Nexus ERP

1.4.16. Importul facturilor de la clienți

http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_clienti

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

tip_document

varchar (15)

Tipul documentului (Factura, Factura externa, Fact. Ext. cu TVA) (opțional, implicit Factura)

id_carnet

bigint

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)

serie_document

varchar (10)

Seria documentului (opțional)

numar_document

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

data_scadenta

date

Data scadentei facturii

moneda

char(3)

Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON)

curs

money

Cursul valutar (1.00 pentru RON) (opțional, implicit 1)

id_gestiune

varchar (25)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)

den_gestiune

varchar (30)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)

cont_debit

varchar (17)

Cont debit. Poate fi de forma 4111.1, programul corectând automat formatul

id_client

varchar (25)

Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau  den_client)

cif_client

varchar (20)

Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau  den_client)

den_client

varchar (100)

Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau  cif_client)

id_delegat

varchar (25)

Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)

den_delegat

varchar (30)

Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat)

id_agent

varchar (25)

Codul intern al agentului de vânzări în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent)

den_agent

varchar (100)

Denumirea agentului de vânzări (opțional dacă se specifică id_agent)

id_facturist

varchar (25)

Codul facturistului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_facturist)

den_facturist

varchar (100)

Denumirea facturistului (opțional dacă se specifică id_facturist)

observatii

varchar (250)

Observații document

livrat_afara_ro

bit

Livrat in afara României (opțional, implicit 0)

taxare_inversa

bit

Factura cu taxare inversa (opțional, implicit 0)

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

anulare

bit

Se va anula sau nu documentul după salvare

valoare

money

Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)

id_adresa

varchar (25)

Codul intern al adresei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_adresa)

den_adresa

varchar (100)

Denumirea adresei (opțional dacă se specifică id_adresa)

id_transport

varchar (25)

Codul intern al transportului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_transport)

den_transport

varchar (100)

Denumirea transportului (opțional dacă se specifică id_transport)

observatii_print

varchar(250)

Observații print

cod_factura

varchar(50)

Codul de bare al facturii (opțional) 

incasare_bon_fiscal 

bit

Factura încasata cu bon fiscal 

Tabel 24. Date import antet facturi clienți


http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_clienti

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (173)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)

pret_vanzare

money

Prețul de vânzare fără TVA in moneda facturii

cota_tva_ies

int

Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

denumire_sup

varchar (250)

Denumire suplimentara (opțional)

id_centru_profit

varchar (25)

Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)

den_centru_profit

varchar (30)

Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)

id_aviz

varchar (25)

Codul intern al avizului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică serie_aviz, numar_aviz, data_aviz)

serie_aviz

varchar (30)

serie aviz însoțire marfa din care se facturează

numar_aviz

varchar (10)

Număr aviz însoțire marfa din care se facturează

data_aviz

date

Data aviz însoțire marfa din care se facturează

numar_auto

varchar (20)

Număr de înmatriculare autovehicul (opțional)

pret_vanzare_tva

money

Prețul de vânzare cu TVA in moneda facturii

id_comanda

varchar(25)

Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1

serie_comanda

varchar(10)

Seria/numărul comenzii

numar_comanda

varchar(20)

Numărul comenzii

data_comanda

date

Data comenzii

corectie_tva

money

Corecție TVA

discount

money

Valoare discount

discount_proc

decimal(5,2)

Discount procentual

id_extern_centru_profit

varchar(25)

Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

Tabel 25. Date import linii facturi clienți

Exemplu de import in format Json

{ 

     "parametri" :

                    {

                             "id_document" : null,

                             "keep_data_on_err" : false,

                             "single_tran" : true,

                             "gen_pvmpma" : false,

                             "id_importex" : "NX20180911150146"

                  },

   "antete": [

                        {

                            "id_document": "31761",

                            "tip_document": "Factura",

                            "serie_document": "ROY07",

                            "numar_document": "",

                            "data_document": "2017-12-04",

                            "data_scadenta": "2018-01-01",

                            "cod_factura": "",

                            "moneda": "RON",

                            "curs": "1.0000",

                            "id_gestiune": "6(1)",

                            "den_gestiune": "MAGAZIN",

                             "cont_debit": "4111.  .  .  .   ",

                             "id_client": "246(1)",

                             "cif_client": "234234",

                             "den_client": "ANDREMAN SRL",

                             "id_delegat": "273(1)",

                             "den_delegat": "Marcelus Grigore",

                             "id_agent": "338(1)",

                             "den_agent": "",

                             "id_facturist": "",

                             "den_facturist": "",

                             "id_adresa": "",

                             "den_adresa": "",

                             "id_transport": "",

                             "den_transport": "",

                             "observatii": "",

                             "observatii_print": "",

                             "livrat_afara_ro": "0",

                             "taxare_inversa": "0",

                             "incasare_bon_fiscal": "0",

                             "validare": "0",

                             "anulare": "0",

                             "linii": [

                                           {

                                               "id_document": "31761",

                                               "id_produs": "6083(1)",

                                               "cod_produs": "",

                                               "den_produs": "CROCHETE DE CASCAVAL",

                                               "tip_produs": "FAA",

                                               "cont_produs": "371 .02.  .  .",

                                               "serie_produs": "",

                                               "cantitate": "1.000",

                                               "pret_vanzare": "7.5100",

                                               "pret_vanzare_tva": "8.9369",

                                               "cota_tva_ies": "19",

                                               "denumire_sup": "",

                                               "id_centru_profit": "",

                                               "den_centru_profit": "",

                                               "numar_auto": "",

                                               "id_aviz": "",

                                               "serie_aviz": "",

                                               "numar_aviz": "",

                                               "id_comanda": "",

                                               "serie_comanda": "",

                                               "numar_comanda": "",

                                               "corectie_tva": "0.0000",

                                               "discount": "0.0000",

                                               "discount_proc": "0.00"

                                        }]

                    }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_clienti_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}