Nexus ERP

1.4.33. Importul rețetelor de restaurant

http://{ip}:{port}/api/v1/import/retete_restaurant

Câmp

Tip

Denumire

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

numar_document 

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

id_gestiune

varchar (30)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)

den_gestiune

varchar (30)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)

id_produs

varchar (30)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (110)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

id_centru_profit  

varchar (25)

Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)

den_centru_profit

varchar (30)

Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)

scad_produs

varchar (17)

Scad produsul sau rețeta

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

id_extern_centru_profit

varchar(25)

Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)


Tabel 51. Date import antet rețete restauranthttp://{ip}:{port}/api/v1/import/retete_restaurant

Câmp

Tip

Denumire

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (30)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

varchar(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

tip_materie_prima

int

Tip materie prima

pret_vanzare_produs  

numeric(14,2)

Preț de vânzare produs


Tabel 52. Date import linii rețete restaurantExemplu de import în format Json

{ 

        "parametri" :

           {

                    "id_document" : null,

                    "keep_data_on_err" : false,

                    "manage_existing" : 0,

                    "single_tran" : true

          },

        "antete": [

         {

                   "id_document": "4",

                   "numar_document": "1252",

                   "data_document": "2018-01-09",

                   "id_gestiune": "",

                   "den_gestiune": "BUCATARIE",

                   "id_produs": "",

                   "cod_produs": "",

                   "den_produs": "Somon cu legume",

                   "tip_produs": "EBA",

                   "cont_produs": "",

                   "cantitate": "1.000",

                   "id_centru_profit": "",

                   "den_centru_profit": "",

                   "scad_produs": "0",

                   "validare": "0",

                   "linii": {

                                      "id_document": "4",

                                      "id_produs": "",

                                      "cod_produs": "",

                                      "den_produs": "Somon",

                                      "tip_produs": "EBA",

                                      "cont_produs": "",

                                      "cantitate": "1.000",

                                      "tip_materie_prima": "1",

                                      "pret_vanzare_produs": "0.00"

                            }]

        }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/retete_restaurant_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}