Nexus ERP

1.4.51 Import centre de profit

http://{ip}:{port}/api/v1/import/centre_profit

Câmp

Tip

Descriere

id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
nume nvarchar(100) Numele centrului de profit
aninactiv smallint Anul din care centrul de profit incepe sa fie inactiv
exclus_declaratie_101 bit Se completeaza cu 1 daca centrul de profit este exclus din declaratia 101
id_atribut1 varchar(25) Id-ul atributului 1, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
nume_atribut1 char (50) Numele atributului 1
id_atribut2 varchar(25) Id-ul atributului 2, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
nume_atribut2 char (50) Numele atributului 2
id_atribut3 varchar(25) Id-ul atributului 3, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
nume_atribut3 char (50) Numele atributului 3
id_atribut4 varchar(25) Id-ul atributului 4, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
nume_atribut4 char (50) Numele atributului 4
id_atribut5 varchar(25) Id-ul atributului 5, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
nume_atribut5 char (50) Numele atributului 5
buget_venituri numeric(15,2) Buget venituri
buget_cheltuieli numeric(15,2) Buget cheltuieli
errorlist varchar(max) Lista a erorilor aparute la validarea importurilor
id_extern varchar (25) Id-ul extern al centrului de profitExemplu de import în format Json

{

        "parametri": {

        "keep_data_on_err": false,

        "single_tran": true

          },

        "linii": [

            {

                  "nume" : "MAGAZIN",

                  "id_atribut1" : "10(1)"

            }

                 ]

 }


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/centre_profit_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}