Nexus ERP

1.4.7. Importul bonurilor fiscale

http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_fiscale

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente deja importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului

dispozitiv_fiscal

smallint

Numărul dispozitivului fiscal (casa de marcat, imprimanta fiscala) din rețeaua de vânzări. Este un număr care identifica unic un dispozitiv fiscal.

numar_z

int

Numărul de Z in cadrul căruia se realizează vânzarea.

numar_document

int

Numărul bonului fiscal

data_document

date

Data documentului

id_gestiune

varchar (25)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)

den_gestiune

varchar (30)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)

id_client

varchar (25)

Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau  den_client)

cif_client

varchar (20)

Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau  den_client)

den_client

varchar (100)

Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau  cif_client)

id_delegat

varchar (25)

Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)

den_delegat

varchar (30)

Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat)

id_agent

varchar (25)

Codul intern al agentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent)

den_agent

varchar (30)

Denumirea agentului (opțional dacă se specifică id_agent)

incasat_cash

money

Suma încasata utilizând metoda Numerar

incasat_card

money

Suma încasată utilizând metoda Card

incasat_tichet

money

Suma încasată utilizând metoda Tichete valorice

incasat_cec

money

Suma încasată utilizând metoda CEC/OP

incasat_protocol

money

Suma încasată utilizând metoda Protocol

incasat_consum

money

Suma încasată utilizând metoda Consum

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

valoare

money

Valoarea inclusiv TVA pentru control final

serie_factura

varchar (10)

Seria facturii (opțional)

numar_factura

varchar (20)

Numărul facturii (opțional)

data_factura

date

Data factura (opțional)

observatii

varchar (500)

Observații (opțional)

numar_bonuri

varchar (20)

Numărul bonuri (opțional)

 Tabel 11. Date import antet bonuri fiscalehttp://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_fiscale

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (173)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)

pret_vanzare_tva

money

Prețul de vânzare cu TVA

cota_tva_ies

int

Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

id_comanda

varchar (25)

Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1

serie_comanda

varchar (10)

Seria/numărul comenzii

numar_comanda

varchar (20)

Numărul comenzii

data_comanda

date

Data comenzii

tip_produs_consum

varchar (3)

Tip produs consum

cont_produs_consum

varchar (17)

Cont produs consum

Discount

money

Discount

discount_proc

decimal (5,2)

Discount procentual

Tabel 12. Date import linii bonuri fiscale


Exemplu de import in format Json

{

         "parametri" :

                       {

                         "id_document" : null,

                         "keep_data_on_err" : false,

                         "single_tran" : true,

                         "tiparire_cm" : false

                      },

"antete": [

{

"id_document": "9",

"dispozitiv_fiscal": "2",

"numar_z": "3",

"numar_document": "37075",

"data_document": "2018-02-03",

"id_gestiune": "9",

"den_gestiune": "",

"id_client": "",

"cif_client": "",

"den_client": "",

"id_delegat": "",

"den_delegat": "",

"id_agent": "",

"den_agent": "",

"serie_factura": "",

"numar_factura": "",

"observatii": "",

"incasat_cash": "11.0000",

"incasat_card": "0.0000",

"incasat_tichet": "0.0000",

"incasat_cec": "0.0000",

"incasat_protocol": "0.0000",

"incasat_consum": "0.0000",

"numar_bonuri": "1",

"validare": "1",

"valoare": "0.0000",

"linii": [

`       {

"id_document": "9",

"id_produs": "",

"cod_produs": "300000003063",

"den_produs": "",

"tip_produs": "GAA",

"cont_produs": "",

"serie_produs": "",

"cantitate": "1.000",

"pret_achizitie": "0.0000",

"pret_vanzare_tva": "11.0000",

"cota_tva_ies": "9",

"id_comanda": "",

"serie_comanda": "",

"numar_comanda": "",

"tip_produs_consum": "",

"cont_produs_consum": "",

"discount": "0.0000",

"discount_proc": "0.00"

}]

}]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_fiscale_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}