Nexus ERP

Activarea și dezactivarea licențelor Nexus Erp


Activarea și dezactivarea aplicațiilor

  Activarea și dezactivarea aplicațiilor se realizează prin intermediul Internet-ului, de pe orice stație de lucru pe care se află instalată una din aplicațiile de tip backoffice (ex.: Nexus Erp, Nexus Erp Lite, Nexus Erp.Restaurant.BackOffice, etc.).

  Activarea unei aplicații
  Pentru activarea unei aplicații, se accesează din meniul Instrumente->Activare produse.
  În fereastra "Activare aplicație" se introduce codul de activare, apoi se apasă butonul "Activare". Dacă codul introdus este valid, va apare un mesaj care va informa faptul ca aplicația respectivă s-a activat pentru un anumit numar de stații.

  În caz contrar, în partea de jos a ferestrei va aparea mesajul "Aplicatia nu a putut fi activata !" .

  O aplicație se activează pentru un anumit numar de stații, pentru o perioadă de timp nelimitată sau limitată (un anumit numar de luni). În cazul din urma, pentru aplicația respectivă, utilizatorul poate accesa numai sesiunile de lucru active corespunzatoare lunilor determinate de perioada de activare și de data încheierii contractului de vânzare-cumparare. Mărirea perioadei de activare a aplicației se efectuează prin instalarea unui Update pentru server. Intervalul corespunzator sesiunilor de lucru active sunt determinate conform urmatoarei formule: [D - 12, D + N], unde D reprezintă data încheierii contractului de vânzare-cumparare (se iau în considerare numai luna și anul din cadrul datei), iar N reprezintă numărul de luni al perioadei de activare. De exemplu, dacă o aplicație a fost activată pentru o perioadă de 3 luni și data încheierii contractului este 15.05.2008, utilizatorul va avea acces în sesiunile corespunzatoare intervalului 05.2007 ÷ 08.2008. Dacă societatea de lucru curentă este una creata de utilizator și acesta accesează o sesiune de lucru din afară intervalului sesiunilor active, atunci societatea curentă va deveni SC EXEMPLU SRL și programul va trece în versiune demonstrativă. În acest context, schimbarea societații de lucru curente, din SC EXEMPLU SRL într-una creată de utilizator, se realizează prin alegerea în prealabil a unei sesiuni din intervalul sesiunilor active, pentru ca aplicația să devină activă (a nu mai fi în versiune demonstrativă). După activarea aplicației, dacă societatea de lucru curentă nu este SC EXEMPLU SRL, meniul de accesare al modulelor va conține doar modulul "Licențe".
  Pentru activarea tuturor modulelor aparținând aplicației respective, se deschide modulul "Licențe" unde sunt afișate toate aplicațiile Nexus Erp.
  Din lita afișată, se alege aplicația activată și se deschide fereastra de modificare.
  În această fereastră se adaugă numele stațiilor care vor lucra cu aplicația respectivă. Pentru acesta se apasă butonul "Adaug", după care va apare fereastra "Stații" de unde se pot alege stațiile care vor lucra cu aplicația respectivă .
  Numărul maxim de stații care pot fi adîugate este egal cu numarul de stații pentru care a fost activată aplicația. Lista pentru alegerea stațiilor din rețea se populează pe masura ce utilizatorii deschid una din aplicațiile Nexus Erp de pe stațiile lor de lucru.
  După introducerea numelui unei stații de lucru, meniul de accesare al modulelor aplicației va afișa toate modulele acesteia.
  Dezactivarea aplicațiilor

  Dezactivarea aplicațiilor se efectuează înaintea dezinstalării programului sau pentru a modifica numarul de stații cu drept de lucru pentru o anumita aplicație. Pentru cazul din urmă, utilizatorul va primi un alt cod de activare pentru aplicația respectivă. Dezactivarea aplicațiilor se realizează prin accesarea meniului Instrumente->Dezactivare.

  În fereastra "Dezactivare aplicatii" se selectează una sau mai multe aplicații care se doresc a fi dezactivate, apoi se apasă butonul "Ok". După câteva momente va apare un mesaj care va informa dacă dezactivarea a reușit sau nu.

  După ce o aplicație a fost dezactivată, meniul de acces al modulelor aplicației respective va afișa numai modulul "Licențe". Dacă se dezactivează toate aplicațiile, stațiile de lucru din modulul "Licențe" se vor șterge, acestea trebuind să fie introduse din nou după o nouă activare a aplicației.