Nexus ERP

1.4.8. Importul bonurilor de producție

Parametri

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.                                                                                                                                                                            

keep_data_on_err 

bit

Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.

single_tran

bit

Importul se executa intr-o singura tranzactie.


http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_productie

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_carnet

Int

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)

serie_document

varchar (10)

Seria documentului (opțional)

numar_document 

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

Date

Data documentului

id_gestiune

varchar (25)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)

den_gestiune

varchar (30)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)

cont_credit

varchar (17)

Contul de credit

id_centru_profit

varchar (25)

Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)

den_centru_profit 

varchar (30)

Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)

id_beneficiar

varchar(25)

Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_beneficiar sau  den_beneficiar)

cif_beneficiar

varchar(20)

Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_beneficiar sau  den_beneficiar)

den_beneficiar

varchar(100)

Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_beneficiar sau  cif_beneficiar)

observatii

varchar (250)

Observații document

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

valoare

money

Valoarea pentru control final

id_extern_centru_profit

varchar(25)

Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)


Tabel 13. Date import antet bonuri de producție


http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_productie

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

varchar(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

denumire_sup

varchar (250)

Denumire suplimentara (opțional)

id_comanda

varchar (25)

Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1

serie_comanda

varchar (10)

Seria/numărul comenzii

numar_comanda 

varchar (20)

Numărul comenzii

data_comanda

date

Data comenzii


Tabel 14. Date import linii bonuri de producție

Exemplu de import in format Json

{     

              "parametri" :

               {

                   "id_document" : null,

                   "keep_data_on_err" : false,

                   "single_tran" : true

              },         

             "antete": [

             {

                 "id_document": "12426",

                 "serie_document": "BPP",

                 "numar_document": "1245",

                 "data_document": "2017-09-05",

                 "id_gestiune": "",

                 "den_gestiune": "MAGAZIN",

                 "cont_credit": "",

                 "id_centru_profit": "",

                 "den_centru_profit": "",

                 "id_beneficiar": "",

                 "cif_beneficiar": "",

                 "den_beneficiar": "DEPOZIT",

                 "observatii": "",

                 "validare": "0",

                 "linii": [

                   {

                        "id_document": "12426",

                        "id_produs": "",

                        "cod_produs": "",

                        "den_produs": "carte",

                        "tip_produs": "GAA",

                        "cont_produs": "",

                        "serie_produs": "",

                        "cantitate": "2.000",

                        "pret_achizitie": "300.0000",

                        "denumire_sup": "",

                        "id_comanda": "",

                        "serie_comanda": "",

                        "numar_comanda": ""

                    }]

      }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_productie_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}