auto": "NRAUTO",

                       "observatii": "OBS",

                       "confirmata": "1",

                       "finalizata": "1",

                       "validare": "1"

                    }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/crm_interventii_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}