Nexus ERP

Casa in devize

Evidenta platilor si incasarilor prin casa in devize. Posibilitatea de a tine evidenta documentelor de incasare/plata pe analiticele contului 5314, repartizarea sumei platite/incasate.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Tip doc., Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Repartizat, Suma in lei, Suma licitata, Cont casa, Seria doc., Data doc., Centru de profit, Casier, Deviz, Buget, Incasari, Plati, Suma nerepartizata, Curs deviz, In curs de aprobare, Document corespondent, Punct de lucru corespondent, Anul si luna (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data doc., Document corespondent, Beneficiar/Platitor, Casier, Cont, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont, Beneficiar/Platitor (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Import - Import
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)
 • C.Profit prioritar din gestiunea facturii - Centru Profit prioritar din gestiunea facturii, pentru generarea articolelor contabile
 • Preia sold initial an din balanta - Daca e bifat, soldul initial al anului este preluat din balanta de verificare. In caz contrar, soldul initial este calculat doar din documente
 • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
 • Filtru facturi pe nivel 1 analitic - La repartizarea facturilor vor fi aduse documente filtrand doar dupa primul grup de cifre din cadrul simbolului.
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Tip - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)
  Suma - Se completeaza cu valoarea sumei totale.
  Tip beneficiar - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului.
  Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil corespondent aferent tipului de operatiune selectat.
  Beneficiar (furnizor) - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului (furnizorului).
  Cota TVA - Se completeaza valoarea procentului de TVA-ului (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%)
  Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata).
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Din care TVA - Se completeaza valoarea procentului de TVA-ului (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%) (needitabil)
  Explicatie - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat.
  Suma licitata - Se completeaza cu valoarea sumei totale.
  Cont de TVA - Se completeaza cu simbolul contului contabil de TVA.
  Suma in lei - Se completeaza cu valoarea sumei totale in lei. (needitabil)
  Deviz - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)
  Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Curs valutar - Se completeaza valoarea cursui valutar in vama (DVI). (needitabil)
  Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA.

  Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

  Punct de lucru corespondent - Se alege punctul de lucru corespondent.
  Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
  Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
  Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
  Casier - Se completeaza cu numele casierului, ales din nomenclatorul de personal.
  Centru de cheltuieli - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Cont OE DB - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta debitor din balanta de ordine si evidenta.
  Cont OE CR - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta creditor din balanta de ordine si evidenta.
  Buget - Se alege bugetul.

  Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

  Punct de lucru corespondent - Se alege punctul de lucru corespondent.
  Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
  Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
  Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
  Casier - Se completeaza cu numele casierului, ales din nomenclatorul de personal.
  Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Cont OE DB - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta debitor din balanta de ordine si evidenta.
  Cont OE CR - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta creditor din balanta de ordine si evidenta.
  Buget - Se alege bugetul.
  Rapoarte
 • Borderou documente - Borderou documente
 • Chitanta - Chitanta
 • Dispozitie de plata / incasare - Dispozitie de plata / incasare
 • Dispozitiii de plata / incasare - Dispozitie de plata / incasare
 • Jurnal de casa - Jurnal de casa
 • Nota analitica de casa - Nota analitica de casa
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata
 • Registru de casa in devize - Registru de casa in devize
 • Situatie diferente de curs - Situatie diferente de curs
 • Sursa date formulare anexe la casa in devize - Creati diverse formulare anexe la casa impreuna cu Formulare HTML